Wikier

Søknad om utveksling i utlandet

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du går fram for å søke om utvekslingsopphold eller utenlandspraksis, samt feltarbeid, stipend som NTNU administrerer og forhåndsgodkjenning.

In English: Application for exchange stay abroad

Temaside om utenlandsstudier.


Merk: Hvis du deltar i Erasmus+, må du lese og sette deg inn i Erasmus Student Charter før du reiser. Charteren tydeliggjør dine rettigheter og plikter før, under og etter oppholdet som Erasmus-student.


Finner du ikke avtalen du leter etter?

I januar 2024 har en del studenter opplevd at utvekslingsavtalen de leter etter ikke dukker opp i Mobility Online. De fleste systemfeilene som har forårsaket dette skal pr. 23. januar være fikset. Hvis du fremdeles ikke finner avtalen, send en epost til utveksling@st.ntnu.no (husk å spesifisere navn på studieprogrammet ditt, ditt studienivå (bachelor, master) og hvilket lærested avtalen omfatter). Hvis avtalen ikke ligger inne som den skal, kan vi legge den inn. Men det er også mulig at den ikke dukker opp fordi du ikke er kvalifisert, f.eks. fordi lærestedet krever en oppnådd grad du ikke har, eller fordi du fant avtalen i den gamle avtaledatabasen, og avtalen ikke lenger er gyldig. I så fall vil du få beskjed i svaret fra utveksling@st.ntnu.no

Du må IKKE søke med et annet studieprogram for å kunne velge avtalen du leter etter - da risikerer du at lærestedet i utlandet avviser fagplanen din og du må annulere oppholdet (og tilbakebetale evt. stipend).

Les mer om dette på FAQen om Mobility Online


Slik søker du

 1. Forhåndsgodkjenning: Første steg er å fylle ut skjema om forhåndsgodkjenning av emner. Når forhåndsgodkjenning er lagt inn, gå direkte til neste steg og søk utveksling i Mobility-Online. Ikke vent på svar på forhåndsgodkjenningen, da det kan ta noe tid å få svar på denne.
  1. Se råd for hvordan du best fyller ut skjemaet.
 2. Søk utveksling i Mobility-Online: Klikk på en av lenkene nedenfor for å gå til søknadsskjema tilpasset din situasjon (du vil bli bedt om å logge inn med Feide). Etter at du har sendt inn søknaden, vil du få tilsendt personlig innlogginslenke på epost.

  • Ordinær utveksling (for deg som skal følge emnestudier i utlandet, og søker gjennom en av NTNUs utvekslingsavtaler)
  • Praksis (gjennom NTNU's avtaler)
  • Praksis eller internship i Europa hos en organisasjon som NTNU ikke har avtale med
  • Praksis eller internship utenfor Europa hos en organisasjon som NTNU ikke har avtale med
  • Feltarbeid i Europa, utenfor avtale
  • Feltarbeid utenfor Europa, utenfor avtale
  • Studieutveksling utenfor avtale (emnestudier ved et lærested som NTNU ikke har avtale med)
  • Finner du ikke riktig lærested? Kontakt enhet for internasjonale relasjoner via utveksling@st.ntnu.no

   NB: Det er viktig at du oppgir studentmailen (dvs. epostadresse i følgende format: brukernavn@stud.ntnu.no) din inne i søkandsskjemaet, hvis ikke vil du få feilmelding når du forsøker å sende inn skjemaet. Merk at søknadsperioden for utveksling høst 2024 starter 15. desember.

   Vi har erfart at flere har problemer med å laste opp skjema for forhåndsgodkjenning før søknadsfrist; dette kan også gjøres i etterkant av fristen, vi vil uansett behandle søknaden så lenge du har registrert deg i Mobility-Online. Mobility-Online er et nytt system, og vi oppfordrer derfor alle til å registrere søknad i god tid innen fristen. Støter du på problemer underveis, vennligst les over FAQ-en på wikisiden Mobility-Online for studenter før du tar kontakt via epost: utveksling@st.ntnu.no.

   1. Du kan sette opp inntil tre lærested/praksissted i prioritert rekkefølge: Det er hovedsak 1. valg som vil bli fulgt opp, mens 2. og 3. valget kan bli vurdert hvis 1. valget ikke er aktuelt. Merk: Dersom det er færre plasser enn søkere til et studiested, er det karaktersnitt fra NTNU (alle beståtte emner) som avgjør hvem som får plassen(e). Det er derfor anbefalt å ikke sette opp flere veldig populære læresteder.

   2. Opplasting av dokument: Last opp skjemaet om forhåndsgodkjenning av emner i Mobility-Online. NB: Det er ikke nok å trykke på "send inn skjema"-knappen nederst. Du må i tillegg lagre skjemaet som en PDF-fil når det er ferdig utfylt, og deretter laste det opp. Du må også laste opp emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister dersom fakultetet/instituttet trenger dette.

   3. Egne prosedyrer på fakultets, institutt- og programnivå:
   1. Det humanistiske fakultet (HF): Du må, i tillegg til å laste opp, sende forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@hf.ntnu.no
   2. Fakultet for arkitektur og design (AD): Du må, i tillegg til å laste opp, sende skjema for forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@ad.ntnu.no
   3. Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Se ekstra prosedyrer for IV-studenter
   4. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): Du må, i tillegg til å laste opp, sende skjema for forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@su.ntnu.no
   5. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): Se ekstra prosedyrer for IE-studenter
   6. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
    1. Utdanninger ved MH-fakultetet (bachelor, master, videreutdanninger, medisin) har egne krav for godkjenning av søknad om utveksling:
     • Søker må følge normert studieprogresjon og være à jour i studieprogrammet på søknadstidspunktet for å kunne få behandlet søknaden.
     • Om søknaden innvilges, forutsettes det som hovedregel at studenten er à jour i studieprogrammet ved utreisetidspunktet.
     • Studenter som er under særskilt skikkethetsvurdering, kan ikke søke om utveksling
   7. Helse- og sosialfagstudenter som skal ta praksis i utlandet: Det er kun mulig å søke til lære- og praksissteder studieprogrammet ditt har inngått en avtale med, og du må sørge for å laste opp skjema for forhåndsgodkjenning for utvekslingen.

Merk:
1. Søknaden kan ikke endres etter søknadsfristen er gått ut.
2. Du må ha lastet opp forhåndsgodkjenningsskjema innen søknadsfristen.

Etter at du har søkt i Mobility-Online

 1. Du vil få en epost som bekrefter at vi har mottatt søknaden umiddelbart etter at du har sendt den inn. Denne eposten sendes fra adressen no-reply@ntnu.no, og inneholder din påloggingsinformasjon til Mobility-Online.
 2. Har du søkt om å reise til et avtalelærested, vil du få en epost fra Enhet for internasjonale relasjoner rundt 4 til 8 uker etter at søknadsfristen gikk ut med informasjon om hva du må gjøre i forhold til det utenlandske lærestedet. Merk at det i noen tilfeller kan ta lenger tid før du får epost, men din utvekslingsveileder vil passe på at du får svar tidsnok til at du rekker vertsuniversitetets interne frist.
 3. Har du søkt å reise til et lærested/praksissted hvor NTNU ikke har avtale, er du selv ansvarlig for å søke direkte til det universitetet du vil dra til. Her må du følge vertsuniversitetets krav til dokumentasjon og frister. Enhet for internasjonale relasjoner har ikke anledning til å følge opp den enkeltes søknadsprosess.
 4. Last opp opptaksbekreftelse eller eventuell annen dokumentasjon på opptak fra det utenlandske lærestedet i Mobility-Online så snart du har det. I de fleste tilfeller vil bekreftelse på opptak fra det utenlandske lærestedet bli sendt direkte til deg. Hvis opptaksbekreftelsen blir sendt til din internasjonale koordinator, vil du få beskjed om dette.
 5. Du vil få en epost om du får et av stipendene NTNU administrerer en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen i Mobility-Online.
 6. Du må vente før du kan søke Lånekassen. Enhet for internasjonale relasjoner vil gi beskjed når informasjonen om utvekslingsoppholdet er oversendt Lånekassen og du kan søke.
 7. Trekke søknad? Dersom du ønsker å trekke søknaden din kan du selv gjøre dette i Mobility-Online fram til søknadsfristen. Hvis søknadsfristen har passert, må du umiddelbart sende e-post til utveksling@st.ntnu.no for å trekke søknaden. Du bør også orientere din koordinator ved studieprogram, institutt eller fakultet. Om du har bestemt deg for å ikke reise, men ikke trekker søknaden, hindrer du andre studenter fra å reise.

Merk at du kan trekke, men ikke endre, søknaden etter fristen har gått ut.

Husk også å undersøke om du trenger visum, vaksiner og forsikring.


Kontakt

Ta kontakt med en utenlandsveileder ved behov

Child Pages (1)