Wikier

Praktiske forberedelser før utveksling

Her finner du informasjon om det viktigste du må forberede før et utvekslingsopphold i utlandet, etter du har søkt. Det viktigste å forberede er visum, vaksiner og forsikring.

This page in English

Se også temasiden om utveksling. 

Visum

Mange land utenfor Europa krever at du har studentvisum. Du må selv undersøke om du trenger visum i landet du skal studere i. Merk at du ikke kan søke visum før du har fått opptak ved det utenlandske lærestedet. 

Se Utenriksdepartementets landsider for informasjon om hvilke land som krever visum. Det kan også være lurt å undersøke med ambassaden i landet du skal reise til.

Du finner også noe informasjon på land- og regionssidene.


Vaksiner

Avhengig av hvor du skal reise kan det være nødvendig å ta vaksiner i forkant av utvekslingsoppholdet. Du finner mer informasjon på HMS-seksjonen sine sider.


Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ha god nok reise- og sykeforsikring under studietiden din i utlandet.

Sykeforsikring via Lånekassen

Har du et EØS-statsborgerskap og mottar lån og stipend fra Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret under studieoppholdet. Bekreftelse på forsikringen sendes automatisk fra HELFO etter at lånesøknaden er behandlet.  Hva sykeforsikringen dekker kan du lese mer om på helsenorge.no.

Men merk at du i visse tilfeller må søke om frivillig medlemskap for å være medlem, selv om du får støtte fra Lånekassen. 

Frivillig medlemskap i folketrygden

Studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste den automatiske trygdedekning ved utenlandsopphold. Dette gjelder også studenter studenter med utenlandsk statsborgerskap som mottar støtte fra Lånekassen. Tar du lønnet arbeid i utlandet kan du også miste støtten. 

  • Utenlandske statsborgere må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å få de samme rettighetene. Dette gjøres via Nav Internasjonalt. Medlemskapet er gratis, så lenge du ikke tjener penger i utlandet.
  • Studenter med EØS-statsborgerskap som ikke mottar støtte fra Lånekassen, er medlemmer av folketrygden i løpet av studieopphold under 12 måneder. Skal du være lenger enn 12 måneder i landet, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.
  • Medlemskapet i folketrygden kan opphøre automatisk hvis du tar deg jobb i utlandet under studiene, eller dersom du av andre grunner blir omfattet av trygdeordningen i studielandet. Du må søke om frivillig medlemskap i folketrygdenfor å beholde medlemskapet. 

Europeisk helsetrygdkort og utvidet reiseforsikring

Bestill Europeisk helsetrygdkort hvis du skal studere i et EU/EØS-land. Kortet dokumenterer at du har krav på nødvendig medisinsk behandling. Utvidet reiseforsikring er nødvendig i tillegg til sykeforsikringen.

Merk: NTNU krever at studenter som reiser på utveksling under koronapandemien har reiseforsikring som dekker kostnader i forbindelse med Covid-19-relatert sykdom. Dette er studentens ansvar å påse. For mer info, se infosiden om Korona og utveksling.


Forsikring for praksisstudenter

Ansvars- og ulykkesforsikring

Det kan også være nødvendig med "ansvars- og ulykkesforsikring" når du er i praksis. Dette gjelder spesielt for helse- og sosialstudenter, men kan også gjelde andre. Du er selv ansvarlig for å undersøke og skaffe de riktige forsikringene, men du kan ta kontakt med din veileder på fakultet/institutt/studieprogram for mer informasjon. 


Hvis du mottar lønn eller har avsluttet studiene dine

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen er vanligvis pliktige medlemmer av Folketrygden. Men, hvis du mottar du lønn, eller har praksisopphold etter avsluttet grad (såkalt Erasmus Recent Graduate Students), er du ikke lenger dekket. For å beholde medlemskapet under oppholdet i utlandet, må du søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.  

Du er selv ansvarlig for å undersøke med Folketrygden. 


Annet å huske på før du reiser

  • Følg nøye med på e-post. All informasjon om søknaden og utvekslingen din blir sendt til din NTNU-adresse.
  • Gjør evt. språkforberedelser. Gjør det kjent med det lokale språket, og sjekk om du må ta språktest.
  • Last opp opptaksbrevet fra det utenlandske lærestedet i Søknadsweb. Etter dette vil du få tilbud fra NTNU om utvekslingsplass og evt. stipend.
  • Søk til Lånekassen. Når du har takket ja til tilbudet om utvekslingsplass fra NTNU, gir NTNU Lånekassen beskjed om at du skal på utveksling. Når Enhet for internasjonale relasjoner sender deg bekreftelse på dette, kan du søke støtte fra Lånekassen.
  • Finn bolig i utlandet. Vertsinstitusjonen vil i de fleste tilfeller kunne gi deg råd om hvordan du finner deg bolig.
  • Last ned UDs "Reiseklar"-app. Denne gir deg Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig på ett sted.
  • Betal semesteravgift og registrer deg som vanlig. Du må fortsatt være registrert som student ved NTNU i perioden du er på utveksling, men husk å trekke deg fra vurdering hvis du ikke skal avlegge eksamen ved NTNU.

Skjema 

Se også

Kontakt

Enhet for internasjonale relasjoner