Wikier

Forsinket i studiene

Mange studenter opplever å bli forsinket i studiet, enten fordi de stryker på eksamen, eller fordi de ikke får avlagt obligatoriske øvinger eller eksamen som planlagt.

English version - Delayed in your studies

Temaside om studier | Permisjon fra studiene | Deltidsstudier | Antall forsøk på eksamen

Kontakt studieveileder

Når du oppdager at du ikke klarer å fullføre studiene som planlagt (på normert tid), bør du kontakte en studieveileder ved ditt fakultet. Studieveilederen kan hjelpe deg å legge en plan for videre studieløp, slik at du ikke bruker mer tid enn nødvendig på å ta igjen det tapte. Studieveilederen kjenner også godt til reglementer og hva slags muligheter og rettigheter du som student har i en slik situasjon.

Økonomi og forsinkelse av studiene

Forsinkelse av studiene kan ha økonomiske konsekvenser. Se informasjon om forsinkelser i utdanningen fra Lånekassen.

Regulations

§3 i Forskift om studier ved NTNU om studierett og permisjoner (gjelder hele NTNU), og utfyllende regler til studieforskriften.