Wikier

Vaksine

Vaksinasjon er aktuelt ved noen utenlandsreiser, forskingsopphold i utlandet/foreskertermin og hvis du jobber med humant materiale, levende dyr, jord eller avløpsvann.

English version - Vaccinations

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Utenlandsreise, forskningsopphold i utlandet og studier

Sjekk i god tid før avreise om du må ha vaksine før avreise til landet du skal reise til eller gjennom. Oversikt over hvilke vaksiner du bør ha for hvilke land i vaksinekartet eller Folkehelseinstuttets anbefalinger.

Noen land og institusjoner krever at du kan dokumentere at du har tatt enkelte vaksiner. Hvis du reiser med medfølgende familie/ barn, må man være ekstra oppmerksom da skole eller barnehage kan kreve dokumentasjon eller stille krav til vaksiner før innskrivning. Du kan skrive ut ditt vaksinasjonskort på norsk og engelsk via helsenorge sine nettsider.

Vaksine kan du få hos:

Jobb med smittefare

Du bør være sikker på at du har aktiv vaksine mot

  • Hepatitt B hvis du skal jobbe med humant materiale på en slik måte at smitte kan skje.
  • Stivkrampe hvis du skal jobbe med levende dyr og/eller jord.
  • Difteri, stivkrampe, polio og hepatitt A (hepatitt B) hvis du skal jobbe med avløpsvann og kloakk.

Behov for vaksine skal avklares gjennom risikovurdering av arbeidsmetoden. Bedriftshelsetjenesten kan bistå i vurderingen.

Hvis risikovurderingen avdekker at du trenger vaksine, skal du kontakte Bedriftshelsetjenesten for å få time til vaksinasjon og helseundersøkelse. Fyll ut vaksinasjonsskjema og ta med til vaksinasjonen. Ta også med vaksinasjonskort hvis du har, eller utskrift av vaksineoversikt over dine vaksiner hos helsenorge.no.

Hjelp

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 27. januar 2016 - HMSR52 - ePhorte 2016/3901