Språkvelger

English

Banner - Helsetjenester

Helsetjenester

For studenter

Bilde psykososial helse

Studenter som nøster opp en tråd. Illustrasjon: Colourbox.
Foto: Colourbox

Psykisk helsetjeneste og psykososiale tilbud

Psykisk helsetjeneste og psykososiale tilbud

Her er oversikt over aktuelle hjelpetjenester og tilbud. Sit og NTNU sine tjenester er for studenter i alle tre studiebyer. Det er også de nasjonale hjelpetelefonene og chattetjenestene. I tillegg finner du informasjon om hvilke tilbud som kommunehelsetjenesten i Gjøvik, Trondheim og Ålesund har. 

For akutt hjelp – Trondheim, Gjøvik, Ålesund

Fastlege

Fastlegen kan henvise inn til akutt hjelp. Mange fastleger tilbyr digitale konsultasjoner slik at du kan få digital konsultasjon og henvisning.

Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen.

AMK

Oppfattes situasjonen som akutt livstruende, kontakt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på telefon 113.

Studentenes hjelpetjenester

Studentenes hjelpetjenester

Sit tilbyr ulike mestringskurs og gruppetilbud (fysisk oppmøte og digitalt) som kan gi deg en bedre hverdag. Blant annet: Depresjonsmestring; Sorg- og livsmestring; Tankevirus; Samtalegruppe for mannlige studenter. Kursene er gratis.

Mestringskurs hos Sit Råd

Her møter du dyktige rådgivere og helsesykepleiere med lang erfaring. De lytter og gir råd på det du trenger å snakke om når det gjelder livssituasjonen din.

Rådgiverne har taushetsplikt. Dersom de ser at du har behov for annen oppfølging drøfter de dette med deg og kan hjelpe til med videre kontakt.

Samtale med rådgiver
 

Sit psykisk helsetjeneste tilbyr korttidsbehandling hos terapeut. Dette er en samtaletjeneste for deg som opplever at utfordringer begynner å ta overhånd over hverdagen og gjør det vanskelig å gjennomføre studiene. Du må søke om behandling via et digitalt søknadsskjema før du får en kartleggingstime hos en av deres terapeuter.

Les mer og søk om behandling

Det kan være litt ventetid for å få en kartleggingssamtale. Hvis tilbudet ikke er rett for deg og dine utfordringer, vil de også kunne henvise deg videre til andre behandlere eller hjelpeinstanser.

Gjennom NTNUs velferdstilbud kan du avtale en samtale med studentprest. Både hvis du opplever noe du synes er vanskelig, eller du har behov å lufte tankene sammen med noen. Tilbudet er åpent for alle studenter, uavhengig av livssyn. Studentpresten har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. 

Mer om tilbudet og kontaktinformasjon

Gjennom NTNUs velferdstilbud kan du avtale en samtale med studenthumanisten. Både hvis du opplever noe du synes er vanskelig, eller du har behov å lufte tankene sammen med noen.

Tilbudet er åpent for alle studenter, uavhengig av livssyn. Studenthumanisten har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Mer om tilbudet og kontaktinformasjon

Studieveileder på ditt studieprogram kan hjelpe deg med spørsmål om ditt studieprogram eller andre tema knyttet til ditt studentliv som du trenger å snakke med noen om. Du finner din studieveileder under kontaktsidene på ditt studieprogram: 

Kontaktinformasjon til studieveiledere

Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU. Studentombudet jobber for å sikre at NTNU tar vare på studentenes rettigheter i studiesituasjonen.

Mer om tilbudet til studentombudet

Hjelpetelefoner og chattetjenester

Hjelpetelefoner og chattetjenester

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. De har god kjennskap til studentlivet, og har taushetsplikt. 

Ring: 116 123 (tast 3)
Telefon og chat er åpen alle dager fra kl. 17.00–07.00 (også i helger og høytider).
 

Studenttelefonens nettside

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym. Mental helse har taushetsplikt.

Ring 116 123
Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.
 

Hjelpetelefonens nettside

Sidetmedord.no er et nettilbud fra Mental Helse til alle som foretrekker å skrive om det som er vanskelig i livet. Skriv en melding eller chatt med veiledere, eller kom i kontakt med andre i samme situasjon som deg selv gjennom et forum og vennetjeneste.

Skriftlige meldinger kan sendes inn hele døgnet, alle dager. Du får svar innen 24 timer. 
Chat er åpen døgnet rundt.

Sidetmedord.no nettside
 

Helsenorge.no har laget en samleside over frivillige, seriøse organisasjoner som tilbyr gratis støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp.

Helsenorge.no - hjelpetelefoner, chat og støttegrupper

Kommunenes tilbud

Kommunenes tilbud

Akutt hjelp

AMK-sentralen på telefon 113 er for akutt psykiatrisk hjelp.

I tillegg har St. Olavs hospital følgende distriktspykiatrisk hjelpeapparat (DPS) for akutt hjelp:

Du bør helst kontakte din fastlege først, men akuttmottakene tar også imot direkte henvendelser. 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Du kan være aktuell for rask psykisk helsehjelp dersom:

 • Du ikke har behov for akutt helsehjelp
 • Du ikke mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Du ikke mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse

Hvis du er i målgruppen og ønsker et tilbud, sender du inn kontaktskjema. Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om dette er det rette tilbudet for deg. 

Ventetid på tilbud som ikke er gruppe-/kursbasert er opptil to måneder.

Dersom du er student i Trondheim, ber kommunen om at du først undersøker om det kan være aktuelt å benytte seg av Studentsamskipnaden (Sit) sine tjenester knyttet til psykisk helse.

Nettside for Rask psykisk helsehjelp

Sorg/Krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og-/eller en dramatisk hendelse i livet. Ta kontakt via skjemaet på denne sida, og du vil bli oppringt snarest råd for en samtale.

Mestringskurs

Trondheim kommune har tilbud om ulike mestringskurs som gir hjelp til å mestre depresjon, belastinger, stress med mer.

Psykisk helsehjelp


Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet 
 • Langvarig, moderat eller alvorlig, psykisk helseproblem
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige psykiske helseproblemer som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode.
 • Motivert for endring og en bedringsprosess.


Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.
Søknadene behandles fortløpende. 

Nettside om psykisk helsehjelp i Gjøvik


 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er eit lågterskeltilbod til deg over 16 år med lettare til moderate symptom på angst, depresjon eller søvnproblem.

Her kan du få kognitiv behandling, utan lang ventetid. Målet med behandlinga er at du skal oppleve at du meistrar kvardagen, får det betre og får færre symptom.

Tilbodet hos Rask psykisk helsehjelp er for dei som ikkje har alvorlige eller samansette psykiske vanskar, eller allereie har andre tilbod innan psykisk helse (som til dømes Psykisk helseteam i kommunen, privat psykolog eller oppfølging gjennom spesialisthelsetenesta). Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du treng ikkje tilvisning frå lege.

Om du ønskjer eit tilbod tek du kontakt med oss ved å sende oss eit kontaktskjema. 
Du vil då bli oppringt i løpet av ei til to veker for ein samtale for å finne ut om vi er rette tilbodet for deg. 

Behandlinga er basert på kognitiv terapi, som krev at du sjølv deltar aktivt, blant anna gjennom heimeoppgåver og øvingar. Her kan du lese meir om behandlinga.

Nettside for Rask Psykisk helsehjelp


Akutt hjelp

Dersom du har behov for akutt hjelp, passar ikkje "Rask psykisk helsehjelp for deg. Om du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117 eller fastlegen din på dagtid for akutt-time. 

Psykiske helsetenester dagtid

Fagpersonar er tilgjengelege på dagtid i Ålesund, Brattvåg, Skodje og Sjøholt.

 • Støttesamtalar 
 • Behandling av lettare psykiske lidingar 
 • Råd/rettleiing
 • Koordinering av tiltak og arbeid med individuell plan 
 • Hjelp og støtte til brukarane sine pårørande: vaksne og born 
 • Samarbeid med eit vidt spekter av verksemder i og utanfor kommunen, som t.d. fastlege/legevakt, den ordinære heimetenesten, barnevern, NAV, spesialisthelsetenesta v/ klinikken for psykisk helse og rus.


Kontakt kan skje enten frå fastlege eller frå spesialisthelsetenesta.

Skaff deg fastlege i studiebyen din

Skaff deg fastlege i studiebyen din

Har du flyttet fra hjemstedet ditt for å studere, skaff deg gjerne en fastlege i byen du studerer i.


Søk etter ledige fastleger

There is a nominal charge for medical expenses in Norway (NOK 200–300 per visit).

Staying less than 6 months

If you are staying less than 6 months, you will not get a personal physician. However, you are still entitled to medical care. Anyone can phone the emergency services (ambulance) or an urgent treatment centre ("legevakt"), even if they are not entitled to a personal physician.

Trondheim

For non-urgent medical help, please call to schedule an appointment at one of the following medical centers:

 • Øya legesenter: 72 54 38 60. Address: Mauritz Hansens gate 4, 7030 Trondheim.
 • Gløshaugen Medical Centre offers acute medical help to all students. They can also help if you are sick on the day of your exam.

Health Centre Sit Trondheim

Gjøvik

Students without a personal physician can call the Casualty ward to set up an appointment: (+47) 61137000.

Health Centre Sit Gjøvik

Ålesund

Health centre Sit Ålesund

Staying more than 6 months

If you are staying more than 6 months you are entitled to a personal physician. You should register for a physician as soon as you have your national ID number. Do not wait until you get sick. 

 1. Choose an available physician:
 2. Register for the physician by calling: 800 43 573

Compulsory health check

Citizens of some countries must be tested for tuberculosis if staying more than three months in Norway.

The test is free and must be done within four weeks after your arrival in Norway. The Office of International Relations organizes group appointments for all students required to take the test. You will be notified by email. Students who cannot take part in this appointment, must book it themselves, which may take several weeks. 

Address: Vaksinasjonskontor, Erling Skakkes gt. 40, Leütenhaven entrance A/C. Phone: 72 54 08 50.


Helsestasjoner for seksuell helse

Helsestasjoner for seksuell helse

Test deg for kjønnssykdommer, eller still helsearbeidere ved Sit spørsmål om din seksuelle helse.

Trondheim helsestasjon Sit
Gjøvik helsestasjon Sit
Ålesund helsestasjon Sit


Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Kontakt gjerne Spiseforstyrrelsesforeningen for hjelp.


Gravid og usikker?

Gravid og usikker?

Amathea er en gratis veiledningstjeneste for gravide.