Wikier

Tilrettelegging av studier i utlandet

Er du student med behov for tilrettelegging finner du relevant informasjon om utveksling her.

This page in English

Temasiden for utenlandsstudier


Generelt

Om du planlegger å studere i utlandet bør du starte planleggingen i god tid. Særlig gjelder dette tilrettelegging av studiene ved ditt nye lærested. Enhet for internasjonale relasjoner kan i samarbeid med NTNU Tilrettelegging gi deg individuell veiledning. Hvis du vil ha hjelp til å kommunisere med lærestedet om behovene dine, kan en NTNU's internasjonale veiledere eller NTNU Tilrettelegging hjelpe deg.

Beskriv ditt behov for tilrettelegging tidlig i prosessen. Da får de som hjelper deg tid til å finne gode løsninger i samarbeid med det lærestedet som skal ta deg imot som utvekslingsstudent. Det kan være vanskelig å være åpen om sin funksjonsnedsettelse. Organisasjonen Association for Higher Education Access and Disability har laget en veileder om åpenhet som kan være til hjelp: Disclosure-guidelines/veileder.

Hvis du mottar ytelser fra NAV, må du ta kontakt med NAV Internasjonalt for å finne ut hvordan studier i utlandet påvirker ytelsene. Du finner mer informasjon på NAVs nettsider student i utlandet.

Det er kommunene som tilbyr og som fatter vedtak om personlig assistanse. Støtten til brukerstyrt personlig assistanse under studier i utlandet er ikke lik i alle kommuner. Ta derfor kontakt med kommunen din for mer informasjon tidlig i planleggingen.

Valg av studieland og lærested

NTNU har samarbeidsavtaler med læresteder over hele verden. I Europa er det inngått Erasmusavtaler med mange læresteder. Tidlig i planleggingen må du gjøre deg kjent med hvilke avtaler NTNU har med de ulike lærestedene. Dette gjør søknadsprosessen enklere, gir flere stipendmuligheter og bedre råd og veiledning.

NTNU er medlem av ENHANCE-alliansen. ENHANCE jobber iherdig for å sikre gode utvekslingsmuligheter for alle, tross utfordringer og forutsetninger. ENHANCE-universitetene har et uttalt mål om å være spesielt gode på tilrettelegging. Les mer om ENHANCE og Mobilitet for Alle. Studenter du Computer Science, Energy Engineering, Mechanical Engineering eller Urban Planning, kan du sette sammen fagplan med allerede forhåndsgodkjente fag gjennom Enhance Pathways (Enhance (enhanceuniversity.eu). Du må fortsatt sende inn skjema for forhåndsgodkjenning.

Bruk litt tid på å undersøke kulturelle forhold, holdninger og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse og språk. Les gjerne erfaringsrapporter fra andre studenter som har vært i det landet du planlegger å dra til. Disse finner du i NTNUs studentrapportbase (alle studenter).

Finansiering av tilrettelegging

Lånekassen gir ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested (gjelder også dysleksi). Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.

Tilretteleggingsstipend – Erasmus+

Du søker tilretteleggingsstipend i søknadsprosessen i mobility online.

Tilretteleggingsstipendet er på 250 Euro per måned i tillegg til det man får i Eramus+ stipend. Gjelder kun innenfor Eramsus+ programmet. Man søker tilretteleggingsstipend i søknadprosessen i Mobilty Online, etter at man har fått tilbud om utveksling og samtidig som man får tilbud om Erasmus+ stipend.

Tilretteleggingstipendet gis til følgende grupper:

Studenter med barn eller annet omsorgsansvar

Studenter med varig nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer

Studenter med flyktningstatus

Studenter som tilhører urbefolkningen og nasjonale minoriteter

Les mer om tilretteleggingsstipend her.

Legater og stiftelser

Mange legater og stiftelser gir stipender. Det er ofte ikke spesifisert at stipendet kan gis til studenter med nedsatt funksjonsevne, behov for tilrettelegging eller som skal studere i utlandet. Likevel bør du i søknaden beskrive kostnadene du har som følge av funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging.

Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.

Forsikring

Det er viktig at du har forsikring som gjelder lengre opphold i utlandet. Undersøk reisevilkårene i dine forsikringer før du drar.

Les mer om forsikring under utenlandsstudier her

Støtte og kontaktpersoner

Når du skal studere i utlandet, kan det være nyttig å være medlem i ANSA. Som student med nedsatt funksjonsevne kan du oppleve utfordringer under oppholdet i utlandet som gjør at du trenger noen å snakke med. Med ANSAs sosialrådgivere kan du ta opp praktiske, følelsesmessige, studierelaterte eller helsemessige utfordringer. De arrangerer også sosiale aktiviteter for at studentene raskt skal bli kjent med hverandre og bli del av studentnettverket på sitt nye studiested.

Ressurser

Senter for internasjonalisering av utdaninng (SiU) har laget en god oversikt over hva du kan få.

Enhet for internasjonale relasjoner hjelper alle studenter med råd og veiledning om utenlandsstudier. For mer informasjon se Enhet for internasjonale relasjoner egne sider om utveksling.

NTNU Tilrettelegging hjelper studenter som trenger tilrettelegging av studiesituasjonen. Du finner mange tips og råd om tilrettelegging på nettsidene deres.

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming.