Språkvelger

English

Banner - Research Data

Forskningsdata

For ansatte 

hva er research data @ntnu

Hva er Research Data @NTNU?

  • en felles støttetjeneste for forskningsdata
  • et tilbud til forskere og studenter ved NTNU
  • et kontaktpunkt mot fakulteter og institutter ved NTNU
  • et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og NTNU IT
logo: research data @ntnu

Toppartikkel

designelement, logo, databehandling NTNU krever god datahåndtering

Forskningsdata ved NTNU skal håndteres og forvaltes etter beste praksis, og være så åpne som mulig. Dette er vedtatt i NTNUs politikk for åpen vitenskap.

 

designelement, ikon, datahåndteringsplan Datahåndteringsplan (DMP)


Alle forskningsprosjekt ved NTNU skal ha en datahåndteringsplan (Data Management Plan) som beskriver hvordan forskningsdata skal håndteres.

 

designelement, ikon, open research data NTNU Open Research Data


Forskningsdata ved NTNU kan publiseres og deles åpent i vårt arkiv (repository) for forskningsdata, NTNU Open Data

Datahåndtering

Datahåndtering

Det kan være allerede eksisterende data som kan komme til nytte i ditt forskningsprosjekt.

Her er noen ressurser og databaser for søk etter data:

Det er også mulig å søke om tilgang til flere typer offentlige databaser og registre:

Hvis du bruker eksisterende data, er det viktig å sitere datasettet. For å se et eksempel på hvordan det kan gjøres, se råd fra DataCite.

Alle forskningsprosjekter ved NTNU bør sette opp en datahåndteringsplan.

Om dine data inneholder personopplysninger så skal prosjektet ditt i utgangspunktet meldes til NSD.  For mer informasjon: 

Lagringsguiden

NTNU IT tilbyr lagringsløsninger for forskningsdata som dekker ulike behov for sikkerhet, samhandling og tilgjengelighet.

Lagringsguiden gir oversikt over flere av tilbudene ved NTNU. 

Datainnsamlingsguiden

Datainnsamlingsguiden er en oversikt over hvilke digitale verktøy som er anbefalt for innsamling av lydopptak og video, for eksempel ved intervjuer.

Datainnsamlingsguiden

Forskningsdata ved NTNU skal arkiveres, og publiseres så åpent som mulig.

Kurs

Vi har jevnlige kurs om datahåndteringsplaner i Det virtuelle biblioteket. 

Se presentasjon fra kurs i datahåndteringsplaner: DMP på en-to-tre.

Nettkurs


Ta gjerne kontakt om du ønsker besøk av Research Data @NTNU ved ditt fakultet/institutt/forskningsgruppe.

Presentasjon for instituttbesøk Open science for researchers at NTNU.