Språkvelger

English

Banner - Adgangskort

Ansattkort

Student? Se studentkort

Adgangskort

Som ansatt får du et eget ansattkort/adgangskort med navn og bilde. Kortet fungerer som:

Husk at du må ha kortet med deg, helst bære det synlig, etter åpningstid. Ansattkortet skal fremvises på oppfordring av vekter. Adgangskortet er personlig og det er ikke tillatt å låne det bort eller på annen måte overdra det til andre.


Nytt adgangskort

Steg 1: Ta bilde og velg PIN

Logg deg på NTNUs nettbaserte fotoboks for å ta et bilde av deg selv med mobiltelefon eller datamaskin. Du kan også laste opp et passfoto du allerede har. 

Du logger deg på med din vanlige NTNU bruker-id og passord. Underveis i prosessen skal du velge en PIN-kode til adgangskortet og et utleveringssted.

Steg 2: Hente kort

Du kan hente kortet samme dag. Ta med gyldig legitimasjon og hent adgangskortet hos Vakt og service eller i servicesenteret på din campus. Her henter du kortet:

Spørsmål

Spørsmål

Ta med gyldig legitimasjon til Vakt og service/servicesenteret. Din leder må ha sendt e-post til utleveringsstedet på forhånd om at du skal ha nytt kort.

Utslitte kort byttes uten rekvisisjon, men ta med gammelt kort.

Grunntilgang og tilgang til Traka nøkkelskap for bilpoolnøkler legges til automatisk om alle opplysninger i HR-portalen er i orden.  Har du behov for utvidet tilgang, ta kontakt med din leder. 

Bildet du velger å benytte på ditt adgangskort skal være tilsvarende et passfoto. Les retningslinjer for foto til bruk på adgangskort

Temaside ansattkort kontaktinfo Trondheim

Trondheim


Dragvoll

Gløshaugen

Øya

Som ansatt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) trenger du to forskjellige kort og de to prosessene er separate og gir forskjellige tilganger:

  1. NTNU-kortet gir tilgang til alle NTNUs campuser. Kortet hentes ut enten på Gløshaugen eller Dragvoll (se over).
     
  2. St. Olav hospital har ID-kort som gir spesifiserte tilganger til bygg de eier. Kortet hentes ut på Forsyningssenteret på Øya. 

Temaside ansattkort kontaktinfo Gjøvik

Gjøvik


IT-tjenesten

 

Temaside ansattkort kontaktinfo Ålesund

Ålesund


Ekspedisjonen