Wikier

Søknad om utveksling i utlandet

Fristene for å søke om utveksling i Mobilty Online er: 

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du går fram for å søke om utvekslingsopphold eller utenlandspraksis, samt feltarbeid, stipend som NTNU administrerer og forhåndsgodkjenning.

In English: Application for exchange stay abroad

Temaside om utenlandsstudier.


Merk: Hvis du deltar i Erasmus+, må du lese og sette deg inn i Erasmus Student Charter før du reiser. Charteren tydeliggjør dine rettigheter og plikter før, under og etter oppholdet som Erasmus-student.


Slik søker du

 1. Forhåndsgodkjenning: Første steg er å fylle ut skjema om forhåndsgodkjenning av emner. Når forhåndsgodkjenning er lagt inn, gå direkte til neste steg og søk utveksling i Mobility-Online. Ikke vent på svar på forhåndsgodkjenningen, da det kan ta noe tid å få svar på denne.
  1. Se råd for hvordan du best fyller ut skjemaet.
 2. Søk utveksling i Mobility-Online: Velg søknadsskjema for din type utveksling (du vil bli bedt om å logge inn med Feide). Etter at du har sendt inn søknaden, vil du få tilsendt personlig innlogginslenke på epost med informasjon om videre prosess.
   
  • Ordinær utveksling (for deg som skal ta emner i utlandet, og søker gjennom en av NTNUs utvekslingsavtaler)
  • Praksis (gjennom NTNU's avtaler). Vær oppmerksom på at søknadsprosessen for praksis skiller seg fra ordinær utveksling ved at instituttet godkjenner søknaden, og institutt kan ha egne interne tilleggsrutiner for å melde ønske om utveksling. Kontakt din studieveileder ved tvil.
  • Ordinær utveksling utenfor avtale/freemover (Reiser du som freemover, er du selv ansvarlig for å ordne utvekslingsplass i samarbeid med institutt og ønsket lærested. Vær oppmerksom på at freemover-studenter ikke klassifiserer seg for Erasmus-stipendet eller fritak fra skolepenger).

   NB: studenter som ikke får opp sitt studieprogram i praksis- og freemover-søknaden kan velge "Dummy study programme" og skrive sitt faktiske studieprogram i kommentarfeltet. Feilen skyldes manglende grunnlagsdata for de aktuelle studieprogrammene, og vil bli ordnet opp i i etterkant av EIR.

   Det er viktig at du oppgir studentmailen (dvs. epostadresse i følgende format: brukernavn@stud.ntnu.no) din inne i søkandsskjemaet, hvis ikke vil du få feilmelding når du forsøker å sende inn skjemaet.

   Mobility-Online er et nytt system, og vi oppfordrer derfor alle til å registrere søknad i god tid innen fristen. Støter du på problemer underveis, vennligst les over FAQ-en på wikisiden Mobility-Online for studenter før du tar kontakt via epost: utveksling@st.ntnu.no.

   1. Du kan sette opp inntil tre lærested/praksissted i prioritert rekkefølge: Det er hovedsak 1. valg som vil bli fulgt opp, mens 2. og 3. valget kan bli vurdert hvis 1. valget ikke er aktuelt. Merk: Dersom det er færre plasser enn søkere til et studiested, er det karaktersnitt fra NTNU (alle beståtte emner) som avgjør hvem som får plassen(e). Det er derfor anbefalt å ikke sette opp flere veldig populære læresteder.

   2. Opplasting av dokument: Last opp skjemaet om forhåndsgodkjenning av emner i Mobility-Online etter at du har sendt inn søknaden.

   NB: Du må sende inn søknad i Mobility-Online før du kan laste opp skjema om forhåndsgodkjenningen. Du må også laste opp emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister dersom fakultetet/instituttet trenger dette. Du kan ikke gjøre endringer i søknaden din etter søknadsfrist

   3. Egne prosedyrer på fakultets, institutt- og programnivå:
   1. Det humanistiske fakultet (HF): Du må, i tillegg til å laste opp, sende forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@hf.ntnu.no
   2. Fakultet for arkitektur og design (AD): Du må, i tillegg til å laste opp, sende skjema for forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@ad.ntnu.no
   3. Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Se ekstra prosedyrer for IV-studenter
   4. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): Du må, i tillegg til å laste opp, sende skjema for forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@su.ntnu.no
   5. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): Se ekstra prosedyrer for IE-studenter
   6. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
    1. Utdanninger ved MH-fakultetet (bachelor, master, videreutdanninger, medisin) har egne krav for godkjenning av søknad om utveksling:
     • Søker må følge normert studieprogresjon og være à jour i studieprogrammet på søknadstidspunktet for å kunne få behandlet søknaden.
     • Om søknaden innvilges, forutsettes det som hovedregel at studenten er à jour i studieprogrammet ved utreisetidspunktet.
     • Studenter som er under særskilt skikkethetsvurdering, kan ikke søke om utveksling
   7. Helse- og sosialfagstudenter som skal ta praksis i utlandet: Det er kun mulig å søke til lære- og praksissteder studieprogrammet ditt har inngått en avtale med, og du må sørge for å laste opp skjema for forhåndsgodkjenning for utvekslingen.

Etter at du har søkt i Mobility-Online

 1. Du vil få en epost som bekrefter at vi har mottatt søknaden umiddelbart etter at du har sendt den inn. Denne eposten sendes fra adressen no-reply@ntnu.no, og inneholder din påloggingsinformasjon til Mobility-Online. Du kan fra dette punktet kunne logge inn i Mobility-Online og følge hvor i prosessen du er, samt utføre nødvendige handlinger.
 2. Har du søkt sendt inn søknad om ordinær utveksling, vil du få en epost fra Enhet for internasjonale relasjoner rundt 4 til 8 uker etter at søknadsfristen gikk ut med informasjon om hva du må gjøre i forhold til det utenlandske lærestedet. Merk at det i noen tilfeller kan ta lenger tid før du får epost, men din utvekslingsveileder vil passe på at du får svar tidsnok til at du rekker vertsuniversitetets interne frist.
  Har du sendt inn søknad om praksis, er det instituttet ditt som skal godkjenne oppholdet. Når de har gjort dette vil du få beskjed fra dem, og deretter kan Enhet for internasjonale relasjoner bistå med relevante dokumenter og stipend.
  Har du søkt å reise til et lærested/praksissted hvor NTNU ikke har avtale, er du selv ansvarlig for å søke direkte til det universitetet du vil dra til. Her må du følge vertsuniversitetets krav til dokumentasjon og frister. Enhet for internasjonale relasjoner har ikke anledning til å følge opp den enkeltes søknadsprosess, men kan bistå med relevant dokumentasjon.
 3. Last opp opptaksbekreftelse eller eventuell annen dokumentasjon på opptak fra det utenlandske lærestedet i Mobility-Online så snart du har det. I de fleste tilfeller vil bekreftelse på opptak fra det utenlandske lærestedet bli sendt direkte til deg. Hvis opptaksbekreftelsen blir sendt til din internasjonale koordinator, vil du få beskjed om dette.
 4. Du vil få en epost om du får et av stipendene NTNU administrerer en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen i Mobility-Online. Du vil kunne følge behandlingen i din workflow i Mobilty Online også. 
 5. Du må vente før du kan søke Lånekassen. Enhet for internasjonale relasjoner vil gi beskjed når informasjonen om utvekslingsoppholdet er oversendt Lånekassen og du kan søke.
 6. Trekke søknad? Dersom du ønsker å trekke søknaden din kan må du gjøre dette i Mobility-Online. Du bør også orientere din koordinator ved studieprogram, institutt eller fakultet. Om du har bestemt deg for å ikke reise, men ikke trekker søknaden, hindrer du andre studenter fra å reise.

Merk at du kan trekke, men ikke endre, søknaden etter fristen har gått ut.

Husk også å undersøke om du trenger visum, vaksiner og forsikring.


Kontakt

Ta kontakt med en utenlandsveileder ved behov

Child Pages (1)