Språkvelger

English

Utdanningskvalitet banner

Utdanningskvalitet

For medarbeidere

Mål for kvalitetsarbeidet

Mål for kvalitetsarbeidet

Kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter og faglærere, og i dialog med arbeids- og samfunnsliv. Målet er å utdanne kandidater med etterspurt kompetanse som bidrar til NTNUs visjon, Kunnskap for en bedre verden.

NTNU jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i våre studietilbud. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi, med mål om at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå.

Card deck utdanningskvalitet

Evaluere og utvikle emner
Emner
Evaluere og utvikle studieprogram
Studieprogram
Utvikle studieporteføljen
Studieportefølje

Om kvalitetssystemet

Om kvalitetssystemet

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Om NTNUs kvalitetssystem.

 

Studentenes oppgaver i kvalitetsarbeidet

Studentenes oppgaver i kvalitetsarbeidet

Studentene har en egen nettside med oversikt over deres oppgaver i kvalitetsarbeidet.