Banner - Eksamen

Eksamen

For studenter 

Koronainfo

Eksamen fra A-Å

Eksamen fra A-Å

Husk å

  1. Sjekk eksamensdato og annen eksamensinformasjon, spesielt for emner som ikke inngår i utdanningsplanen din.
  2. Meld deg opp til eksamen (Studentweb) innen gjeldende frist.

 

Frister for oppmelding

  • 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret
  • 1. februar  - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemesteret
  • 9. juli: Utsatt eksamen ("kont") i uke 32-33

Skjema for søknad om forsinket eksamensmelding

Merk: Enkelte studieprogram kan ha oppmeldingsfrister som avviker fra de ordinære fristene. Følg med på informasjon om dine emner.

 

Annullere eksamensmelding

Hvis du ikke ønsker å gå opp til eksamen, må du trekke deg fra vurdering i Studentweb. Annullerer du ikke meldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Frist for å annullere eksamensmelding:

  • Ordinær eksamen: 14 dager før eksamensdato/uttaksdato. Trekkfrist kunngjøres i Studentweb.
  • Utsatt eksamen ("kont"): 20. juli

 

Tilrettelegging

Har du helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Frister for å søke om tilrettelagt eksamen:

  • Høstsemester: 15. september
  • Vårsemester og utsatt eksamen (kont) i august: 15. februar

 

Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform og tidspunkt

Vurderingsform og tidspunkt for eksamen finner du i Studentweb eller på emnets nettside.

Som hovedregel skal alle skriftlige hjemmearbeider leveres i eksamenssystemet Inspera Assessment. Hvis du skal ha skriftlig skoleeksamen, vil det variere om denne skal avholdes analogt (på papir) eller digitalt. Hvis eksamen går digitalt, fremgår dette på emnesidene og i Studentweb, ved at emnet er merket INSPERA.

 

Tillatte hjelpemidler

Sjekk på emnesidene hvilken hjelpemiddelkode som gjelder for ditt emne .

 

Veiledninger for ulike vurderingsformer

Hva du må forberede deg på, avhenger av hvilken vurderingsform emnet ditt har.

 

Gamle eksamensoppgaver

Finn gamle eksamensoppgaver her.

Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med instituttet.

 

Hjelp til å mestre eksamen?

NTNU Karriere holder kurs i eksamensteknikk.

 

Tid og sted 

Tid og sted for skriftlig skoleeksamen publiseres på Studentweb senest tre dager før eksamen. Merk at et emne kan være plassert på flere ulike rom. Sjekk nøye hvor du skal sitte.

Se oversikt over NTNUs eksamenslokaler.

 

Leseplasser

Hjemmeeksamen

Under en pågående hjemmeeksamen skal du forholde deg til informasjonen som er gitt på eksamensforsiden. Se for øvrig veiledning for hjemmeeksamen.

Finn frem

Finn eksamensrommet ditt på kartet (etter at du har sjekket romnavnet)

 

Oppmøte

Analog eksamen: Oppmøte senest 15 minutter før eksamensstart.

Digital eksamen: Oppmøte senest 30 minutter før eksamensstart.

Dersom du ankommer eksamenslokalet etter eksamen har startet, risikerer du å ikke få avlegge eksamen.

Blir du forhindret av uforutsette hendelser på vei til eksamen, ta kontakt med Eksamenskontoret på 73 59 66 00 for å varsle om at du blir forsinket.

 

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelisten.

 

Oppførsel i eksamenslokalet

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon (for eksempel smartklokker), må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet. Mobilen skal være avslått.

Under eksamen er enhver form for kommunikasjon mellom kandidatene forbudt, både i og utenfor lokalet. Du må ikke gå fra plassen din uten tillatelse fra eksamensvakt, og du må rette deg etter eksamensvaktens anvisninger.

 

Faglærers tilgjengelighet

Faglærer er ikke pålagt å møte i eksamenslokalet, men skal være tilgjengelig for spørsmål dersom det er mistanke om feil eller mangler i oppgavesettet. Kontakt eksamensvakt hvis du ønsker å komme i kontakt med faglærer.

 

Juks

På wikisiden Juks på eksamen kan du lese om hva juks på eksamen er, og hvilke konsekvenser juks/forsøk på juks kan få for deg.

 

Sykdom

Blir du syk under eksamen, skal du forholde deg til gjeldende retningslinjer.

 

Språk og målform ved skriftlig vurdering

Da du semesterregistrerte deg i Studentweb, gjorde du et valg av språk/målform (engelsk, bokmål eller nynorsk).

Du finner hvilke bestemmelser som gjelder for valg av språk/målform på skriftlige eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser i §5-8 i Forskrift om studier ved NTNU.

Sensur

 

Eksamensbesvarelser

Det er ditt eget ansvar å ta vare på eksamensbesvarelsene dine dersom du ønsker det. Eksamensbesvarelser er ikke arkivpliktige og blir kun tatt vare på så lenge det er nødvendig i saksbehandlingsøyemed. Dersom du ønsker å ta vare på digitale eksamensbesvarelser i Inspera Assessment, må du sørge for å hente ut disse før du mister studieretten din, og dermed tilgangen til NTNUs IT-systemer.

 

Karakterutskrift og vitnemål

 

Utsatt eksamen (kont)

Utsatt eksamen har samme vurderingsform som ordinær eksamen, med mindre annet er spesifisert i emnebeskrivelsen.

Språkvelger

English

Videoer om digital eksamen

Videoer om digital eksamen

NTNU i Trondheim

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Mandag–fredag 09.00–11.30

Telefon: 73 59 66 00

Besøkshenvendelser:

Besøksadresse: G470, Gunnerusgate 1, 4. etasje, Kalvskinnet

Åpent etter avtale. Skal du levere noe, benytt postkassen utenfor døren.

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, Torgarden, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - Studenttorget

NTNU i Gjøvik - Studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Telefon: 61 13 54 00

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Telefon: 73 59 50 00

Postadresse: NTNU i Ålesund, postboks 1517, 6025 Ålesund