Wikier

Uniped

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Se også: UnipedInformation in English

Uniped-programmet møter regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trådte i kraft 1. september 2019.
    

Søknad til våren 2022 

Våren 2022 gjennomføres programmet i Trondheim med tre parallelle grupper, to med undervisningsspråk norsk/skandinavisk (inkl. nynorsk og svensk) og en på engelsk. 

Gjøvik: Programmet settes opp høsten 2022, undervisningsspråk uavklart.
Ålesund: Programmet settes ikke opp i 2022

Søknad om plass registreres via Læringsportalen - Søknadsfrist 5. november 

   

Informasjon om Uniped-programmet

Krav til godkjenning og omfang

Skisse over programmet

Omfanget er på totalt 200 timer. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstudium mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgbare moduler, eventuell videreføring av prosjekt og en avslutningsoppgave.​

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Flere av arbeidskravene er tett knyttet til din egen undervisning og det er derfor et krav at du i perioden programmet pågår har undervisning. Det forutsettes at deltakerne er ansatt ved NTNU i hele perioden og har nødvendige tilganger til Blackboard. Utviklingsprogrammet utgjør 200 timers arbeid og dekker kravene i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det er derfor viktig at deltakelse på programmet, og hvordan det skal tilrettelegges for gjennomføring er avklart med nærmeste leder (ref. Personalreglement for vitenskapelige stillinger, del III – 7.3b).

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

 

Samlingsdatoer introduksjonsdel våren 2022

    Gruppe 1 - Norsk     ​Gruppe 2 - Norsk   Group 3 - English
​Samling 1 kl. 08:30-15:45     ​Tirsdag 18. januarOnsdag 26. januar​Thursday 27 January
​Samling 2 kl. 09:00-12:00Tirsdag 1. februar​Onsdag 9. februarThursday 10 February
​Samling 3 kl. 09:00-12:00​Tirsdag 1. mars​Onsdag 9. marsThursday 10 March
​Samling 4 kl. 09:00-12:00​Tirsdag 15. mars​Onsdag 23. marsThursday 24 March
​Samling 5 ​Asynkron/digital​Asynkron/digitalAsynchronous/digital
​Samling 6 kl. 09:00-12:00Tirsdag 26. april​Onsdag 4. maiThursday 5 May
​​Samling 7 kl. 08:30-15:45​Tirsdag 24. mai​Onsdag 25. maiThursday 16 June

Alle samlinger er planlagt som fysiske møter i Trondheim.   

Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av halvdagssamlingene (2-6). 

   

Valgbare moduler i del to av programmet

Modulene som skal gjennomføres i andre semester av programmet annonseres fortløpende på wiki-siden for valgbare moduler

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

Den sentrale visjonen for programmet er at deltakerne utvikler en kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV). Se detaljert oversikt over overordnet LUB (læringsutbyttebeskrivelse).    

Pensumlitteratur og kursmateriell

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal