Wikier

Sider med tagg informasjonssikkerhet .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Datainnsamling Godkjent 1.8 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 3 Måneder siden Skriv ut
Informasjonssikkerhet - Digital sikkerhetshendelse og avvik Godkjent 2.3 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Måneder siden Skriv ut
Eksportkontroll Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 1.0 Jorunn Synnøve Wessel 4 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 2.1 (Mindre endring) Maria Lillemoen 4 Måneder siden Skriv ut
Klassifisering av informasjonsverdier - retningslinje Godkjent 3.9 (Mindre endring) Maria Lillemoen 5 Måneder siden Skriv ut
Informasjonssikkerhet - retningslinjer Godkjent 2.6 (Mindre endring) Maria Lillemoen 6 Måneder siden Skriv ut
Opplæringskurs i informasjonssikkerhet Godkjent 1.3 (Mindre endring) Maria Lillemoen 7 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for klassifisering av informasjonsverdier Godkjent 1.0 Tone Kvenild 7 Måneder siden Skriv ut
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 1.4 Maria Lillemoen 7 Måneder siden Skriv ut
IKT-reglement Godkjent 1.8 (Mindre endring) Bodil Åberg Mokkelbost 7 Måneder siden Skriv ut
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 7 Måneder siden Skriv ut
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.2 Bodil Åberg Mokkelbost 8 Måneder siden Skriv ut
Personvernerklæring for Studentweb Godkjent 1.3 Anette Sofie Knutsen 9 Måneder siden Skriv ut
Sikker sending og mottak av filer og dokumenter Godkjent 1.1 (Mindre endring) Bodil Åberg Mokkelbost 1 År siden Skriv ut
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 1.8 (Mindre endring) Joakim Midtbu Wiklund 1 År siden Skriv ut
Digital sikkerhet Godkjent 1.2 Hanne Jensen Moe 1 År siden Skriv ut
Personvern og GDPR Godkjent 1.1 Hanne Stavrum 1 År siden Skriv ut
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 1.5 Hanne Stavrum 1 År siden Skriv ut