Wikier

Navngivning av studieprogram

Denne siden gir føringer for hvordan studieprogram og grader skal navngis ved NTNU.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Retningslinjer i kvalitetssystemet


Studieprogramnavnene hentes fra FS og blir fremvist på ulike nettsider, på vitnemål og karakterutskrift.

Det er i hovedsak tre felt i FS der studieprogramnavnet er viktig:

  • Studieprogram samlebilde – Navn (bokmål, nynorsk og engelsk)
  • Studieprogram samlebilde – Vitnemål (bokmål, nynorsk og engelsk)
  • Kvalifikasjon samlebilde – Navn

Det er nødvendig med en standardisering av hvordan studieprogram blir navngitt ved NTNU. Det er derfor utviklet en standard som skal brukes ved opprettelse av nye studietilbud og ved søknader om navneendring. Standardisert navngivning vil gjøre det enklere for brukerne å navigere på nettsidene, og finne aktuelle studietilbud. Det er dessuten ønskelig at NTNU fremstår med en enhetlig struktur.


Studieprogramnavn

Studieprogramnavnet publiseres på utdanning.no, studyinnorway.no og på NTNUs egne programnettsider, i Kasper og DBH. Programnavnet hentes fra FS (Studieprogram samlebilde – Navn). Studieprogram skal ha navn på både bokmål, nynorsk og engelsk. Unntak her er internasjonale masterprogram, som kun skal ha engelsk navn.

Studieprogram skal som hovedregel navngis på følgende måte:

BokmålNynorskEngelsk
[Fagområde] - bachelor[Fagområde] - bachelor[Fagområde] - Bachelor's Programme
[Fagområde] - bachelor i ingeniørfag [Fagområde] - bachelor i ingeniørfag[Fagområde] - Bachelor's Programme in Engineering
[Fagområde] - master[Fagområde] - master[Fagområde] - Master's Programme
[Fagområde] - ph.d.[Fagområde] - ph.d.[Fagområde] - PhD Programme
[Fagområde] - årsstudium[Fagområde] - årsstudium[Fagområde] - One-Year Programme
[Fagområde] - videreutdanning[Fagområde] - vidareutdanning[Fagområde] - Continuing Education


Eksempler:

  • Statsvitenskap – bachelor / Political Science – Bachelor’s Programme
  • Fornybar energi – bachelor i ingeniørfag / Renewable Energy – Bachelor’s Programme in Engineering
  • Eiendomsutvikling og forvaltning – master / Real Estate and Facilities Management – Master’s Programme
  • Språkvitenskap – ph.d. / Language and Linguistics – PhD Programme
  • Allmenn litteraturvitenskap – årsstudium / Comparative Studies of Literature - One-Year Programme
  • Kardiologisk sykepleie – videreutdanning / Cardiology – Continuing Education

I unntakstilfeller kan det være aktuelt å legge til tilleggsinformasjon i studieprogramnavnet. Dette kan eksempelvis være nødvendig hvis det er to eller flere studieprogram som har likelydende navn (Studieprogram samlebilde – Navn), eller hvis det av rekrutteringshensyn er nødvendig å angi ytterligere informasjon i programnavnet. Slik tilleggsinformasjon kan være varighet (f.eks. 5-årig og 2-årig), type program (f.eks. 2-årig master og erfaringsbasert master), undervisningsorganisering (f.eks. heltid, deltid, nettbasert) eller andre karakteristika. Man kan i slike tilfeller angi tilleggsinformasjonen i parantes.


Vitnemål

Gradsnavnet (fagområdet) til studieprogrammet registreres i vitnemålsfeltet i FS (Studieprogram samlebilde – Vitnemål) og flettes inn på vitnemålet, i karakterutskriften og brukes på nettsiden med oversikt over alle studieprogram ved NTNU. I dette feltet i FS (Studieprogram samlebilde – Vitnemål) skal det oppgis navnet på programmet (geografi), ikke gradsbenevnelsen (bachelor).

Eksempel:

*Statsvitenskap / Political Science

*Data - Ingeniørfag / Computer Science – Engineering


Gradsbenevnelser

Studietilbud som fører frem til en grad har i tillegg en gradsbenevnelse. Dette er regulert i studieforskriften § 2-10:

(1) Dersom annet ikke er fastsatt i nasjonal rammeplan, benyttes følgende gradsbenevnelser://

Høgskolekandidat i ingeniørfag

Bachelor i (programnavn)

Master i (programnavn)

Master i (programnavn) / lektor

Master i teknologi

Master i ingeniørfag.

(2) Følgende gradsbenevnelser benyttes for internasjonale masterprogram (her gis vitnemålet på engelsk og det stilles ikke krav om norskkunnskaper ved opptak)://

Master of Philosophy

Master of Fine Art

Master of Technology Management

Master of Science in Engineering

Master of Science in (programme of study)

Master of Arts in (programme of study).

(3) Styret kan, ved opprettelse av et studieprogram, fastsette annen gradsbenevnelse.

§§ 2-11 og 2-12 gir utdypende informasjon om hhv. tilleggsbetegnelse for master i økonomiske og administrative fag og gradsbenevelser og tilleggsbetegnelse for master i teknologi.

Som det fremgår over, følger gradsbenevnelsene en annen struktur enn studieprogramnavnene. Gradsbenevnelse brukes på vitnemålet og hentes fra FS (Kvalifikasjon samlebilde – Navn).

Gradsbenevnelsene skal ikke oversettes. For program som faller inn under ledd 1 over, skal gradsbenevelsene altså kun foreligge på norsk. Tilsvarende skal gradsbenevnelsene for internasjonale masterprogram (ledd 2) kun foreligge på engelsk.