Språkvelger

English

Banner - Utveksling - for studenter

Utveksling

For studenter

Bilde

Kvinner hviler oppe i fjellet og ser ut over Cape Town
Utsikt over Cape Town. Foto: Marte Dybendal/NTNU

Søknadsfrister

Søknadsfrister

Forventet saksbehandling ved Enhet for internasjonale relasjoner for søknader om utveksling er 4-8 uker.

Slik søker du utveksling

Du bør starte planleggingen av utenlandsoppholdet ditt så tidlig som mulig, gjerne 1 år før du ønsker å reise. Du må ha fullført minst 60 studiepoeng før utreise, og emnene og/eller praksisen du skal ta i utlandet må passe inn i studieplanen din.

Finn studiested i utlandet

Hvis du deltar i Erasmus+, les og sett deg inn i Erasmus Student Charter for å bli kjent med alle dine rettigheter og plikter før, under og etter oppholdet.

Se detaljert oversikt over søknadsprosessen

  • Følg med på e-post. All informasjon om søknaden og utvekslingen din blir sendt til din NTNU-adresse.
  • Gjør språkforberedelser. Gjør deg kjent med det lokale språket, og sjekk om du må ta språktest.
  • Fått opptak i utlandet? Opptaksbrevet fra det utenlandske lærestedet skal lastes opp i Mobility-Online. Du vil deretter få tilbud på e-post om utvekslingsplass og eventuelt stipend fra NTNU.
  • Søk til Lånekassen. Når du har takket ja til overnevnte tilbud, så vil NTNU gi Lånekassen beskjed om at du skal på utveksling. Vent med å søke om støtte til du har fått en bekreftelse fra Internasjonal seksjon på at dette er i orden.
  • Sjekk reglene for visum, vaksiner og forsikring. Sett deg godt inn i hva som gjelder for landet du skal reise til.   
  • Finn bolig i utlandet. Vertsinstitusjonen vil i de fleste tilfeller gi deg råd om hvordan du kan finne bolig.
  • Betal semesteravgift og registrer deg som vanlig. Du skal fortsatt være registrert som student ved NTNU i perioden du er på utveksling, men husk å trekke deg fra vurdering hvis du ikke skal avlegge eksamen ved NTNU.

Ønsker du å ta eksamen hjemme i Norge, må du kontakte ditt utenlandske lærested og instituttet her ved NTNU for å undersøke mulighetene for tilrettelegging. Stort sett skal det tungtveiende grunner til for å få innvilget denne type tilrettelegging.

Kontakt Internasjonal seksjon

Personvernforordningen (GDPR) og utveksling

Personvernforordningen (GDPR) og utveksling

I forbindelse med søknad om utveksling må NTNU dele personopplysninger om søkeren med partnerlærestedet i utlandet som en del av søknadsprosessen. Ulike partnerlæresteder har ulike krav til informasjon om studenter de skal motta fra NTNU – hvilken informasjon som deles vil derfor variere. 

Jf. GDPR arbeider NTNU til enhver for at håndtering av personopplysninger skal være så lite inngripende som praktisk mulig.