Wikier

Uniped

LAOS - Opplæring for læringsassistenter

Se også: Uniped | For detailed information in English

LAOS for høsten 2023 starter opp i september. Påmeldingen foregår i Læringsportalen.

Målgruppe

LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og tilbys læringsassistenter i alle emner ved alle fakulteter og institutter, både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. LAOS for Teknostart gjennomføres i Trondheim for læringsassistenter som skal jobbe i tilknytning til Teknostart.

LAOS inneholder en fagspesifikk opplæringsdel, og fagmiljøet hvor læringsassistenten er ansatt forplikter seg til å gjennomføre denne. Informasjon til faglærer om fagspesifikk oppfølging finner du her.

Stipendiater, vitenskapelige assistenter og andre ansatte som ikke er læringsassistenter, men ønsker pedagogisk opplæring, anbefales valgmoduler innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse fremfor å melde seg på LAOS. Søk på Uniped Modul i kurskatalogen på Læringsportalen.

Kursbeskrivelse

Opplæringen skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon. Den skal gi en grunnleggende innføring i pedagogiske aspekter rundt læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø. Kurset skal fremme forståelse av generelle og fagspesifikke læringsformer basert på dialog og faglig veiledning.

Påmelding

LAOS er åpen for alle læringsassistenter fra alle campuser ved NTNU, men påmelding forutsetter en ansettelse som læringsassistent ved et institutt. Alle som oppfyller disse vilkårene, kvalifiserer til en plass på LAOS.

For spørsmål om ansettelse og lønn henviser vi til HR-avdelingen ved instituttet/fakultetet.

LAOS høsten 2023 har oppstart i september/oktober med fellesmoduler ved alle tre campuser. Det blir også et tilbud for internasjonale læringsassistenter.

Deltakerne melder seg på til to kursdager (fellesmodul 1 og 2). Alle moduler er fysiske samlinger.

Datoer for fellesmoduler i Trondheim:

Fellesmodul 1 uke 36 og 37 kl 09.00-12.00

Uke 36
Mandag 4. september
Tirsdag 5. september
Onsdag 6. september
Torsdag 7. september
Fredag 8. september

Uke 37
Mandag 11. september ENGELSK
Tirsdag 12. september
Onsdag 13. september
Torsdag 14. september
Fredag 15. september

Fellesmodul 2 uke 38 og 39 kl 09.00-12.00

Uke 38
Mandag 18. september
Tirsdag 19. september
Onsdag 20. september
Torsdag 21. september
Fredag 22. september

Uke 39
Mandag 25. september ENGELSK
Tirsdag 26. september
Onsdag 27. september
Torsdag 28. september
Fredag 29. september

Datoer for fellesmoduler på Engelsk

Fellesmodul 1 mandag 11. september kl 09.00-12.00
Fellesmodul 2 mandag 25. september kl 09.00-12.00

Datoer for fellesmoduler Gjøvik

Uke 39
Fellesmodul 1 tirsdag 26. september kl 09.00-12.00
Fellesmodul 2 onsdag 27. september kl 09.00-12.00

Datoer for fellesmoduler i Ålesund

Uke 40
Fellesmodul 1 tirsdag 3. oktober kl 09.00-12.00
Fellesmodul 2 onsdag 4. oktober kl 09.00-12.00

Antall plasser: Det er et begrenset antall plasser pr. modul.

Oppbygging

Opplæringen består av 20 timer fordelt over ett semester og blir gjennomført av Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og av fagmiljøet læringsassistenten jobber for. LAOS benytter en blanding av campus- og nettmoduler, med ulike typer aktiviteter.

a) Fellesmoduler (core modules, 8 timer) - fysiske samlinger

Fellesmodulene på 8 timer er obligatoriske og gjennomføres som seminarer av Uniped. Seminarene består av formidling av pedagogisk innhold og av smågruppeaktiviteter knyttet til praksis som læringsassistent, f.eks. rollespill og diskusjoner. Fellesmodulene inkluderer også obligatorisk egenarbeid som utføres av deltakerne i forkant og mellom modulene.

b) Valgmoduler (online modules, 6 timer)

2 moduler á 3 timer som er rent nettbaserte i Blackboard. Obligatoriske aktiviteter i valgmodulene er en multiple-choice-test, et kort refleksjonsessay og anonyme tilbakemeldinger på medstudenters refleksjonsessays (peer-feedback).

Læringsassistentene velger to av de åtte valgmodulene nedenfor:

 • OM1 - Å gi tilbakemeldinger
 • OM2 - Veiledning av øvinger
 • OM3 - Veiledning av seminarer
 • OM4 - Veiledning av lab-øvinger
 • OM5 - Veiledning av akademisk skriving
 • OM6 - Individuell veiledning (én-til-én veiledning)
 • OM7 - Veiledning av problembasert læring
 • OM8 - Digital læring

c) Fagspesifikk oppfølging (course-specific modules, 6 timer)

Den fagspesifikke oppfølgingen planlegges og gjennomføres av fagmiljøet som læringsassistenten jobber for.

 1. Oppstartsmøte (1 time) Avklaring av forventninger mellom læringsassistenten og fagmiljøet
 2. Fagrelatert opplæring (4 timer) Opplæring knyttet til pedagogiske utfordringer/forbedringsområder ved emnet
 3. Sluttevaluering (1 time) Sluttevaluering hvor fagmiljøet og læringsassistenten reflekterer over læringsassistentenes utvikling og gir tilbakemelding til hverandre om hvordan bruk av læringsassistenter i emnet har fungert.

Informasjon til faglærer om fagspesifikk oppfølging

Læringsutbytte

En deltaker som har bestått LAOS forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har en enkel forståelse av grunnleggende pedagogiske prinsipper som gjelder på tvers av fagområder.
 • har innsikt i spesifikke undervisnings- og læringsformer innenfor sitt fagområde.
 • vet hva begrepene formativ/summativ og kriteriebasert/normbasert vurdering betyr.
 • forstår betydningen av et trygt læringsmiljø for studenters læring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø.
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å fremme studenters læring.
 • kan gjennomføre enkle tiltak for å løse mulige konflikter i og med studentgruppen på en konstruktiv måte.
 • kan bruke spørreteknikker for å kartlegge studenters forståelse av fagstoff og for å etterspørre begrunnelser/tenkninger.
 • kan gi kompetent veiledning på et enkelt nivå.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en identitet knyttet til det å være læringsassistent.
 • kan drøfte sin egen rolle innenfor studentenes læringsprosesser.
 • har en bevissthet rundt grunnleggende etiske utfordringer og grensesetting.
 • er bevisst over utfordringer og muligheter ved mangfoldige studentgrupper.
 • kan reflektere over egen praksis og muligheter for videre utvikling som læringsassistent.

Krav til godkjenning

Det er ingen formell eksamen eller studiepoeng knyttet til kurset. Godkjent LAOS forutsetter:

 • 100% obligatorisk oppmøte på fellesmodulene
 • To fullførte valgmoduler
 • 100% deltakelse på den fagspesifikke oppfølgingen

Det gis ingen fritak fra oppmøtekravet. Moduler som ikke er fullført må gjennomføres på neste LAOS-kurs

Alternativ godkjenning for LAOS

Fullført praksis 1 og 2 (PPU4611/PPU4612) og pedagogikk 1 og 2 (PPU4601/PPU4602) i lektorutdanningen for trinn 8-13 ved NTNU eller tilsvarende fra andre lærerutdanninger utover grunnskolenivå med praksisopphold (f.eks. PPU).

Det gis ikke godkjenning for gjennomført opplæring i Eksperter i Team (EiT), befalsskolen eller rent teoretiske pedagogiske studier.

Fagansvarlig/kontakt

Marte Therese Jakobsen / laos@ipl.ntnu.no