Språkvelger

English

Kurs og kompetanseutvikling (for ansatte)

Kurs og kompetanseutvikling

For medarbeidere (Se kurs-siden for studenter)

Toppbanner kurs og kompetanseutvikling

Grafikk, toppbanner for Kurs og kompetanseutvikling-siden

Innledning - kurs og kompetanseutvikling

Alle ansatte skal ha mulighet til å utvikle seg og sin kompetanse. Snakk med din leder om forventninger og behov for opplæring og kompetanseutvikling, slik at dere kan planlegge god kompetanseutvikling for både deg og din enhet.

Kompetanseutvikling

Mye kompetanseutvikling skjer i hverdagen, blant annet når du lærer nye oppgaver eller diskuterer problemstillinger med kolleger.

Eksempler på interne og eksterne kompetansetiltak:

  • Egenstudier  
  • Opplæring i systemer 
  • Kurs og læringstreff
  • Utviklingsprosjekter, kompetanseutviklingsprogram eller -nettverk
  • Samlinger, seminarer, konferanser 
  • Etter- og videreutdanning
  • Hospitering på annen, intern enhet
  • Utvekslingsmuligheter

Snakk med lederen din om individuelle kompetansehevingstiltak, som vil være nyttige og hensiktsmessige for deg og din enhet. 

Flere enheter har felles interne opplærings- og kompetansehevingstiltak. Snakk med lederen din for å få oversikt.

Kompetanseutvikling skal være en sentral del av medarbeidersamtalen som skal gjennomføres årlig. Du kan også be om et møte med lederen din for å sette opp en karriere- og kompetanseutviklingsplan som skal følges opp i medarbeidersamtalen. 

Kompetanse- og karriereutvikling

Opprykksordninger

Kontakt

Kontakt din enhets HR-ansvarlige

Flere enheter har felles interne opplærings- og kompetansehevingstiltak. Snakk med lederen din for å få oversikt.

Kompetanseutvikling skal være en sentral del av medarbeidersamtalen som skal gjennomføres årlig. Du kan også be om et møte med lederen din for å sette opp en karriere- og kompetanseutviklingsplan som skal følges opp i medarbeidersamtalen. 

Kontakt

Kontakt din enhets HR-ansvarlige

På temasiden Lederstøtte - verktøy og snarveier finner du som leder oversikt over flere nyttige kurstilbud, tjenester og støtteverktøy tilpasset lederrollen.

Aktuelle kurs og opplæringsressurser

Kurs og opplæringsressurser

Læringsportalen - interne kurs

Mange enheter har egne opplærings- og kompetanseutviklingstiltak eller nettverk for sine medarbeidere og fagområder. Følg med i relevante kanaler for ditt område.

Følg Innsida-kanalen «kurs og opplærings for ansatte»