Språkvelger

English

Banner - Vaktmestertjenester (for ansatte)

Vaktmestertjenester

For medarbeidere (gå til side for studenter)

Vaktmestertjenester - Melde behov og få hjelp

Meld behov

Alle bestillinger og behovsmeldinger til Eiendomsavdelingen, skal meldes til e-vaktmester.

NTNU-ansatte og studenter

Velg den grønne knappen merket "Windows" (gjelder også mac-brukere) for å logge på. Logg på med ditt NTNU-brukernavn og passord. 

SINTEF-ansatte

Logg på med den røde knappen merket "Dataporten".

Andre

Er du verken student eller ansatt ved NTNU eller SINTEF, melder du inn sak ved å sende en e-post til kontakt@eiendom.ntnu.no.

Kontakt e-vaktmester   Sjekk status

Eksempler på saker til e-vaktmester

  • Skifte lyspære
  • Henge opp bilder, hyller
  • Behov for brannslukkingsutstyr eller feil på brannslukkingsutstyr
  • Små reparasjonsbehov (dørpumpe, dryppende kran, slitt gulvbelegg, radiator)
  • Manglende toalettpapir eller såpe på toaletter
  • For kaldt - for varmt inne
  • Snømåking
  • Rydding utendørs
  • Renhold

Building contacts - Outside of normal work hours

Vaktmestere hasteoppdrag

Se også

Ombygging

Meld inn behov for ombygging av lokaler.

Spørsmål om renhold

Spørsmål om renhold

Spørsmål om renhold (daglig, periodisk, hovedrengjøring) kan rettes til vaktmester i bygget.

Registrering i e-vaktmester kan brukes også for renholdsbehov.

Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Ut over vanlig avfallssortering ved alle arbeidsplasser, ta kontakt ved disse tilfellene: 

Kontaktinformasjon for annen avfallssortering
Hva Kontakt
Papp skal leveres  Vaktmester i ditt bygg
Større mengder avfall Vaktmester i ditt bygg
Farlig avfall Norsk gjenvinning
Møbler og inventar som kan gjenbrukes Meld inn i e-vaktmester

Building services - Transport and moving

Transport og flytting 

Kontaktinformasjon for transport og flytting
Hva Kontakt
Møbler, datautstyr, papirer m.m. Transportsentralen
Bøker – mellom bibliotekene Bibliotekruta, NTNU Universitetsbiblioteket
Varer fra NTNU Grafisk senter NTNU Grafisk senter

Registrer transport og flyttebehov

Velg «Transport» under innmeldingstype.

Transportsentralen på kartet