Wikier

Uniped

In English: Uniped

Uniped (seksjon for universitetspedagogikk) er organisert under Institutt for pedagogikk og livslang læring og leverer tjenester og rådgivning til NTNU samt egen forskning innenfor universitetspedagogikk. Abonner på UNIPEDs meldingskanal.


Mye brukte tjenester

Kontaktinfo

Telefon: 73 59 52 69
E-post: uniped@ipl.ntnu.no
Besøksadresse campus Dragvoll: Bygg 1, Nivå 3 - vis a vis NTNU Grafisk

Ansatte

Studieprogramleder: Patric Wallin

Om Uniped

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) bidrar til å virkeliggjøre NTNUs visjon om å være anerkjent som et internasjonalt fremragende universitet. Seksjonen har som hovedoppgave:

 • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, læring og vurdering
 • Service og konsultasjoner overfor fagmiljøene
 • Medvirkning til nyskaping innen undervisning, læring og vurdering
 • Forskning innen fagområdet for universitetspedagogikk

Uniped skal drive utdanning og forskning som støtter opp under NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Uniped skal

 • drive forskning innen høyere utdanning.
 • være en aktiv faglig premissleverandør i sentral og fakultetsvis utdanningsledelse, gjennom deltakelse i sentrale prosesser og prosjekt.
 • samarbeide nært og godt med fakultetene og andre sentrale støtteenheter.
 • tilby pedagogiske opplæringsprogram som sikrer en grunnkompetanse for alle ansatte med undervisningsoppgaver ved NTNU, og som dekker fagmiljøenes behov.
 • bidra til pedagogiske utviklingsprosjekt og kompetanseheving, individuelt og i fagmiljø, på alle nivå.
 • bidra til erfaringsutveksling og utvikling av møteplasser for deling og utvikling av pedagogisk kompetanse.

Utviklingstilbud i universitetspedagogikk

Du kan henvende deg direkte til enkeltpersoner eller via e-mail til uniped@ipl.ntnu.no. Våre tjenester er både tilbuds- og etterspørselsbaserte. Tilbudsporteføljen annonseres via Læringsportalen. For etterspørselsbaserte tilbud ta direkte kontakt med Uniped for nærmere avtale. Vi kan også bistå på lunsjmøter, faglærersamlinger og personalseminarer hvis det er ønskelig.

Pedagogisk konsultasjon

Seksjonen tilbyr konsultasjon til både enkeltpersoner, faggrupper og institutter angående spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning, veiledning, emnedesign, bruk av digitale hjelpemidler og vurdering.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men ved større prosjekter må det gjøres avtaler mellom UNIPED/IPL og den enheten som søker konsultasjon.

Årsrapporter

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Child Pages (6)

 • LAOS - fagspesifikk oppfølging

  Se også: Uniped | For detailed information in English Denne siden inneholder viktig informasjon til institutter og faglærere som skal gjennomføre fagspesifikk oppfølging som er en del av LAOS...

 • LAOS - Opplæring for læringsassistenter

  Innholdsfortegnelse [-] Målgruppe Kursbeskrivelse Påmelding Fellesmoduler høst 2024: Trondheim Fellesmodul 1 Fellesmodul 2 Ålesund Fellesmodul 1 Fellesmodul 2 Gjøvik Fellesmodul 1 Fellesmodul 2...

 • Uniped - fortsettelse pedagogisk utviklingsprosjekt

  Se også: Uniped | Continuation pedagogical development project Modul: Fortsettelse prosjekt (40 t) Innholdsfortegnelse [-] Hensikt Modulens innhold og organisering Prosjekt

 • Uniped - pedagogisk utviklingsprosjekt

  Se også: Uniped | Pedagogical development project | Modul: Fortsettelse pedagogisk utviklingsprosjekt (40 timer) Innholdsfortegnelse [-] Prosjekt – kvalitetsutvikling av utdanning Arbeidsprosess,...

 • Uniped - valgbare moduler

  Uniped - Utdanningsfaglig basiskompetanse / Pedagogical basic competence Valgbare moduler høsten 2024 / Optional modules autumn 2024 Registration in Læringsportalen for autumn 2024 will open in...

 • Utdanningsfaglig basiskompetanse

  Se også: Uniped | Information in English Uniped-programmet møter regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og...