Wikier

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Frister for å søke om utvekslings- og praksisopphold i utlandet.

This page in English

Temasiden om utenlandsstudier


Hovedsøknadsfrister

12. September

  • Utveksling på vårsemester til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • Søknad på stipend fra NTNU for perioden
  • Praksisplass som hele eller deler av utvekslingen

1. Februar

  • Utveksling på høstsemester/helårig til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • Søknad på stipend fra NTNU for perioden
  • Praksisplass som hele eller deler av utvekslingen

Viktige unntak fra hovedsøknadsfristene

Canada og USA

Her varierer søknadsfristene. Se denne tabellen for oversikt.

Japan, Singapore og Sør-Korea

Vårsemester

  • Fristen for å søke utveksling til Japan og Singapore for vårsemesteret er hovedsaklig 1. September.

Høstsemester/Helårig

  • Fristen for å søke helårig utveksling eller utveksling på høstsemesteret i Japan, Singapore og Sør-Korea er hovedsaklig 20. Januar.

Søknadsskjema

Kontakt

Enhet for internasjonale relasjoner