Wikier

Studentweb

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom deg og NTNU, som brukes til å planlegge hvilke emner du skal ta på studieprogrammet du går på. Hold den oppdatert, for vitnemålet ditt blir laget på bakgrunn av emnene i utdanningsplanen. English version - Education plan.

Ser du etter noe annet? Temaside om å planlegge studiet | Sider merket med Studentweb

Hva er en utdanningsplan?

Er du tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal du ha en utdanningsplan i Studentweb som viser innholdet og progresjon i det planlagte studiet ditt. Skal du ta mindre enn 60 studiepoeng (for eksempel enkeltemner) trenger du ikke bekrefte utdanningsplanen, men du må semesterregistrere deg for å få tilgang til undervisnings- og eksamensmelding.

Utdanningsplanen er basert på studieplanen til programmet, fagfordypningen eller årsstudiet du er tatt opp til. Du kan gjøre endringer i utdanningsplanen underveis i studiet.

Utdanningsplanen din kan brukes til flere ting:

 • Planlegg studieløpet på programmet du går på. Fulltidsstudium utgjør 30 studiepoeng per semester.
 • Se emnene du har tatt på studieprogrammet.
 • Se emner du har fått godkjent i programmet fra andre læresteder. Slik søker du godkjenning.
 • Se hvilke emner som vil være vitnemålsgrunnlaget for graden.
 • Se viktige regler du må kjenne til når du er student.

Hvor finner jeg utdanningsplanen?

Utdanningsplanen din finner du i Studentweb:

 1. Logg på Studentweb
 2. Velg Studier øverst til venstre
 3. Klikk deretter på Vis utdanningsplan

Å godkjenne utdanningsplanen i Studentweb er et ledd i det å semesterregistrere seg.

Fristen for å godkjenne utdanningsplanen din og semesterregistrere deg er 15. september (høst) og 1. februar (vår).

Hvordan kan jeg endre utdanningsplanen i Studentweb?

 • Dersom du skal legge til flere emner i utdanningsplanen din, velger du Studier og Vis utdanningsplan.
 • Dersom du vil melde deg til emner utenom utdanningsplanen gjør du det via toppmenyen på Studentweb, under Aktive emner.
 • Du kan trekke deg fra undervisning og vurdering (eksamen) via utdanningsplanen eller via toppmenyen på Studentweb, under Aktive emner. Fristen for å trekke seg er 14 dager før eksamensdato/uttaksdato.
 • Ønsker du å forbedre karakter på et emne du har tatt tidligere, melder du deg til eksamen ved å trykke på knappen Ta emnet på nytt under det semesteret du tok emnet første gang.
 • På noen program kan du flytte emner til et senere semester ved å trykke på knappen Flytt emnet til annet semester.

De første semestrene vil du kunne oppleve at du får opp varseltrekanter som forteller at du har mangler i utdanningsplanen din. Dette er fordi ikke alle emnene ligger i planen din ennå. Etter hvert som du legger inn emner i utdanningsplanen din, vil varseltrekantene forsvinne.

Vitnemål

Vitnemålet ditt vil inneholde emnene som ligger i utdanningsplanen din i Studentweb. Vi vil produsere vitnemålet ditt fortløpende når du oppfyller kravene til studieprogrammet du går på. For å unngå forsinkelser med vitnemålet, bør du kontrollere at utdanningsplanen er i orden.

Kontakt

Relaterte sider