Språkvelger

English

Banner - Research Data

Forskningsdata

For ansatte 

hva er research data @ntnu

Hva er forskningsdatahjelpen (Research Data@NTNU)?

  • en felles støttetjeneste for forskningsdata
  • et tilbud til forskere og studenter ved NTNU
  • et kontaktpunkt mot fakulteter og institutter ved NTNU
  • et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og NTNU IT

Mer om åpen vitenskap ved NTNU

logo: forskningsdatahjelpen @ntnu

Toppartikkel

designelement, logo, databehandling NTNU krever god datahåndtering

Forskningsdata ved NTNU skal håndteres og forvaltes etter beste praksis og være både så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. Data om personer må behandles i henhold til GDPR og NTNUs retningslinjer.

 

designelement, ikon, datahåndteringsplan Datahåndteringsplan (DMP)


Alle forskningsprosjekt ved NTNU skal ha en datahåndteringsplan (Data Management Plan) som beskriver hvordan forskningsdata skal håndteres.

 

designelement, ikon, open research data NTNU Open Research Data


Forskningsdata ved NTNU kan publiseres og deles åpent i vårt arkiv (repository) for forskningsdata, NTNU Open Research Data

Data Management

Data Management

Det kan være allerede eksisterende data som kan komme til nytte i ditt forskningsprosjekt.

Her er noen ressurser og databaser for søk etter data:

Det er også mulig å søke om tilgang til flere typer offentlige databaser og registre:

Hvis du bruker eksisterende data, er det viktig å sitere datasettet. For å se et eksempel på hvordan det kan gjøres, se råd fra DataCite.

Alle forskningsprosjekter ved NTNU bør sette opp en datahåndteringsplan.

Om dine data inneholder personopplysninger så skal prosjektet ditt i utgangspunktet meldes til Sikt. For mer informasjon: 

Det er utarbeidet en egen NTNU-veileder til malen Science Europe i verktøyet DMPOnline (kun på engelsk).

Det stilles spesielle krav til håndtering av persondata i forskningsprosjekter. For en oversikt over hvilke krav og retningslinjer som gjelder, se Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt.

Før behandlingen starter, skal det gjennomføres en risikovurdering. Se wiki med egen mal for risikovurdering av forskningsprosjekter med persondata.

Alle student- og forskningsprosjekter som behandler persondata ved NTNU skal meldes til Sikt. Lenke til meldeskjema ligger på Sikt sine nettsider. (Unntak: helseforskningsprosjekter i regi av Fakultet for medisin og helsevitenskap.) Helseforskningsprosjekter skal i tillegg meldes til REK.

Ta gjerne en kikk på nettkurset for behandling av personopplysninger, det kan også brukes som oppslagsverk.

Lagringsguiden

NTNU IT tilbyr lagringsløsninger for forskningsdata som dekker ulike behov for sikkerhet, samhandling og tilgjengelighet.

Lagringsguiden gir oversikt over flere av tilbudene ved NTNU. 

Datainnsamlingsguiden

Datainnsamlingsguiden er en oversikt over hvilke digitale verktøy som er anbefalt for innsamling av lydopptak og video, for eksempel ved intervjuer.

Datainnsamlingsguiden

Kurs

Vi har jevnlige kurs om datahåndteringsplaner i Det virtuelle biblioteket. 

Nettkurs fra Universitetsbiblioteket


Ta gjerne kontakt om du ønsker besøk av Research Data @NTNU ved ditt fakultet/institutt/forskningsgruppe.

nyttig selvhjelp og kontakt


Nyttige ressurser

 

Kontakt

Om du ikke finner informasjonen du leter etter, ta kontakt med Research Data @NTNU i NTNU Hjelp. Eksterne brukere kan sende epost til research-data@ntnu.no (har du NTNU-bruker vil du få svar i NTNU Hjelp-portalen).