Språkvelger

English

Banner - Evaluere emne for studenter

Evaluere emne

For studenter

Ingress temaside kvalitetssystemet

Denne siden er under utvikling. Vennligst benytt denne siden til innholdet er på plass.


Som student har du en viktig rolle i arbeidet med å sikre at emner og studieprogram ved NTNU har høy kvalitet. Du kan bidra på ulike måter og gjennom ulike kanaler, det vanligste er å delta i en referansegruppe for emnet ditt.

Delta i referansegruppe

Delta i referansegruppe

Emneansvarlig/faglærer oppretter en referansegruppe for emnet så raskt som mulig etter at emnet har startet opp. Gruppa skal bestå av minst tre av studentene som tar emnet. Hvis emnet inngår i flere studieprogram så skal alle program være representert.

Synes du det tar lang tid før referansegruppa opprettes må du gjerne ta det opp med emneansvarlig.

Studentene i referansegruppa skal representere alle studentene i emnet og ikke bare seg selv.

Video: Om referansegrupper og praktisk gjennomføring (7,5 min)

Informasjonshefte: Nyttig info for deg som deltar i referansegruppe

Referansegruppa skal ha løpende dialog med de andre studentene gjennom semesteret. Referansegruppa kan i tillegg holde allmøter eller sende ut spørreskjema i forkant av møtene dere skal ha.

Legg gjerne ut kontaktinformasjon til dere som er i referansegruppa i aktuelle kanaler (e-læringssystem, melding på Innsida eller lignende). Oppfordre studentene til å ta kontakt hvis de har forbedringsforslag til emnet.

Steg 1Midtveisevaluering

Midtveis i studiet kan dere gjennomføre en evaluering og høre hva studentene så langt tenker om gjennomføringen av emnet. For eksempel kan dere i referansegruppa be om å få 10-15 minutter av en forelesning uten foreleser til stede.

Forslag til hva dere kan diskutere: læringsmål, pensum, forelesninger, øvingsoppgaver, læringsmiljø og forkunnskapskrav eller se detaljert liste med tips til tema.

Steg 2Gi tilbakemelding til emneansvarlig

Etter midtveisevalueringen tar dere kontakt med emneansvarlig og formidler tilbakemeldingen fra studentene.

Steg 3Sluttevaluering

Også her kan dere be om 10-15 minutter av forelesningen for å høre hva studentene mener om emnet. Her kan dere gå igjennom det samme som for midtveisevalueringen og i tillegg høre om de andre studentene synes det har vært endringer etter midtveisevalueringen.

Rapporten fra referansegruppen skal gi konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i sammenhengen mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering. I tillegg skal rapporten gi forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet.

Last ned rapportmal (doc) Andre format: odt

Noen enheter har egne rapportmaler:

Les tidligere rapporter:  Tidligere rapporter om emnet og studieprogrammet | Veiledning for å finne rapportene

 

Skrivetips

Se eksempel på ferdig utfylt rapport

 • Rapporten kan godt bli "uenig med seg selv" da den skal inneholde de ulike meningene studentene har om emnet. Da skriver dere: "Noen mente at... mens andre mente at....".
 • Husk å skrive om vurderingsformen. Skriv derfor rapporten etter eksamen.
 • Skriv hele setninger og forståelig for alle. Ikke bruk for mange fagord eller fremmedord.
 • Ikke bare beskriv hva som er gjort og hvordan, men skriv en vurdering: "Det fungerte ikke så godt fordi..."
 • Når dere skriver kan dere forsøke å beskrivespørreordene Hva? Hvorfor? Hvordan? Når? Det gir mer utfyllende beskrivelser og vurderinger.
 • Rapporten er delt i to deler, men del gjerne opp de to delene igjen med mellomtitler som: Foreleser, Læringsmiljø, Øvingsoppgaver, Vurderingsform osv.
 • Ikke pynt på sannheten eller bagatelliser det som har gjort emnet mindre bra, det er  viktig at det som kan forberedes kommer frem.

Vær konkret:

 • Skriv ikke "Det var helt greit gjennomført". Eksempel på konkret tilbakemelding: "For å gjøre stoffet mer tilgjengelig og oversiktlig foreslår vi at det legges frem en generell oversikt over de litteraturhistoriske epokene på begynnelsen av semesteret".
 • Flere øvinger, mer bruk av PowerPoint, bruk en annen vurderingsform, mer gruppeundervisning osv. er eksempel på konkrete tilbakemeldinger.
 • Begrunn gjerne hvorfor tiltakene ville gjort kvaliteten i emnet bedre, som at: "det ville gitt bedre oversikt", "dere kunne ha forberedt dere bedre", "det hadde vært lettere å forstå pensum", osv.
 

Spesifikt om feltene i rapportmalen:

 • «Referansegruppens rapport om kvaliteten i emnet» Her gir referansegruppen sin tilbakemelding om hva som har fungert godt og bør videreføres, og hva som eventuelt ikke fungerer godt og hvor det bør finnes tiltak for utvikling av kvaliteten. Fokus bør være på hvorvidt tilrettelegging og ressurser er hensiktsmessige og hvordan læringsaktiviteter og vurderingsform bidrar til at studentene når læringsmålene for emnet.
 • «Referansegruppens forslag til tiltak» Dersom studentene har forslag til konstruktive tiltak som kan hjelpe emneansvarlig i utvikling av kvaliteten i emnet, skrives disse inn her. 

 

Den ferdige rapporten sendes til emneansvarlig etter siste referansegruppemøte.

Emneansvarlig legger rapporten fra referansegruppa sammen med sin egen emnerapport. Disse sendes til instituttleder og studieprogramleder(e) for program emnet inngår i. Slik når studentenes tilbakemeldinger fram til de som har ansvar for å følge opp.

Emnerapporten blir tilgjengelig for senere studenter.

Du kan få en bekreftelse på at du har hatt verv i en referansegruppe. Kontakt instituttkontoret og de vil gi deg en bekreftelse.

Dersom det er problemer med utdeling av bekreftelse, ta kontakt med ditt studentråd.

Foto evaluere emne

Andre metoder for evaluering

Slik gir du tilbakemelding om studiet ditt

Emneansvarlig kan bruke ulike metoder for å evaluere emnet og som du kan delta på:

 • Referansegruppe
 • Spørreundersøkelse
 • Ha møter med noen av studentene
 • Diskusjonsforum på nett

Ved minimum hver tredje gjennomføring skal emneansvarlig be om tilbakemelding på emnet fra alle studentene som tar emnet.

Ut over dette kan du bidra til å forbedre studiene ved NTNU gjennom å:


Relatert innhold