Wikier

Uniped

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Se også: Uniped | Information in English

Uniped-programmet møter regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trådte i kraft 1. september 2019.

Søknad om plass til høsten 2022

Høstens program er fullbooket. Vi åpner for påmelding til vårens kull torsdag 20. oktober (først til mølla prinsippet gjelder). Søknadsfrist: 15. november

Påmeldingslenke til Læringsportalen kommer her.

Gjøvik: Programmet settes ikke opp høsten 2022
Ålesund: Programmet settes ikke opp høsten 2022

Informasjon om Uniped-programmet

Krav til godkjenning og omfang

Skisse over programmet

Omfanget er på totalt 200 timer. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstudium mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgbare moduler, eventuell videreføring av prosjekt og en avslutningsoppgave.

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Flere av arbeidskravene er tett knyttet til din egen undervisning og det er derfor et krav at du i perioden programmet pågår har undervisning. Det forutsettes at deltakerne er ansatt ved NTNU i hele perioden og har nødvendige tilganger til Blackboard. Utviklingsprogrammet utgjør 200 timers arbeid og dekker kravene i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Det er derfor viktig at deltakelse på programmet, og hvordan det skal tilrettelegges for gjennomføring er avklart med nærmeste leder (ref. Personalreglement for vitenskapelige stillinger, del III – 7.3b).

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

Samlingsdatoer introduksjonsdel høsten 2022

Gruppe 1 - Norsk Gruppe 2 - Norsk
Samling 1 kl. 08:30-15:45 Onsdag 31. augustTorsdag 8. september
Samling 2 kl. 09:00-12:00Onsdag 14. septemberTorsdag 22. september
Samling 3 kl. 09:00-12:00Onsdag 28. septemberTorsdag 6. oktober
Samling 4 kl. 09:00-12:00Onsdag 19. oktoberTorsdag 27. oktober
Samling 5 kl. 09:00-12:00Onsdag 2. novemberTorsdag 10. november
Samling 6 kl. 09:00-12:00Onsdag 16. novemberTorsdag 24. november
Samling 7 kl. 08:30-15:45Onsdag 30. novemberTorsdag 8. desember

Alle samlinger er planlagt som fysiske møter i Trondheim.

Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av halvdagssamlingene (2-6).

Valgbare moduler i del to av programmet

Modulene som skal gjennomføres som del to av programmet annonseres ved oppstart av hvert semester på wiki-siden for valgbare moduler.

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

Den sentrale visjonen for programmet er at deltakerne utvikler en kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV). Se detaljert oversikt over overordnet LUB (læringsutbyttebeskrivelse).

Pensumlitteratur og kursmateriell

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal