Språkvelger

English

Utdanningskvalitet banner

For medarbeidere

Utdanningskvalitet ved NTNU

 

Symboler for aktivitetene kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Mål for kvalitetsarbeidet

Mål for kvalitetsarbeidet

Kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter og faglærere, og i dialog med arbeids- og samfunnsliv. Målet er å utdanne kandidater med etterspurt kompetanse som bidrar til NTNUs visjon, Kunnskap for en bedre verden.

NTNU jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i våre studietilbud. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi, med mål om at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå.

Video: Utdanningskvalitet - kort forklart!

 


Video: Utdanningskvalitet – kort forklart!

Om kvalitetssystemet

Om kvalitetssystemet

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. 

Om NTNUs kvalitetssystem

Studentenes nettside

Studentenes nettside

Studentene har en egen nettside med oversikt over deres oppgaver i kvalitetsarbeidet.

Si fra!

Si fra!

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver hvordan studenter og ansatte bidrar til evaluering og utvikling av NTNUs studietilbud.

Dersom rutinene i kvalitetssystemet ikke følges, skal dette tas opp med ansvarlig enhet. Om dette ikke følges opp, regnes det som et avvik fra kvalitetssystemet. Slike avvik vil vi gjerne at du melder fra om via Si fra-portalen.