Språkvelger

English

Banner - Research Data

Forskningsdata

For ansatte 

hva er research data @ntnu

Hva er forskningsdatahjelpen (Research Data@NTNU)?

  • en felles støttetjeneste for forskningsdata
  • et tilbud til forskere og studenter ved NTNU
  • et kontaktpunkt mot fakulteter og institutter ved NTNU
  • et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og NTNU IT

Mer om åpen vitenskap ved NTNU

logo: forskningsdatahjelpen @ntnu

Toppartikkel

designelement, logo, databehandling NTNU krever god datahåndtering

Forskningsdata ved NTNU skal håndteres og forvaltes etter beste praksis og være både så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. Data om personer må behandles i henhold til GDPR og NTNUs retningslinjer.

 

designelement, ikon, datahåndteringsplan Datahåndteringsplan (DMP)


Alle forskningsprosjekt ved NTNU skal ha en datahåndteringsplan (Data Management Plan) som beskriver hvordan forskningsdata skal håndteres.

 

designelement, ikon, open research data NTNUs forskningsdataarkiv


Forskningsdata ved NTNU kan publiseres og deles åpent i vårt arkiv (repository) for forskningsdata, en del av DataverseNO.

Datahåndtering

Datahåndtering

Det kan være allerede eksisterende data som kan komme til nytte i ditt forskningsprosjekt.

Her er noen ressurser og databaser for søk etter data:

Det er også mulig å søke om tilgang til flere typer offentlige databaser og registre:

Hvis du bruker eksisterende data, er det viktig å sitere datasettet. For å se et eksempel på hvordan det kan gjøres, se råd fra DataCite.

Alle forskningsprosjekter ved NTNU bør sette opp en datahåndteringsplan.

Det er også utarbeidet en egen NTNU-veileder til malen Science Europe i verktøyet DMPOnline (kun på engelsk).

Forskningsdatahjelpen kan bidra med gjennomlesing av datahåndteringsplaner, samt open science-delen av prosjektsøknader. 

Det stilles spesielle krav til håndtering av persondata i forskningsprosjekter. For en oversikt over hvilke krav og retningslinjer som gjelder, se Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt.

Før behandlingen starter, skal det gjennomføres en risikovurdering. Se wiki med egen mal for risikovurdering av forskningsprosjekter med persondata.

Alle student- og forskningsprosjekter som behandler persondata ved NTNU skal meldes til Sikt. Lenke til meldeskjema ligger på Sikt sine nettsider. (Unntak: helseforskningsprosjekter i regi av Fakultet for medisin og helsevitenskap.) Helseforskningsprosjekter skal i tillegg meldes til REK.

Ta gjerne en kikk på nettkurset for behandling av personopplysninger, det kan også brukes som oppslagsverk.

NTNUs lagringsguide gir oversikt over lagringsløsninger for forskningsdata som dekker ulike behov for sikkerhet, samhandling og tilgjengelighet.
 

Datainnsamlingsguiden gir oversikt over hvilke digitale verktøy som er anbefalt for innsamling av lydopptak og video, for eksempel ved intervjuer.

 

Kurs

Vi har jevnlige kurs om datahåndteringsplaner i Det virtuelle biblioteket. 

Nettkurs fra Universitetsbiblioteket


Ta gjerne kontakt om du ønsker besøk av Research Data @NTNU ved ditt fakultet/institutt/forskningsgruppe.