Språkvelger

English

Banner - Tilretteleging

Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse

For studenter | For faglærere | For studieveiledere

Banner bilde

Illustrasjon. Grafikk.

Hvem kan jeg kontakte?

 Hvem kan jeg kontakte?

Til studenter i risikogruppe i forbindelse med Covid-19:

Studenter som ikke kan møte til fysisk undervisning fordi de er i risikogruppe for covid-19 og som derfor har behov for tilrettelegging, må dokumentere dette med legeerklæring. Studenter som har kortvarig behov for tilrettelegging fordi de er i karantene trenger ikke å dokumentere dette.

Studenter må ta kontakt med studieveileder ved sitt studieprogram for å diskutere mulige løsninger for tilrettelegging.

Kontakt studieveileder ved ditt studieprogram hvis:

 • Du har behov for tilrettelagt undervisning
 • Du trenger utvidet frist på semesteroppgaver/øvinger
 • Du trenger å ta studiet over lengre tid

Kontakt eksamenskontoret hvis:

 • Du har spørsmål knyttet til søknad om tilrettelagt eksamen (søknad sendes til eksamenskontoret)
 • Du lurer på hvordan tilrettelagt eksamen gjennomføres i praksis

Kontakt NTNU Tilrettelegging hvis:

 • Det er andre ting du har behov for eller trenger å få avklart. Vi er her for deg som strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer. Under ser du våre tilbud.

Viktige frister

 Viktige frister

Noen av NTNU sine tilretteleggingstiltak har søknadsfrister: 

 • 1. september for tilrettelagt leseplass
 • 15. september for tilrettelagt eksamen i høstsemesteret
 • 15. februar for tilrettelagt eksamen i vårsemesteret

 Informasjonsvideo fra NTNU Tilrettelegging

Lag avtale på forhånd

Lag avtale på forhånd

Av hensyn til smittevernet ser vi oss nå nødt til å be alle studenter om å lage avtale på forhånd ved å sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Døra vil på ubestemt tid være låst og dere vil bli møtt i døra til avtalt tid.

Muligheter for tilrettelegging

 Muligheter for tilrettelegging

 • Mentor
 • Leseplass
 • Pensum
 • Hjelpemidler
 • Utredning

Våre tilretteleggingstilbud

Kurs og grupper

 Kurs og grupper

 • Mestringskurs ADHD
 • Infomøte og mestringskurs dysleksi
 • Kurs i Lingdys og Lingpilot 
 • Mentorkurs
 • Aspergergruppe

Våre kurs og grupper 

Kontakt oss

 Kontakt NTNU Tilrettelegging

Før vi møtes er det fint om du har tenkt gjennom hvilke utfordringer du har, og hva du trenger hjelp til. 

Vi oppfordrer til å unngå sensitive person- og helseopplysninger i e-post og vedlegg.