Wikier

Generelle lover og regler - studier

På denne siden finner du lover og regler om utdanning ved NTNU. Bruk høyre meny for å finne frem litt raskere.

Nasjonalt reglement

Lov

Forskrift

Rundskriv

Rammeplaner for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. I studieplanene finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet. Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanene er forskrifter til loven. På denne siden finner du alle rammeplaner som er gjeldende for studier innen høyere utdanning i dag, samt tidligere, ikke lenger gyldige rammeplaner.

For noen rammeplaner er det også utarbeidet tilhørende rundskriv. Rundskrivene er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av forskrifter. Du finner dem direkte under den forskriften/de forskriftene de gjelder for. For enkelte av lærerutdanningene har Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning utarbeidet nasjonale retningslinjer.

Reglement ved NTNU

NTNUs studieforskrift

Utfyllende regler til studieforskriften

Opptak ved NTNU

Andre bestemmelser ved NTNU

Eksamensreglement

NTNUs nemnd for studentsaker

Nemnd for studentsaker behandler klagesaker for studenter.
Mer informasjon om klagesaker for studentene (enkeltvedtak, sensur, formelle feil m.m.)

Forskrift doktorgradsutdanning (ph.d.)

Tidligere forskrifter (opphevet)

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Ålesund

English translations

Kontakt / contact

seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

seniorrådgiver Ragnar Veien Tundal

Studenthenvendelser: kontakt din studieveileder

Sist oppdatert: 27.02.2024

54294 Visninger
Vedlegg