Språkvelger

English

Banner - Bestille varer og tjenester

Bestille varer og tjenester

For medarbeidere

Bestilling 1-2-3

Bestilling 1-2-3

Før du bestiller:

Meld inn behov for å kjøpe vare eller tjeneste:

Fyll ut behovsskjemaet 

Egne skjema for bestilling av PC, Mac, skjerm og tilbehør til PC/Mac

Etter at du har meldt inn behov:

  • Innkjøpsbehovet blir sendt til bestiller som kvalitetssikrer og registrerer innmeldingen 
  • Bestilling blir sendt til aktuell leverandør etter godkjenning av leder

Husk å gi beskjed til bestiller når du har mottatt varen eller tjenesten.

Problemer: Kontakt din bestiller.
Hastverk: Send inn behovsskjema. Skriv at du ønsker rekvisisjon. Din bestiller sender deg så en ferdigutfylt rekvisisjon digitalt.

Mer informasjon om bestillinger av:

Beløpsgrenser

Grunnprinsipp: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Rammeavtaler: Hvilke leverandører kan du bruke?

Anskaffe IT-løsninger? Kontakt gjerne IT-avdelingen for rådgivning.

Bestilling og faktura

Fakturaadresse for elektronisk faktura

  • E2B: NO974767880MVA
  • EHF: NO974767880
  • NTNU GLN nummer: 7080003195371
  • NTNU PEPPOL adresse: 0192: 974767880

Utenlandske leverandører kan sende PDF-faktura. PDF-faktura sendes til: pdf.ntnu@bscs.basware.com

Alle fakturaer skal merkes med bestillingsnummer eller koststed.

Refusjon

Refusjon av personlige utlegg

Regelverk og etikk