Språkvelger

English

Banner - HMS for studenter

Helse, miljø og sikkerhet for studenter

For studenter (Gå til siden for ansatte)

HMS for studenter - risiko

Risikofylt arbeid

Skal du som student jobbe i laboratorier eller verksteder, er det viktig at du setter deg inn i HMS-reglene. Disse vil du få fra fakultetet eller instituttet ditt.

For deg som jobber med:

Rom og avfall

HMS for studenter

HMS for studenter

Meld avvik

Meld avvik - si fra

NTNU ønsker at du som student skal si fra hvis du opplever en vanskelig situasjon. Alvorlige hendelser, skader og ulykker skal du alltid varsle om. Kom også gjerne med forbedringsforslag.

Hvordan er du som student forsikret?

Oversikt over hvilke forsikringsordninger som gjelder for studenter.

Skal du jobbe i risikofylt miljø, har du samme rettigheter og plikter som ansatte. I andre studiesituasjoner gjelder Universitets- og høyskoleloven.

Studenters arbeidsmiljø - rettigheter og plikter.

Gravid som student

Gravide studenter som jobber i risikofylt miljø, har samme rettigheter og plikter som ansatte. For andre studiesituasjoner gjelder Universitets- og høyskoleloven.

Skjema og retningslinjer

Se også: