Språkvelger

English

Banner - Beredskap - For ansatte

Beredskap

Beredskapsplaner og varslingslister for medarbeidere

Beredskap - topp - ny

Her finner du informasjon om det systematiske beredskapsarbeidet ved NTNU. Siden er spesielt for de med en rolle i beredskapsorganisasjonen, først og fremst ledere, spesialistfunksjoner og ressurspersoner oppført i varslingslister.

NTNUs Politikk for sikkerhet og beredskap beskriver beredskap som å "være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser som er omfattende eller alvorlige, og forebygge hendelser som kan utvikle seg til beredskapssituasjoner".

Ved beredskap publiseres offentlig informasjon fra NTNU på ntnu.no og ntnu.no/alert

Last ned beredskapsplanen for NTNU (pdf) 

CIM er NTNUs helhetlige webbaserte styringssystem for sikkerhet og beredskap. NTNU-CIM benyttes til hendelseshåndtering ved beredskapshendelser.

Logg inn i NTNU-CIM 

Forklaring varslingssløyfe

Slik varsler du en hendelse

Akutte hendelser 

Varsle en av nødetatene og NTNUs beredskapstelefon.

 • Brannvesen: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388

Er hendelsen ikke akutt? 

Meld fra til nærmeste leder som tar det videre. Får du ikke tak i nærmeste leder, ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388.

Varslingsliste for alle enheter

Beredskapsplaner

Ny beredskapsplan gjeldende fra 01.07.2022, er tilgjengelig for nedlastning under knappen oppre på denen siden.

 

(under arbeid) 06.09.21

 • Sentral beredskap
 • Stedlig beredskap
 • Lokal beredskap

Under arbeid: 06.09.21

 • Situasjon/statusmøter
 • Logg beredskapshendelser
 • Overlevering av beredskapsansvar
 • Normalisering
 • Evaluering

Varslingssløyfen

Illustrasjon: Varslingssløyfen for beredskapshendelser

 

Kontakt beredskap

Kontakt

Det overordnede arbeidet for beredskap er lagt til HR- og HMS-avdelingen.

For informasjon og rådgivning angående det systematiske beredskapsarbeidet: sentralt@sob.ntnu.no