Wikier

Uniped

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Se også: Uniped | Information in English

Uniped-programmet møter regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trådte i kraft 1. september 2019.

Søknad til høsten 2022

Høsten 2022 gjennomføres programmet i Trondheim og oppdatert informasjon legges ut når høstens datoer er avklart.

Gjøvik: Programmet settes opp høsten 2022, undervisningsspråk uavklart.
Ålesund: Programmet settes ikke opp i 2022

Søknad om plass registreres via Læringsportalen. Den åpner medio april med søknadsfrist 15. mai

Informasjon om Uniped-programmet

Krav til godkjenning og omfang

Skisse over programmet

Omfanget er på totalt 200 timer. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstudium mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgbare moduler, eventuell videreføring av prosjekt og en avslutningsoppgave.

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Flere av arbeidskravene er tett knyttet til din egen undervisning og det er derfor et krav at du i perioden programmet pågår har undervisning. Det forutsettes at deltakerne er ansatt ved NTNU i hele perioden og har nødvendige tilganger til Blackboard. Utviklingsprogrammet utgjør 200 timers arbeid og dekker kravene i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det er derfor viktig at deltakelse på programmet, og hvordan det skal tilrettelegges for gjennomføring er avklart med nærmeste leder (ref. Personalreglement for vitenskapelige stillinger, del III – 7.3b).

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

Samlingsdatoer introduksjonsdel våren 2022

Gruppe 1 - Norsk Gruppe 2 - Norsk Group 3 - English
Samling 1 kl. 08:30-15:45 Tirsdag 18. januarOnsdag 26. januarThursday 27 January
Samling 2 kl. 09:00-12:00Tirsdag 1. februarOnsdag 9. februarThursday 10 February
Samling 3 kl. 09:00-12:00Tirsdag 1. marsOnsdag 9. marsThursday 10 March
Samling 4 kl. 09:00-12:00Tirsdag 15. marsOnsdag 23. marsThursday 24 March
Samling 5 Asynkron/digitalAsynkron/digitalAsynchronous/digital
Samling 6 kl. 09:00-12:00Tirsdag 26. aprilOnsdag 4. maiThursday 5 May
Samling 7 kl. 08:30-15:45Tirsdag 24. maiOnsdag 25. maiThursday 16 June

Alle samlinger er planlagt som fysiske møter i Trondheim.

Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av halvdagssamlingene (2-6).

Valgbare moduler i del to av programmet

Modulene som skal gjennomføres i andre semester av programmet annonseres fortløpende på wiki-siden for valgbare moduler.

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

Den sentrale visjonen for programmet er at deltakerne utvikler en kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV). Se detaljert oversikt over overordnet LUB (læringsutbyttebeskrivelse).

Pensumlitteratur og kursmateriell

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal