Wikier

Child Pages (220)

 • Abaqus

  English version – Abaqus Programinformasjon Abaqus er en kraftig flerfysikk FEA-programvare med integrerte verktøy for modellering og analyse. Den samme programvaren kan brukes til helt...

 • Active-HDL

  English version – Active-HDL Programinformasjon Active-HDL er en Windows-basert, integrert FPGA design-modellering og simuleringsløsning for teambaserte miljøer. Active-HDLs integrerte designmiljø...

 • ActivePerl

  English version – ActivePerl Programinformasjon ActivePerl er en distribusjon av Perl fra ActiveState (tidligere del av Sophos) for Windows, MacOS, Linux, Solaris, AIX og HP-UX. PerlScript var...

 • AdminStudio

  English version – AdminStudio Programinformasjon Flexera AdminStudio er en løsning for applikasjonspakking (msi-filer), applikasjonsvirtualisering, Windows-migreringer og programvaredistribusjon....

 • Adobe Acrobat

  English version: Adobe Acrobat Programinformasjon Adobe Acrobat Pro kan brukes til å lage og arbeide med PDF-filer. Gjennom NTNUs avtale for programmene i Adobe Creative Cloud kan alle ansatte ved...

 • Adobe Acrobat Reader DC

  English version – Adobe Acrobat Reader DC Programinformasjon Med Acrobat Reader DC kan du å åpne og vise PDF-filer. Det er enkelt å legge til merknader i dokumenter ved hjelp av et komplett sett...

 • Adobe Creative Cloud

  English version: Adobe Creative Cloud Lisensavtale NTNU har avtale med Adobe om programvarepakken Adobe Creative Cloud for alle ansatte ved NTNU og for studenter ved Fakultet for arkitektur og...

 • AIM-Spice

  English version - AIM-Spice Programinformasjon SPICE er en generell analog simulator som inneholder modeller for de fleste kretselementer og kan håndtere komplekse ikke-lineære kretser. Simulatoren...

 • Aimsun

  English version – Aimsun Programinformasjon Aimsun er trafikkmodellprogramvare som lar deg modellere alt fra en enkelt bussbane til en hel region. Trafikkontrollsentre bruker Aimsun Live (tidligere...

 • Altium

  English version – Altium Programinformasjon Altium Designer er en programvarepakken som primært brukes for design og utlegg av kretser og kretskort. Se nærmere informasjon om Altium på NTNU....

 • AML

  English version – AML Programinformasjon Adaptive Modeling Language (AML) er et objektorientert, kunnskapsbasert modelleringsrammeverk. AML muliggjør tverrfaglig modellering og integrering av hele...

 • Anaconda3

  English version – Anaconda3 Programinformasjon Anaconda3 er Python 3 med mange pakker. Med Anacoda3 kan du utvikle dataprosjekter ved hjelp av IDEer, inkludert Jupyter, JupyterLab, Spyder og...

 • ANSYS

  English version: ANSYS Programinformasjon ANSYS/Multiphysics er et programsystem for blant annet strukturanalyse, simulering av elektromagnetiske felt og strømmingsmekaniske analyser (CFD). ANSYS...

 • ArcGIS

  English version - ArcGIS Programinformasjon ArcGIS er et geografisk informasjonssystem (GIS). Det inneholder funksjoner for oppretting, analyse, administrasjon, redigering og visualisering av...

 • ArchiCAD

  English version ArchiCAD Programinformasjon ArchiCAD er et mye brukt program av arkitekter og av arkitektstudenter. Det brukes for å prosjektere hus og andre byggverk i 3D. Graphisoft har vært i...

 • Arduino

  English version – Arduino Programinformasjon Arduino er en open-source elektronikkplattform basert på brukervennlig maskinvare og programvare. Det er ment for alle som utvikler interaktive...

 • Aspen Engineering Suite

  English version – Aspen Engineering Suite Programinformasjon AspenONE Engineering er en markedsledende serie av produkter med fokus på prosess engineering og optimalisering. Prosessmodellanalyser...

 • Atmel Studio

  English version – Atmel Studio Programinformasjon Atmel Studio er en integrert utviklingsplattform fra Microchip. Studio 7 er en integrerte utviklingsplattformen (IDP) for utvikling og feilsøking...

 • Audacity

  English version – Audacity Programinformasjon Audacity er en gratis, multi-track lydredigerer og opptaker. Du kan ta opp live lyd, konvertere audiobånd og arkiver til digitale opptak eller CDer....

 • Auditbase

  English version – Auditbase Programinformasjon AuditBase er hørselsprogramvare som er utviklet for audiografer. Det er et avansert klinikkstyringssystem skreddersydd sykehus audiologi klinikker....

 • Aurical Plus

  English version – Aurical Plus Programinformasjon AURICAL Plus er et komplett diagnostisk og monteringssystem for høreapparat, testing og diagnostikk, audiologisk, programmering og montering....

 • AutoCAD

  English version – AutoCAD Programinformasjon AutoCAD er en applikasjonsprogramvare for 2D og 3D dataassistert konstruksjon (computer-aided design (CAD)) som er tilgjengelig som en...

 • AutoCAD Architecture

  English version – AutoCAD Architecture Programinformasjon AutoCAD Architecture (forkortet som ACAD) er en versjon av AutoCAD med verktøy og funksjoner som er spesielt egnet for arkitektonisk...

 • AutoCAD Electrical

  English version – AutoCAD Electrical Programinformasjon AutoCAD Electrical gjør det mulig å opprette, modifisere og dokumentere elektriske styringssystemer ved å bruke...

 • AutoCAD LT

  English version – AutoCAD LT Programinformasjon AutoCAD LT 2D CAD-programvaren benyttes for å lage 2D-tegninger. Den inkluderer AutoCADs nett- og mobilapper. Lisensinformasjon Enbrukerlisens: Kun...

 • AutoCAD Map 3D

  English version – AutoCAD Map 3D Programinformasjon AutoCAD Map 3D inkluder geografisk informasjonssystem og CAD-data med et industrispesifikt verktøysett for GIS og 3D-karttegning....

 • Autodesk Education

  English version – Autodesk Education Programinformasjon Autodesk tilbyr gjennom Autodesk Education Community en samling av produkter gratis – for installasjon på studentenes og ansattes egne PC-er....

 • Automation Studio

  English version - Automation Studio Programinformasjon Automation Studio er en design og simuleringsløsning som dekker alle prosjekt-/maskinteknologier, inkludert hydraulikk, pneumatikk, elektrisk,...

 • Aventa

  English version – Aventa Programinformasjon ReSound Aventa 3 er designet for audiologer og høreapparatpersonell. Med Aventa 3 vil du oppleve en profesjonell og moderne tilpasset programvare med en...

 • Beltone Solu

  English version – Beltone Solu Programinformasjon Beltone SOLUS er Beltone sin tilpasningsplattform. SOLUS software gjør det mulig å tilpasse høreapparat etter de individuelle behovene brukeren...

 • Bentley FlowMaster

  English version – Bentley FlowMaster Programinformasjon Med Bentley FlowMaster kan du utføre hydrauliske beregninger for dusinvis av elementtyper. Det er et effektivt kalkulatorprodukt for design...

 • Bernafon Oasis

  English version – Bernafon Oasis Programinformasjon Bernafon Oasis er hørselsprogramvare for tilpasning av ulike apparaturer. Brukes av Audiografutdanning. Lisensinformasjon...

 • Bever Control

  English version – Bever Control Programinformasjon Bever Control AS spesialiserer seg i datastyrte kontrollsystemer for borrigger, og annen hard- og software for å planlegge, kontrollere, analysere...

 • BioNumerics

  English version – BioNumerics Programinformasjon BioNumerics er en programvareplattform som tilbyr integrert analyse av applikasjoner i Bioinformatikk: 1D elektroforese geler, alle slags...

 • Blender

  English version – Blender Programinformasjon Blender er et gratis og åpent kildekodesystem for 3D-modellering. Den støtter 3D-modellering av rørledninger, rigging, animasjon, simulering,...

 • Box

  English version – Box Programinformasjon NTNU Box er en skytjeneste for personlig lagring, deling og synkronisering av filer mellom alle mobilenheter som er koblet til Internett. Boks er et...

 • CAESAR II

  English version - CAESAR II Programinformasjon Med CAESAR II kan du legge inn og vise alle data som trengs for å analysere modeller fra rørsystem. Inngangsdata kan endres på element-for-element...

 • Cain

  English version – Cain Programinformasjon Cain utfører stokastiske og deterministiske simuleringer av kjemiske reaksjoner. Den kan dele opp flere simuleringsprosesser for å benytte flerkjerners...

 • Camtasia

  English version – Camtasia Programinformasjon Program for opptak og redigering av skjermvideo på egen datamaskin. Du kan lage videoer med separate spor for bilder, video, tekst og lyd, samt...

 • Canvas X

  English version: Canvas X Programinformasjon Canvas er programvareverktøy for å lage og redigere vektor- og rastergrafikk. Det brukes til illustrasjon, sideoppsett, animasjon, presentasjoner og...

 • CASAnova

  English version – CASAnova Programinformasjon CASAnova er pedagogisk programvare for oppvarming og kjøling av energibehov. Temperaturoppførselen i bygninger kan brukes intuitivt for å forstå...

 • ChemOffice Professional

  English version – ChemOffice Professional Programinformasjon ChemBioOffice hjelper kjemikere og biologer til å holde oversikt over sitt arbeid, visualisere og få en dypere forståelse av deres...

 • Cisco AMP

  English version – Cisco AMP Programinformasjon Alle datamaskiner skal ha beskyttelse mot virus og annen skadevare ved bruk i NTNUs datanett. Cisco Advanced Malware Protection (AMP) gir bl.a...

 • Cisco AnyConnect VPN

  English version – Cisco AnyConnect VPN Programinformasjon VPN står for Virtual Private Network og lar deg koble til NTNUs nettverk hjemmefra. Dette er nyttig når du skal bruke tjenester og...

 • CityEngine

  English version – CityEngine Programinformasjon CityEngine er et tredimensjonalt (3D) modelleringsprogram, og er spesialisert på generering av 3D-urbane miljøer. Byene du oppretter ved hjelp av...

 • Clone Manager

  English version – Clone Manager Programinformasjon Clone Manager Professional tilbyr et omfattende, fullt integrert sett med verktøy for enzymoperasjoner, klonesimulering, grafiske karttegninger,...

 • CloudCompare

  English version – CloudCompare Programinformasjon CloudCompare inneholder et sett av grunnleggende verktøy for manuelt redigering og gjengivelse av 3D-punkts skyer og trekantede masker....

 • Clue

  English version - Clue Programinformasjon Clue er markedets mest omfattende elektroniske ordbok, og er et språkverktøy som brukes mye i næringslivet. I Clue finner du det du trenger på ett sted:...

 • CMG Launcher

  English version – CMG Launcher Programinformasjon CMG Technology fortsetter å danne nytt grunnlag for simulatoregenskaper, modellbygging og forfining av avanserte prosesser gjennom en kombinasjon...

 • Cobra

  English version – Cobra Programinformasjon COnstraints Based Reconstruction and Analysis (COBRA) er en omfattende katalog over metoder og programvarepakker. Denne inneholder detaljert informasjon...

 • COGNIsoft

  English version – COGNIsoft Programinformasjon COGNIsoft-I er en samling av 12 programmer til kognitiv funksjonstrening som er beregnet til rehabilitering av personer med plutselig oppståtte...

 • Comsol Multiphysics

  English version – Comsol Multiphysics Programinformasjon COMSOL Multiphysics er en generell programvareplattform, basert på avanserte numeriske metoder, for modellering og simulering av...

 • ConnectWise

  English version – ConnectWise Programinformasjon ConnectWise er et IT-verktøy primært til bruk for fjernkontroll. ConnectWise gjør det mulig for en IT-tekniker å koble til og jobbe direkte på en...

 • Connexx

  English version – Connexx Programinformasjon Connexx er den digitale huben til våre høreapparater. Den støtter alle instrumentene fra Connexx, pluss hele serien av nye Signia Nx-enheter. Enten du...

 • CoolPack

  English version – CoolPack Programinformasjon CoolPack er en samling av simuleringsmodeller for kjølesystemer. Hver av modellene har en bestemt hensikt, f.eks. syklusanalyse, dimensjonering av...

 • CorelDRAW

  English version: CorelDRAW Programinformasjon CorelDRAW er programvareverktøy for å lage og redigere vektorgrafikk. Det er også navnet på Corel-grafikksuiten, som inkluderer bitmap bildeditoren...

 • Cubase

  English version – Cubase Programinformasjon Cubase Pro lar deg redigere og forbedre opptakene dine på en praktiske og effektive måten. Du kan redigere flere spor, kvantifisere opptakene, og lage...

 • Cytoscape

  English version – Cytoscape Programinformasjon Cytoscape er en åpen kildekode programvareplattform for å visualisere komplekse nettverk og integrere disse med alle typer attributtdata. Mange apper...

 • Deform

  English version – Deform Programinformasjon DEFORM er et system av ingeniørprogrammer som gjør det mulig for designere å analysere metallforming, varmebehandling, maskinering og mekaniske...

 • Democracy 3

  English version – Democracy 3 Programinformasjon Democracy 3 er et statlig simuleringsspill. Spilleren spiller som om han/hun er president eller statsminister for en demokratisk regjering....

 • DeskProto

  English version – DeskProto Programinformasjon DeskProto er et 3D CAM-program (CAM = Computer Assisted Manufacturing). Den kan importere STL-filer fra et hvilket som helst 3D CAD-program, beregne...

 • DNASTAR Lasergene

  English version – DNASTAR Lasergene Programinformasjon DNASTAR Lasergene er en bioinformatikk programvareløsning for fullstendig analyse, fra kloning til neste-gen sekvensering. Pakken inneholder...

 • DNV

  English version – DNV Programinformasjon NB! DNV GL har endret navn til DNV. DNVs løsninger støtter en rekke forretningskritiske aktiviteter, inkludert design og engineering, risikovurdering,...

 • DWG TrueView

  English version – DWG TrueView Programinformasjon DWG TrueView lar deg vise .dwg-filer og inkluderer DWG TrueConvert programvare, som lar deg konvertere nyere .dwg-filer til arbeid med eldre...

 • ECLIPSE

  English version – ECLIPSE Programinformasjon ECLIPSE suiten av simulatorer kan brukes til å lage modeller av reservoarer eller felt for å matche historiske data og for å evaluere ulike produksjons-...

 • Eduroam

  English version – Eduroam Programinformasjon Eduroam (education roaming) er en sikker, verdensomspennende roaming nettverks tilgangstjeneste utviklet for internasjonale forsknings- og...

 • Elan

  English version – Elan Programinformasjon Elan er et profesjonelt verktøy for å lage komplekse notater på video- og lydressurser. Tekstinnholdet i merknader er alltid i Unicode, og transkripsjonen...

 • Emacs

  English version – Emacs Programinformasjon GNU Emacs er en utvidbar, tilpassbar tekstredigerer - og mer. Kjernen er en tolk for Emacs Lisp, en dialekt av Lisps programmeringsspråk med utvidelser...

 • EMTP

  English version – EMTP Programinformasjon EMTP er et akronym for Electromagnetic Transients Program. Det er et programvareverktøy som brukes av elektroingeniører til å analysere elektromagnetiske...

 • Enterprise Architect

  English version – Enterprise Architect Programinformasjon Enterprise Architect fra Sparx Systems er en bedriftsomfattende løsning for å visualisere, analysere, modellere, teste og vedlikeholde...

 • EpaNet

  English version – EpaNet Programinformasjon EPANET er et program for å analysere hydraulikk og vannkvalitet i rørledninger, som består av rør, noder, pumper, ventiler, lagertanker og reservoarer....

 • Evernote

  English version – Evernote Programinformasjon Evernote er et dataprogram som er utviklet for å skrive notater. Man kan opprette forskjellige notatbøker som kan kategoriseres med ulike titler....

 • EViews

  English version – EViews Programinformasjon EViews fra IHS Markit er et makroøkonomisk prognose- og analyseverktøy som brukes av sentralbanker, nasjonale banker, myndigheter og i mange forskjellige...

 • FactSage

  English version – FactSage Programinformasjon FactSage (Integrated Thermodynamic Database System) gir brukerne tilgang til databaser med termodynamiske data for tusenvis av forbindelser, samt til...

 • Fap2d

  English version – Fap2d Programinformasjon Fap2d (Frame analysis program -2D) er et program for statisk og dynamisk analyse av 2D rammestrukturer. Programmet kan håndtere mange typer analyser, fra...

 • FastStone Image Viewer

  English version – FastStone Image Viewer Programinformasjon FastStone Image Viewer er en bildebrowser, konverterer og editor. Den har funksjoner som inkluderer visning av bilder, håndtering,...

 • Fedem

  English version – Fedem Programinformasjon FEDEM står for "Finite Element Dynamics in Elastic Mechanisms". Det er både en teknologiplattform og et teknisk rammeverk for virtuell testing av...

 • Fico Xpress IVE

  English version – Fico Xpress IVE Programinformasjon FICO Xpress optimizer er en optimaliseringsoppløsning for lineær programmering (LP), blandet heltall lineær programmering (MILP), konveks...

 • Fiji

  English version – Fiji Programinformasjon Fiji er en distribusjon av ImageJ (se tabelloversikten( som inneholder mange nyttige plugins for vitenskapelig bildeanalyse innen felt som biovitenskap....

 • FileMaker Pro

  English version: FileMaker Pro Programinformasjon FileMaker Pro er en kryssplattform relasjonsdatabase fra Claris International, et datterselskap av Apple Inc. Den integrerer en databasemotor med...

 • FlexSim

  English version – FlexSim Programinformasjon FlexSim er programvare for 3D-simuleringer som modellerer, simulerer, forutsier og visualiserer systemer i produksjon, materialhåndtering, helsevesen,...

 • Flixo Pro

  English version – Flixo Pro Programinformasjon Flixo Professional er programvare for termisk beregning av kuldebroer. Programmet er spesielt egnet for designere i fagfelt som fasader, vinduer,...

 • FME

  English version – FME Programinformasjon Du kan bruke FME (Feature Manipulation Engine) til å flytte data mellom hundrevis av apper, webtjenester, databaser og filformater. FME Desktop støtter 450+...

 • Foxit Enterprise Reader

  English version – Foxit Enterprise Reader Programinformasjon Foxit Enterprise Reader er et lite, lynraskt og funksjonsrikt PDF-visningsprogram som lar deg åpne, vise, signere og skrive ut en...

 • GAMS

  English version – GAMS Programinformasjon The General Algebraic Modeling System (GAMS) er et høynivå modelleringssystem for matematisk optimalisering. GAMS er utviklet for modellering og løsning av...

 • Gemini Terreng

  English version – Gemini Terreng Programinformasjon Gemini Terreng er et norskutviklet 3D-verktøy som brukes i forbindelse med infrastrukturprosjekt i Norge. Verktøyet brukes til prosjektering av...

 • GeoGebra

  English version – GeoGebra Programinformasjon GeoGebra er interaktiv geometri-programvare. En kan lage konstruksjoner med punkter, vektorer, segmenter, linjer, kjeglesnitt i tillegg til funksjoner...

 • Ghostscript

  English version – Ghostscript Programinformasjon Ghostscript er en programvarepakke basert på tolk for Adobe Systems PostScript og Portable Document Format (PDF) sidebeskrivelsesspråk....

 • GiD

  English version – GiD Programinformasjon GiD (Group IDentification) er en universell, tilpasningsdyktig og brukervennlig pre- og post-prosessor for numeriske simuleringer i ingeniør- og...

 • Gimp

  English version – Gimp Programinformasjon GIMP er et akronym for GNU Image Manipulation Program. Den kan bl.a brukes som et enkelt tegne-/maleprogram, et foto retusjeringsprogram, et online...

 • GISLINE

  English version: GISLINE Programinformasjon GISLINE-Plattformen er Norges mest komplette system for håndtering av geografisk informasjon. 362 kommuner benytter GISLINE daglig for å kunne tilby...

 • Git

  English version – Git Programinformasjon Git er et versjonskontrollsystem for å håndtere alt fra små til store prosjekt. Det kjennetegnes ved å være distribuert og ikke mappehierarki-baser. Git har...

 • GLview

  English version - GLview Programinformasjon GLview Inova er et program for 3D visualisering av vitenskapelige beregningsdata for strukturmekanikk og væskedynamikk. GLview utnytter grafikkstandarden...

 • Granta Edupack

  English version – Granta Edupack Programinformasjon Granta EduPack er et sett av læringsressurser som støtter Materialutdanning på tvers av Engineering, Design, Science og Sustainable Development....

 • GraphPad Prism

  English version – GraphPad Prism Programinformasjon GraphPad Prism er vitenskapelig programvare med 2D-grafikk, biostatistikk med forklaringer, og kurvepassing via ikke-lineær regresjon med mange...

 • GX Works

  English version – GX Works Programinformasjon GX Works 2 er et "Integrated PLC (programmable logic controller ) Engineering" program. Lisensinformasjon Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter...

 • HandBrake

  English version – HandBrake Programinformasjon HandBrake er et verktøy for å konvertere video fra nesten alle format til et utvalg av moderne, allment støttede kodeker, inkludert ubeskyttede DVD-...

 • HEAT2

  English version – HEAT2 Programinformasjon HEAT2 er et PC-program for todimensjonal flyktig og stabil varmeoverføring. Programmet er sammen med den tredimensjonale versjonen HEAT3. Programmet er...

 • HEAT3

  English version – HEAT3 Programinformasjon HEAT3 er et PC-program for tredimensjonal flyktig og stabil varmeoverføring. Programmet er sammen med den todimensjonale versjonen HEAT2. Programmet er...

 • HEC-RAS

  English version – HEC-RAS Programinformasjon HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) er designet for å utføre en- og todimensjonal hydraulisk beregning for et komplett...

 • HOMER Legacy

  English version – HOMER Legacy Programinformasjon HOMER programvare er et kraftig verktøy for å designe og analysere hybride kraftanlegg som inneholder en blanding av konvensjonelle generatorer,...

 • HSC Chemistry

  English version – HSC Chemistry Programinformasjon HSC Chemistry utfører termodynamiske- og mineralberegninger på en standard datamaskin raskt og enkelt. HSC Chemistry tilbyr kraftige...

 • HyperRESEARCH

  English version – HyperRESEARCH Programinformasjon HyperRESEARCH er et dataprogram for kvalitativ analyse, med tilleggsfunksjoner for teoribygging som tilbys av et Theory Builder-verktøy....

 • HyperWorks

  English version – HyperWorks Programinformasjon Altair HyperWorks er en åpen arkitektur CAE simuleringsplattform for industrien. HyperWorks inkluderer modellering, lineære og ikke-lineære analyser,...

 • IDA ICE

  English version – IDA ICE Programinformasjon IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) er et simuleringsprogram for studier av termisk inneklima samt energiforbruk av hele bygningen. De beregnede...

 • ImageJ

  English version – ImageJ Programinformasjon ImageJ (Image Processing and Analysis in Java) er et Java-basert bildebehandlingsprogram. Programmet kan vise, redigere, analysere, behandle, lagre og...

 • Inkscape

  English version – Inkscape Programinformasjon Inkscape er programvare for produksjon av vektorgrafikk med muligheter som ligner Illustrator, CorelDraw eller Xara X. Inkscapr benytter W3C-standard...

 • Intrasis

  English version – Intrasis Programinformasjon Intrasis er verktøy for å lage og kartlegge informasjon i et GIS-miljø. Den er designet for arkeologi. Intrasis er en kombinasjon av en kompleks...

 • IrfanView

  English version – IrfanView Programinformasjon IrfanView er et bildevisnings, redigerings-, organiserings- og konverteringsprogram for Microsoft Windows. Det kan også spille av video- og lydfiler,...

 • IT-kontaktforum

  På denne siden finner du informasjon om hva IT-kontaktforum er, hvor det foregår og hvem som kan delta. English version: IT-kontaktforum Hva er IT-kontaktforum? IT-kontaktforum er en møteplass for...

 • ITK-SNAP

  English version – ITK-SNAP Programinformasjon ITK-SNAP er et program som brukes til å segmentere strukturer i 3D-medisinske bilder. Den gir halvautomatisk segmentering ved hjelp av aktive...

 • JAGS

  English version – JAGS Programinformasjon Just another Gibbs sampler (JAGS) er et program for simulering fra bayesianske hierarkiske modeller ved hjelp av Markov-kjeden Monte Carlo (MCMC). JAGS...

 • KeePass

  English version – KeePass Programinformasjon Hva er KeePass? I dag må du huske mange passord. Du trenger et passord for innlogging på Windows, e-postkonto, online passord for diverse nettsider,...

 • KeyShot

  English version – KeyShot Programinformasjon KeyShot er et frittstående, sanntids strålesporings- og globalt belysningsprogram som brukes til å lage 3D-gjengivelser, animasjoner og interaktive...

 • LabVIEW

  English version - LabVIEW Programinformasjon LabVIEW kan brukes for innsamling av data fra måleinstrument med en PC, og for analyse og presentasjon av disse dataene. National Instruments "Academic...

 • LEGO Mindstorms Education EV3

  English version – LEGO Mindstorms Education EV3 Programinformasjon Lego Mindstorms er en programvareplattform produsert av Lego for utvikling av programmerbare roboter basert på Lego byggesteiner....

 • LibreOffice

  English version – LibreOffice Programinformasjon LibreOffice er en gratis og åpen kildekode kontorpakke, med større utviklingsaktivitet enn Apache OpenOffice. LibreOffice-pakken inneholder...

 • Lingdys/Lingright

  English version – Lingdys/Lingright Programinformasjon Lese- og skriveverktøyet Lingdys/Lingright er utviklet for å hjelpe personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker....

 • Lisrel

  English version – Lisrel Programinformasjon LISREL er et akronym for lineære strukturelle forhold (engelsk: «linear structural relations») og viser til en statistisk programvarepakke som benyttes...

 • Logos

  English version – Logos Programinformasjon Logos kartlegger de ulike delferdighetene i lesing. Samlet gir Logos er godt bilde av hvilke delferdigheter eleven mestrer og hvilke han/hun strever med....

 • LTspice IV

  English version – LTspice IV Programinformasjon LTspice er SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) programvare for simulering av analoge kretser. Inkludert i nedlasting av...

 • M+

  English version – M Programinformasjon M+ er lærebok-uavhengig undervisningsmateriell i matematikk og norsk. Med M+ kan du enkelt lage tilpassede oppgaver og spill i matematikk og norsk. M+...

 • MagiCAD

  English version – MagiCAD Programinformasjon MagiCAD for Revit er en BIM-applikasjon som dekker hele spekteret innen prosjektering av VVS- og El-installasjoner som finnes for fagene Ventilasjon,...

 • Maple

  English version - Maple Programinformasjon Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er Maples hovedoppgave, men Maple kan også brukes til numerisk matematikk, og er et fullstendig...

 • Mathcad

  English version – Mathcad Programinformasjon Mathcad, Parametric Technology Corporation (PTC), brukes av ingeniører og forskere i ulike fagområder - oftest innen mekaniske-, kjemiske-, elektriske-...

 • Mathematica

  English version – Mathematica Programinformasjon Mathematica er et program fra Wolfram Research for å løse og visualisere matematiske problemer. Programmet kan integrere, derivere, løse likninger...

 • MathType

  English version - MathType Programinformasjon MathType er en interaktiv pek-og-klikk editor for å skrive matematiske likninger i dokumenter. Programmet inneholder over 500 matematiske symboler og...

 • Matlab

  English version - Matlab Programinformasjon MATLAB er det mest brukte matematikkverktøyet for numerisk matematikk ved NTNU. MATLAB har mer enn 300 forskjellige funksjoner, og kan f.eks. brukes til...

 • MAXQDA

  English version – MAXQDA Programinformasjon MAXQDA er et program utviklet for datamaskinassistert kvalitativ og blandet metodedata, tekst og multimedia analyse i akademiske, vitenskapelige og...

 • Metashape

  English version – Metashape Professional Programinformasjon Agisoft Metashape er et frittstående programvareprodukt som utfører fotogrammetrisk behandling av digitale bilder og genererer 3D-romdata...

 • microdata.no

  English version – microdata.no Programinformasjon microdata.no er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Tjenesten driftes og...

 • Microsoft Mathematics

  English version – Microsoft Mathematics Programinformasjon Microsoft Mathematics har en grafkalkulator som plotter 2D og 3D, har trinnvis ligningsløsning, og nyttige verktøyer som hjelper studenter...

 • Microsoft Office 365

  English version – Microsoft Office 365 Programinformasjon Microsoft Office 365 gir studenter og ansatte ved NTNU gratis tilgang til tekstbehandling, skylagring og samhandlingstjenester. Tjenesten...

 • Microsoft Project

  English version – Microsoft Project Programinformasjon Microsoft Project 365 er et program brukt til prosjektledelse. Det er utviklet for å hjelpe en prosjektleder i å utvikle en tidsplan, tildele...

 • Microsoft Visio

  English version - Microsoft Visio Programinformasjon Microsoft Visio 365 er et program som raskt og enkelt kan tegne forskjellige typer diagrammer og skjema. På administrerte datamaskiner blir...

 • Microsoft Windows 10

  English version – Microsoft Windows 10 Programinformasjon NTNU tilbyr Windows 10 Education som standard for alle ansatte. Alle administrerte PCer blir tanket med NTNU sitt eget Windows 10 oppsett....

 • MicroStation

  English version - MicroStation Programinformasjon Bentleys MicroStation er et Computer Aided Design (CAD) program. I tillegg er det en rekke fagmoduler for design, konstruksjon og drift som er...

 • MikTeX

  English version – MikTeX Programinformasjon MiKTeX er en distribusjon av TeX/LaTeX typesetteringssystemet for Microsoft Windows. Den inneholder også et sett med relaterte programmer. MiKTeX...

 • MindManager

  English version - MindManager Programinformasjon MindManager er et program for å samle inn, organisere og visualisere informasjon i et "kart" - f.eks. tankekart, organisasjonskart, organisering av...

 • Minitab

  English version - Minitab Programinformasjon Minitab er et interaktivt statistikkprogram med et brukervennlig grensesnitt. Minitab brukes i undervisningen ved NTNU. Med Minitab kan man importere...

 • MobaXterm

  English version – MobaXterm Programinformasjon MobaXterm er en verktøykasse for ekstern databehandling. I en enkelt Windows-applikasjon gir den mange funksjoner som er skreddersydd for...

 • Mozart-Oz

  English version – Mozart-Oz Programinformasjon The Mozart Programming System kombinerer pågående forskning i design av programmeringsspråk og implementering, begrenset logikkprogrammering,...

 • Mplus

  English version – Mplus Programinformasjon Mplus er et statistisk modelleringsprogram som gir forskere et fleksibelt verktøy for å analysere dataene sine. Mplus tilbyr forskere et bredt utvalg av...

 • Multisim

  English version – Multisim Programinformasjon Multisim er et program for utforming, prototyping og testing av elektriske kretser. Multisim inkluderer mikrokontroller simulering (tidligere kjent som...

 • Notepad++

  English version – Notepad++ Programinformasjon Notepad++ er en gratis kildekode editor og Notisblokk erstatning som støtter flere språk. Lisensinformasjon Gratis: Bare for Windows Benyttes av noen...

 • NVivo

  English version - NVivo Innholdsfortegnelse [-] Programinformasjon Lisensinformasjon Last ned/Installer/Kjør: Brukerhjelp Kurs i NVivo Lenker Leverandørinformasjon Programinformasjon Er du...

 • NX

  English version -NX Programinformasjon Siemens NX er et Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Engineering (CAE) og Computer Aided Manufacturing (CAM) program. Lisensinformasjon Sitelisens:...

 • Nyno

  English version – Nyno Programinformasjon Nyno er eit dataprogram som omset frå bokmål til nynorsk. Programmet effektiviserer arbeidet med å skrive om tekster og gir hjelp til ein konsekvent...

 • Octave

  English version – Octave Programinformasjon GNU (General Public License) Octave er et vitenskapelig høynivå programmeringsspråk, først og fremst beregnet på numeriske beregninger. Octave hjelper...

 • Octave Forge

  English version – Octave Forge Programinformasjon Octave Forge-prosjektet tilbyr flere pakker for GNU Octave som utvider Octave til spesifikke applikasjoner som kontrollsystemer, symbolsk...

 • OpenOffice

  English version – OpenOffice Programinformasjon Apache OpenOffice, er en kontorprogramvare som inneholder tekstbehandlingsprogram, regneark, presentasjonsprogram, tegneprogram og et...

 • OpenVPN

  English version – OpenVPN Programinformasjon OpenVPN er et virtuelt privat nettverkssystem som implementerer teknikker for å lage sikre punkt-til-punkt eller sted-til-sted-tilkoblinger i rutede...

 • OptiWin 3D Pro

  English version – OptiWin 3D Pro Programinformasjon Glamox OptiWin 3D Pro er et lysberegningsprogam som gjør det mulig å lysberegne omfattende og komplekse prosjekter. Riktige lysberegninger er...

 • Origin Pro

  English version – Origin Pro Programinformasjon Origin er dataanalyse og grafisk programvare for forskere og ingeniører. Origin tilbyr et brukervennlig grensesnitt for nybegynnere, kombinert med...

 • Overleaf

  English version – Overleaf Programinformasjon Overleaf (tidligere ShareLaTex) - "The Online LaTeX Editor" - er en web-basert LaTeX-editor. Flere kan redigere på det samme dokument og i sanntid se...

 • OxMetrics

  English version – OxMetrics Programinformasjon OxMetrics er en familie av programvarepakker som gir en integrert løsning for økonometrisk analyse av tidsserier, prognoser, finansiell modellering og...

 • Pandoc

  English version – Pandoc Programinformasjon Pandoc konverterer filer mellom ulike tekstformat. Pandoc kan konvertere dokumenter mellom bl.a reStructuredText, HTML, DocBook, LaTeX, MediaWiki markup,...

 • Pasco Capstone

  English version – Pasco Capstone Programinformasjon PASCO Capstone lar brukerne raskt lage tilpassede sider, gjenkjenner sensorer automatisk når de er tilkoblet, og har et kraftig sett med...

 • Password Safe

  English version – Password Safe Programinformasjon Password Safe er en gratis og åpen kildekode passordbehandler for bruk med Microsoft Windows. Password Safe er en sofistikert...

 • PCTeX

  English version - PCTeX Programinformasjon PCTeX for Windows er et fullstendig integrert TeX- og LaTeX-system for profesjonell utforming av bøker, tekniske tidsskrifter og andre dokumenter....

 • PDF Editor

  English version – PDF Editor Programinformasjon PDF Editor kan brukes til å lage og arbeide med PDF-filer. Dette programmet er et alternativ til Acrobat Pro. Du kan redigere tekst direkte i...

 • Perl

  English version – Perl Programinformasjon Perl er et svært kompetent, funksjonsrikt programmeringsspråk som går på over 100 plattformer fra bærbare til mainframes, og passer for både hurtig...

 • Pidgin

  English version – Pidgin Programinformasjon Pidgin er et chatprogram som lar deg logge på kontoer på flere chat-nettverk samtidig. Dette betyr at du kan chatte med venner på MSN, snakke med en venn...

 • PitStop Pro

  English version – PitStop Pro Programinformasjon PitStop Pro er en løsning for PDF-redigerings og forhåndskontroll for grafikere. Produktet er designet for å spare tid i produksjon av...

 • Plaxis

  English version – Plaxis Programinformasjon PLAXIS er "finite element" pakker beregnet for to- og tre-dimensjonal analyse av deformasjon og stabilitet innen geoteknikk og bergmekanikk. PLAXIS er...

 • PowerShell Studio

  English version – PowerShell Studio Programinformasjon PowerShell Studio fra Sapien Technologies, Inc. er et verktøy for å lage Windows PowerShell skript. Du kan lage grafiske verktøy ved hjelp av...

 • PRTG

  English version – PRTG Programinformasjon PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) Network Monitor er programvare for nettverksovervåking fra Paessler AG. Den kan overvåke og klassifisere...

 • Putty

  English version – Putty Programinformasjon PuTTY er en SSH og telnet klient, utviklet opprinnelig av Simon Tatham for Windows. PuTTY er åpen kildekode programvare som er tilgjengelig med kildekoden...

 • PyMOL

  English version – PyMOL Programinformasjon PyMOL er et system fra Schrödinger Inc for visualisering av molekyler. PyMOL kan produsere 3D-bilder av høy kvalitet av små molekyler og biologiske...

 • Python

  English version – Python Programinformasjon Python er et programmeringsspråk som lar deg jobbe raskere og integrere systemene dine mer effektivt. Du kan lære å bruke Python og se nesten umiddelbare...

 • Python-xy

  English version – Python-xy Programinformasjon Python(x,y) er et programutviklingsmiljø for numerisk beregning, dataanalyse og datavisualisering basert på Python programmeringsspråk, Qt grafiske...

 • Quartus II

  English version – Quartus II Programinformasjon Intel Quartus II (tidligere Altera Quartus II) er programmerbar logisk design programvare. Quartus Prime muliggjør analyse og syntese av HDL-design,...

 • Quick Terrain Modeler

  English version – Quick Terrain Modeler Programinformasjon Quick Terrain Modeler er en programvarepakke for 3D-terrengvisualisering. Designet for bruk med LiDAR (Light Detection And Ranging), men...

 • R

  English version – R Programinformasjon R (R Project for Statistical Computing) er et gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk. R og dets biblioteker implementerer et bredt...

 • R Studio

  English version – R Studio Programinformasjon RStudio er et integrert utviklingsmiljø (IDE) for R. Det inkluderer et konsoll, syntax editor som støtter direkte kodekjøring, samt verktøy for...

 • Relux Suite

  English version – Relux Suite Programinformasjon Leter du etter passende armaturer, lyskilder eller sensorer til prosjektet ditt? Relux Suite er en gratis belysnings-programvare for belysning og...

 • RocScience

  English version – RocScience Programinformasjon RocScience er flere 2D og 3D geoteknisk programvarepakker designet for ingeniørfag og gruvedrift. Fra rask 2D-analyse til kompleks 3D-modellering...

 • Safe Exam Browser

  English version – Safe Exam Browser Programinformasjon Digital Eksamen ved NTNU benytter i dag et program fra Inspera, SafeExamBrowser. Dette er et program som låser ned maskinen så en kun får...

 • SAP2000

  English version - SAP2000 Programinformasjon SAP2000 er programvare for analyse og utforming av alle typer strukturelle systemer. Grunnleggende og avanserte systemer, fra 2D til 3D, fra enkel...

 • Scientific Workplace

  English version – Scientific Workplace Programinformasjon Scientific Workplace er et grafisk brukergrensesnitt for redigering av LaTeX kildefiler med samme brukervennlighet som et...

 • Shotcut

  English version – Shotcut Programinformasjon Shotcut er en gratis open source, videoredigerer på tvers av plattformer for Windows, Mac og Linux. Viktige funksjoner inkluderer støtte for et bredt...

 • Sibelius

  English version – Sibelius Programinformasjon Sibelius er verdens mestselgende musikknotasjonsprogram, utviklet og utgitt av Sibelius Software Limited (nå en del av Avid Technology). Utover å lage,...

 • Sigmaplot

  English version - Sigmaplot Programinformasjon SigmaPlot er en programvarepakke som benyttes for dataanalyse og framstilling av vitenskapelige grafer. Den brukes til å lage forskjellige typer 2D-...

 • Simapro

  English version – Simapro Programinformasjon Simapro, programvare for LCA (Livssyklusanalyse/Life Cycle Assessment), hjelper deg med å måle miljøeffekten av din produktutvikling og dine...

 • SketchUp Make/Free

  English version – SketchUp Make/Free Programinformasjon SketchUp, tidligere Google Sketchup, er et 3D modelleringsprogram for et bredt spekter av tegneapplikasjoner som arkitektonisk,...

 • SketchUp Pro

  English version – SketchUp Pro Programinformasjon SketchUp Pro er et 3D modelleringsprogram for et bredt spekter av tegneapplikasjoner som arkitektur, interiørdesign, landskapsarkitektur, bygg- og...

 • Skype Linux client

  English version – Skype Linux client Programinformasjon Tel.Red leverer Skype for Business-klienter på mange programvareplattformer. Lisensinformasjon Volumavtale: Tilgjengelig på Linux, Mac, iOS...

 • Smart Notebook

  English version – Smart Notebook Programinformasjon SMART Notebook er programvare som er ment å supplere bruk med SMART Board. Programvaren hjelper brukerne til å lage interaktive presentasjoner,...

 • SmartSketch

  English version – SmartSketch Programinformasjon SmartSketch er et verktøy for det tekniske kontoret som kombinerer forretningsdiagrammer med grafikkverktøy. SmartSketch tilbyr kraftige funksjoner...

 • Snagit

  English version – Snagit Programinformasjon Snagit er et program for skjermopptak med innebygd mulighet for bilde- og videoredigering. Du kan skjermdump av skrivebord, vindu eller rulleskjerm, og...

 • Solibri Model Checker

  English version – Solibri Model Checker Programinformasjon NB! Solibri model checker har blitt omdøpt til Solibri Office. Dette er tilgjengelig via software center som betalvare. Lisens bestilles...

 • Spartan 14

  English version – Spartan 14 Programinformasjon Spartan er kjemi programvare for molekylær modellering og beregnings. Primærfunksjoner gir informasjon om strukturer, relativ stabilitet og andre...

 • SPSS

  English version - SPSS Programinformasjon SPSS Statistics er statistisk programvare som brukes til å løse en rekke forretnings- og forskningsproblemer. Den gir en rekke teknikker, inkludert ad hoc...

 • SPSS Amos

  English version – SPSS Amos Programinformasjon SPSS Amos (Analysis of Moment Structures) er programvare for strukturell ligningsmodellering som gjør at du kan støtte din forskning og teorier ved å...

 • SPSS Sample Power

  English version – SPSS Sample Power Programinformasjon SPSS Sample Power er et verktøy som kan estimere virkningen av utvalgsstørrelsen på resultatene av ulike statistiske studier ved hjelp av...

 • STAR-CCM+

  English version – STAR-CCM+ Programinformasjon STAR-CCM+ gir deg muligheten til å kjøre tverrfaglige simuleringer fra et enkelt verktøy. Dette gjør det ideelt for et bredt spekter av applikasjoner...

 • STATA

  English version - STATA Programinformasjon STATA er en komplett og kraftig statistikkpakke. Programmet inneholder alt fra grunnleggende statistikk til avanserte metoder og analyser. I tillegg er...

 • Structure

  English version – Structure Programinformasjon Strukture er en gratis programvarepakke for bruk av multi-locus genotype data for å undersøke populasjonsstrukturen. Den kan brukes på de fleste...

 • Synchro Pro

  English version – Synchro Pro Programinformasjon Synchro Pro gir teamene et medium for å lage, analysere, redigere, rapportere og administrere prosjekter gjennom et visuelt grensesnitt. Synchro Pro...

 • S3GRAF

  English version – S3GRAF Programinformasjon S3GRAF er en programvarepakke for reservoarsimulering. Den støtter et bredt spekter av simulatorer i markedet, inkludert Eclipse, CMG, VIP, Nexus,...

 • TeamViewer

  English version – TeamViewer Programinformasjon TeamViewer er proprietær dataprogramvare for fjernkontroll, desktop deling, nettmøter, webkonferanser og filoverføring mellom datamaskiner....

 • TecPlot

  English version – TecPlot Programinformasjon Tecplot 360 hjelper deg med å lage tekniske beslutninger raskt ved å integrere XY, 2D og 3D-plott. Det er en programvarepakke for Computational Fluid...

 • Tekla Structures

  English version - Tekla Structures Programinformasjon Tekla Structures er programvare for konstruksjonsteknikk og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Kunder har brukt Tekla Structures til...

 • TerrSet Idrisi

  English version – TerrSet Idrisi Programinformasjon TerrSet er et integrert geospatial programvaresystem for overvåkning og modellering av jordsystemet for bærekraftig utvikling. TerrSet-systemet...

 • TESS

  English version – TESS Programinformasjon TESS er et dataprogram som implementerer en bayesiansk klyngalgoritme for romlig populasjonsgenetikk. Det er spesielt nyttig for å søke genetiske barrierer...

 • TeXnicCenter

  English version – TeXnicCenter Programinformasjon TeXnicCenter er et integrert dokumentasjonsmiljø (IDE) for LaTeX på Windows-plattformen. Det betyr at TeXnicCenter integrerer all funksjonalitet du...

 • Textpad

  English version - Textpad Programinformasjon Textpad er en generell editor for rene tekstfiler. Denne kan brukes (for eksempel) for koding i forskjellige programmeringsspråk med flere farger for...

 • TIBCO Statistica

  English version – TIBCO Statistica Programinformasjon TIBCO Statistica, nå en del av TIBCO Data Science, er en omfattende og åpen analytisk plattform som hjelper bedrifter med å automatisere...

 • Topspin

  English version – Topspin Programinformasjon For å gi studenter, forskere og lærere ubegrenset tilgang til de beste verktøyene for off-line NMR-behandling (Nuclear Magnetic Resonance), gjør Bruker...

 • Trimble Novapoint

  English version – Trimble Novapoint Programinformasjon Trimble Novapoint er profesjonell programvare i Trimbles omfattende BIM-løsning (Building information modeling) for infrastrukturprosjekter....

 • Trimble Quadri

  English version – Trimble Quadri Programinformasjon Trimble Quadri er en skybasert BIM-server og samarbeidsplattform som gjør det mulig for alle sivilingeniører og interessenter å dele en sentral...

 • Vim

  English version – Vim Programinformasjon Vim er en svært konfigurerbar teksteditor som kan benyttes for å endre enhver form for tekst. Den er inkludert som "vi" med de fleste UNIX-systemer og med...

 • Visual3D

  English version – Visual3D Programinformasjon Visual3D er et biomekanisk analyseverktøy for måling av bevegelse og kraftdata som kan samles av nesten alle slags 3D-opptakssystem. Den inneholder de...

 • VLC

  English version – VLC Programinformasjon VLC mediespiller er en fri og åpen kildekode mediespiller og multimedia rammeverk skrevet av VideoLAN prosjektet. VLC er en multimediespiller, encoder og...

 • WinSCP

  English version – WinSCP Programinformasjon WinSCP (Windows Secure Copy) er en gratis og åpen kildekode SFTP, FTP, WebDAV, Amazon S3 og SCP klient for Microsoft Windows. Den viktigste funksjonen er...

 • Winsteps

  English version – Winsteps Programinformasjon Winsteps er programvare for Multiple Choice, Rating Scale og Partial Credit Rasch Analysis. Gratis testversjon - MINISTEP - samme som Winsteps, men...

 • Xara Photo Graphic Designer

  English version – Xara Photo Graphic Designer Programinformasjon Xara Photo & Graphic Designer er det perfekte valg for alt foto- og grafisk designarbeid, med kraftige fotoredigerings- og...

 • X-win 32

  English version - X-win 32 Programinformasjon X-Win32 gjør det enkelt å lage forskjellige typer X Windows-tilkoblinger (XDMCP, REXEC, SSH, etc.) til eksterne Linux- og Unix-servere. Den bruker det...

 • 20-sim

  English version: 20-sim Programinformasjon 20-sim er et modellerings- og simuleringsprogram for mekatroniske systemer. Med 20-sim kan du lage grafiske modeller og ingeniørskjema. Med disse...

 • 7-zip

  English version – 7-Zip Programinformasjon 7-Zip er et arkivering- og komprimeringsprogram som benytter åpen kildekode. Det ble opprinnelig utviklet for Microsoft Windows, men er senere blitt...