Wikier

Informasjonssikkerhet - retningslinjer

In English: Information security - topic specific policies

Temaside om Informasjonssikkerhet | Sider merket med informasjonssikkerhet

Retningslinjer for ulike virkeområder

Målene i Politikk for informasjonssikkerhet nås gjennom et aktivt arbeid innenfor både organisatoriske, menneskelige og tekniske tiltaksområder. NTNUs styringssystem for informasjonssikkerhet ivaretar de identifiserte tiltaksområdene og hvem som har ulikt ansvar innenfor hvert av dem, gjennom tydelige retningslinjer. Mange av disse retningslinjene er av IT-teknisk art, og er tillagt IT-leder ved NTNU som ansvarlig for gjennomføring. Andre retningslinjer er mer organisatorisk og menneskelig orientert, og omhandler prosesser som avvik, risikostyring og klassifisering av informasjon. Alle medarbeidere har medvirkningsplikt.

Alt arbeid med sikkerhetskultur og opplæring vil være i henhold til de interne krav som retningslinjene stiller til ledere og medarbeidere. Formålet er å gjøre lederlinjen bedre rustet til å ha oversikt og kontroll over egne informasjonsverdier, og medarbeidere bedre i stand til å ivareta informasjonssikkerheten til disse i sine arbeidsprosesser og i sin kommunikasjonsflyt.

Retningslinjer for informasjonssikkerhet

Dokumentene er vedtatt av Organisasjonsdirektør den 12.06.2023.

Retningslinje for arbeid med sikkerhetskultur og opplæring

Retningslinje for avviksmelding og avvikshåndtering innen informasjonssikkerhet og personvern

Retningslinje for behandling av personopplysninger

Retningslinje for digital beredskap, hendelses- og krisehåndtering

Retningslinje for informasjonssikkerhet i leverandørforhold

Retningslinje for klassifisering av informasjonsverdier

Retningslinje for kryptografiske kontroller

Retningslinje for nettverks- og informasjonsoverføring

Retningslinje for operativ sikkerhet

Retningslinje for risikostyring for informasjonssikkerhet

Retningslinje for sikring av personlig IKT-utstyr

Retningslinje for tilgangskontroll

Se også

Kontakt

Spørsmål vedrørende leder- og prosesstøtte, informasjonssikkerhet eller digital sikkerhet: Seksjon for digital sikkerhet

Child Pages (10)