Wikier

Sider med tagg utdanningskvalitet .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 6.7 Elizabeth Bogal-Allbritten 1 Dag siden Skriv ut
Fakultetenes varslingsmottak - studentsaker Godkjent 2.0 Marit Svendsen 16 dager siden Skriv ut
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 1.5 Kari Flatås 1 Måned siden Skriv ut
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.8 Lars Bugge Aarset 1 Måned siden Skriv ut
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 7.2 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.7 Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Måneder siden Skriv ut
Hva er utdanningskvalitet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Mandat for studieprogramledere - utdanningskvalitet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre - håndtering og oppfølging avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Utdanningsledelse ved MH Godkjent 4.4 Øystein Indergård 4 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Måneder siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 5 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd - NV Godkjent 4.4 Sølvi Seljeflot 5 Måneder siden Skriv ut