Språkvelger

English

Studiepermisjon

Permisjon fra studiene

For studenter. Ansatt: Permisjon for medarbeidere

Studiepermisjon

Slik søker du permisjon

Søknadsskjema for permisjon 

Permisjon gjelder i utgangspunktet for ett studieår, men du kan også søke om permisjon for ett semester. Du må ha gjennomført minst 30 studiepoeng av emnene som inngår i studieprogrammet for å søke om permisjon uten å grunngi søknaden. I studieprogram med praksis kan fakultetet bestemme at du må begrunne søknaden.

Fakultetet kan gi deg permisjon i over ett år dersom du kan dokumentere særskilte behov eller tvingende grunner som:

Mer om permisjon i Forskrift om studier ved NTNU (§3-4) og utfyllende regler for studier ved NTNU

Se også

Forsinket i studiene

Permisjon

Viktig informasjon til deg som er i permisjon

Du skal ikke betale semesteravgift og semesterregistrere deg i permisjonstiden. Hvis du skal avlegge en eller flere eksamener i permisjonstiden, må du melde deg opp til eksamen og betale semesteravgiften innen de ordinære fristene. Har du opptak på flere studier ved NTNU, må du sende inn ett skjema for hvert studieprogram du er tatt opp til og søker permisjon ifra.

Studiepermisjon - verneplikt

Militærtjeneste

Vernepliktskontakten hjelper deg med å søke permisjon fra studiene.

Kontakt - Studiepermisjon

Kontakt

Kontakt studieveileder ved ditt studieprogram hvis du har spørsmål. 

Har du vedlegg som skal legges ved søknaden din om studiepermisjon, må dettes sendes til instituttet som eier graden. Du finner kontaktinformasjon på nettsiden til studieprogrammet.