Wikier

English version – microdata.no

Programinformasjon

microdata.no er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Tjenesten driftes og videreutvikles i samarbeid mellom NSD og SSB, og gir forskere ved NTNU tilgang til å bruke registerdata fra SSB.

  • Forskere og studenter kan bearbeide og analysere alle tilgjengelige registervariabler.
  • Data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd er tilgjengelig.
  • Institusjoner som har tegnet avtale om bruk av systemet kan administrere egne brukere.
  • Løsningen har et anonymiserende grensesnitt med innebygd personvern.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Tilgjengelig kun for ansatte og studenter fra mastergradsnivå.

Brukes av flere enheter ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør/Tilgang:

Ta kontakt med research-data@ntnu.no for å få NTNU-konto hos microdata.no

Merk at programmet bare kan benyttes til forskning – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Databehandleravtale

microdata.no krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om microdata.no.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2135 Visninger