Wikier

Varsling

Fakultetenes varslingsmottak - studentsaker


Se også: Temaside Si fra | Varsling | Mobbing og trakassering
See also: Speak up! | Whistleblowing | Harassment and conflict


Alle fakultetene har etablert varslingsmottak som skal bistå i håndtering og oppfølging av varslingssaker som gjelder mobbing og trakassering i partsrelasjonen student-student.

Vil du snakke med noen før du varsler?

Det er alltid lurt å snakke med noen før du bestemmer deg for å varsle. Både for å få diskutert saken, og få råd om hvordan du kan håndtere saken videre. Både NTNU og Studentsamskipnaden har samtalepartnere du kan be om en fortrolig samtale med:

Har du bestemt deg for å varsle, kan du gjøre det her.

 Send inn varsel

Les mer om hvordan du varsler.

Fakultetenes varslingsmottak

Fakultetene har lokale varslingsmottak som er etablert for å håndtere varslingssaker som gjelder mobbing og trakassering mellom studenter (partsrelasjon student-student). Sakene håndteres i tråd med NTNUs retningslinjer for fakultetenes håndtering av varslingssaker (pdf).

Du kan også ta kontakt direkte med disse dersom du har bestemt deg for å varsle:

Fakultet for arkitektur og design (AD)

 • Kjersti Møller, seniorrådgiver utdanning
 • Gunhild Sekkenes Hatlen, seksjonssjef utdanning

Det humanistiske fakultet (HF)

 • Ina Therese Sørdahl, HMS-koordinator
 • Caroline Nilstad, rådgiver
 • Lars Espen Bjørgum, seniorrådgiver utdanning
 • Hege T. Kissten, seksjonssjef fakultetsadministrasjon
 • Anne Marit Skancke, seksjonssjef utdanning

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

 • Cathrine Haugan Grønvik, seksjonssjef HR
 • Terje Brekke, nestleder utdanning
 • Vegard Rønning, seksjonssjef utdanning

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

 • Eva Terese Voldhagen, seksjonssjef HR
 • Roar Eriksen, seniorrådgiver HMS
 • Anders Buhaug, seksjonssjef utdanning

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

 • Ingrid Ofstad Dahl, rådgiver
 • Bernt Nicolai Særsten, rådgiver
 • Hanne Almås, seksjonssjef utdanning

Fakultet for naturvitenskap (NV)

 • Peder Kristian Brenne, rådgiver læringsmiljø
 • Jon Husjord, seksjonssjef utdanning
 • Julie Elisa Wang, rådgiver HR
 • Trude Ringseth, seksjonssjef HR/HMS

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

 • Ingvill Aune, seniorrådgiver studieseksjon
 • Linda Fredriksen, seksjonssjef utdanning
 • Thomas Vikestad Kalvik, seniorrådgiver utdanning

Fakultet for økonomi (ØK)

 • Hege Barreth Jacobsen, ansvarlig kvalitetsmeldingsprosess
 • Svein Olav Antonsen, HMS-koordinator HR
 • Gunnar Bendheim, seksjonssjef utdanning

Resources in English

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet på denne siden, ta kontakt med Marit Svendsen i Avdeling for utdanningskvalitet.