Språkvelger

English

Banner - Bestille varer og tjenester

Bestille varer og tjenester

For medarbeidere

Bestilling 1-2-3

Før du bestiller:

Meld inn behov for å kjøpe vare eller tjeneste:

Fyll ut behovsskjemaet 

Vær oppmerksom på at det er egne nettsider og skjemaer som skal benyttes ved bestilling av: 

Etter at du har meldt inn behov:

  • Skjemaet blir sendt til innkjøper som kvalitetssikrer og registrerer innmeldingen.
  • Innkjøpsordre blir sendt til aktuell leverandør etter godkjenning av leder.

Husk å gi beskjed til innkjøper når du har mottatt varen eller tjenesten.


Problemer: Kontakt din innkjøper.

Hastverk: Send inn behovsskjema. Skriv der at du ønsker rekvisisjon. Din innkjøper vil da sende deg en ferdigutfylt rekvisisjon digitalt.


Anskaffelsesprosess

Anskaffelsesprosess

Skjemaet over kan brukes når NTNU har en avtale eller rammeavtale som dekker behovet for innkjøp. På denne siden finner du mer informasjon NTNUs Avtalekatalog og hvordan du finner fram til gjeldende avtaler. 

Dersom NTNU ikke allerede har en rammeavtale som dekker ditt behov, vil det være nødvendig å foreta en anskaffelse. 

For å vurdere om dette er aktuelt i ditt tilfelle, ta kontakt med din lokale innkjøper.

Enkelte fakultet, institutt og Fellesadministrasjonen har også egne anskaffelsesrådgivere som kan svare på spørsmål og bistå i prosessen.

Bestilling og faktura

Sende faktura til NTNU

NTNUs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk format. 

Alle fakturaer skal merkes med innkjøpsordrenummer eller koststed.

Regelverk og etikk