Språkvelger

English

Banner overskrift - Si fra - krysspublisert til sifra-ansatt

Si fra!

For studenter og medarbeidere

Megafon og snakkebobler. Grafikk.

Si fra - over toggler - krysspublisert til sifra-ansatt

Du bør si fra om alle uønskede hendelser eller om noe som ikke fungerer. Da er du med på å gjøre NTNU til et trygt sted for studenter og ansatte. 

Si fra - toggler - krysspublisert til sifra-ansatt

Med alvorlige og kritikkverdige forhold menes det som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

For eksempel:

For studenter: Retningslinjer for varsler om kritikkverdige forhold for studenter (pdf), fastsatt av rektor september 2023

Usikker på hva du kan varsle om? Les mer om varsling - hva og hvordan.

Varsle: Send varsel om alvorlige og kritikkverdige forhold

Digital sikkerhetshendelse

Har du fått en mistenkelig e-post, mistet eller blitt frastjålet IKT-utstyr, eller har du mistanke om virus eller skadevare? Det er viktig at NTNU SOC varsles før du gjør egne grep.

Ta kontakt  med NTNU SOC på e-post: soc@ntnu.no eller telefon: 90 66 43 50.

Eksempler på sikkerhetshendelser: 

  • Svindelforsøk via e-post/SMS
  • Du er lurt til å gi fra deg informasjon som brukernavn, passord, kredittkort
  • Mistet eller frastjålet utstyr
  • Mistanke om virus eller skadevare på IKT-utstyr

Personvern

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en person, og er en type informasjonsverdi som har særskilte krav til håndtering. 

Mer informasjon om personvern.

Slik varsler du om hendelser og registrerer avvik relatert til informasjonssikkerhet og personvern.

Kvalitet i utdanning skapes ved at du som student eller ansatt deltar i evaluering og utvikling av emner og program, og sier ifra om mangler i kvaliteten i studiene.

Hvordan dette arbeidet skal foregå, er beskrevet i NTNUs kvalitetssystem for utdanning.

Utdanningskvalitet ved NTNU

Evaluere emne og studieprogram.

Dersom rutinene i kvalitetssystemet ikke følges, skal dette først tas opp med instituttet eller fakultetet som har ansvar for arbeidet. Om dette ikke fører frem, kan du melde avvik fra kvalitetssystemet.

Hvordan du melder avvik er beskrevet i Prosedyre – melde avvik – utdanningskvalitet

Meld avvik om utdanning og læringsmiljø

HMS skal sikre og forbedre arbeidsmiljøet til både ansatte og studenter. 

For å bidra til dette, er det viktig at du melder HMS-avvik hvis du er utsatt for eller vitne til:

  • Farlige situasjoner.
  • Skader.
  • Ulykker og nestenulykker.

Når du melder inn HMS-avvik følges hendelsen opp, og rutiner og arbeidsflyt kan forbedres for å unngå at lignende skjer igjen.

Meld HMS-avvik

Feil eller mangler i bygg og rom meldes til e-vaktmester.

For eksempel:

  • ventilasjon
  • renhold
  • belysning

Meld feil eller mangler til e-vaktmester

Vaktmestertjenester for studenter | Vaktmestertjenester for ansatte

Varsle politi

Utsettes du for, eller er vitne til lovbrudd, kontakt politiet

Si fra - høyreboks - krysspublisert til sifra-ansatt

Er du usikker? Du kan starte med en uforpliktende prat med noen av disse:

For studenter

For ansatte