Språkvelger

English

Banner - Beredskap - For ansatte

Beredskap

Beredskapsplan og varslingsliste for medarbeidere

Beredskap - topp - ny

Her finner du informasjon om det systematiske beredskapsarbeidet ved NTNU. Siden er spesielt for de med en rolle i beredskapsorganisasjonen, først og fremst ledere, spesialistfunksjoner og ressurspersoner oppført i varslingslister.
 

Beredskapsplan NTNU (pdf)
Logg på i menyen øverst til høyre hvis du ikke har tilgang. I beredskapsplanen er det lenker i pdf'en til de ulike delene av planen.
 

CIM

CIM er NTNUs helhetlige webbaserte styringssystem for sikkerhet og beredskap. NTNU-CIM benyttes til hendelseshåndtering ved beredskapshendelser.

Logg inn i NTNU-CIM 

Forklaring varslingssløyfe

Slik varsler du en hendelse


Akutte hendelser 

Varsle en av nødetatene og NTNUs beredskapstelefon.

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388


Ikke akutt

Meld fra til nærmeste leder som tar det videre. Får du ikke tak i nærmeste leder, ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388.
 

Varslingsliste for alle enheter

NTNUs Politikk for sikkerhet og beredskap

NTNUs Politikk for sikkerhet og beredskap (pdf) beskriver beredskap som å "være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser som er omfattende eller alvorlige, og forebygge hendelser som kan utvikle seg til beredskapssituasjoner".

Ved beredskap publiseres offentlig informasjon fra NTNU på ntnu.no og ntnu.no/alert

Kontakt beredskap

Kontakt

Det overordnede arbeidet for beredskap er lagt til HR- og HMS-avdelingen.

For informasjon og rådgivning angående det systematiske beredskapsarbeidet: sentralt@sob.ntnu.no