Wikier

Søknad om...

Forhåndsgodkjenning av fagplan ved utenlandsopphold

Denne siden beskriver hvordan du går fram for å søke om forhåndsgodkjenning av emner du skal ta mens du er på utveksling.

This page in English

Temasiden om utenlandsstudier


Forhåndsgodkjenning av emner

Denne siden forklarer hvordan du går fram for å få forhåndsgodkjenning av emner du skal ta mens du er på utveksling. Også du som skal skrive masteroppgaven din i utlandet må fylle ut skjemaet. Lenken til skjemaet om forhåndsgodkjenning finner du på søknadssiden om utveksling.

 1. Før du oppretter en søknad om utveksling i Mobility-Online, må du fylle ut et skjema om forhåndsgodkjenning av emner. En forhåndsgodkjenning gir deg:
  1. garanti for at emnene du planlegger å ta mens du er på utveksling vil bli godkjent som del av graden din ved NTNU når du kommer tilbake
 2. Du er selv ansvarlig for å finne informasjon om emnene ved det utenlandske lærestedet. Råd om hvordan du velger emner finner du under.
 3. Når du har funnet emnene du vil ta, er informasjonen du trenger for å fylle ut skjemaet:
  1. emnenavn og emnekoder
  2. emnebeskrivelser
  3. studiebelastning per emne (se råd om hvordan du vurderer studiepoengbelastning under)
  4. eventuelt hvilke obligatoriske emner disse skal erstatte ved NTNU
  5. eventuelle pensumlister
 4. Når du har fylt ut skjemaet om forhåndsgodkjenning, må du huske å laste det opp i i utvekslingssøknaden din i Mobility-Online. Merk at søknaden din ikke er komplett før du har gjort dette. Vær oppmerksom på at ditt fakultet/institutt kan ha egen prosedyre i tillegg. Se denne siden.
 5. Det er fakultetet/instituttet ditt som vurderer emnene du har tenkt å ta og gir deg svar på forhåndsgodkjenningen.
 6. Hvis du endrer emner etter ankomst ved lærestedet, er det svært viktig at du kontakter fakultetet/instituttet/studieprogrammet ditt ved NTNU for å sikre at du vil få godkjent de nye emnene.
 7. Etter endt opphold søker du om endelig godkjenning av emnene du har tatt. Søknaden sendes til fakultetet ditt ved NTNU.

Råd om valg av emner

Du er selv ansvarlig for å finne informasjon om emnene ved det utenlandske lærestedet, men du kan be om hjelp hos fakultetet/instituttet ditt eller hos en internasjonal veileder hvis du står fast.

 1. Overlapp og redusert studiepoengsuttelling: Ikke velg emner du har tatt tidligere eller som overlapper med emner du har tatt tidligere. Gjør du dette risikerer du redusert studiepoengsuttelling når du søker om endelig godkjenning.
 2. Krav til avlagte studiepoeng:
  1. Det er et krav at du skal avlegge tilsvarende 60 studiepoeng om du reiser ut ett år, eller tilsvarende 30 studiepoeng om du reiser ut for ett halvt år.
  2. I en del land eksisterer ordninger hvor man blir registrert som fulltidsstudent til tross for at man ikke har full studiebelastning. Det er ikke tilstrekkelig å være registrert som fulltidsstudent ved det utenlandske lærestedet for å få full uttelling. Dette gjelder spesielt læresteder i USA, Canada og Sør-Afrika, men kan også gjelde andre land.
 3. Du kan få språkkurs godkjent som en del av utenlandsoppholdet ditt hvis det:
  1. ikke utgjør mer enn totalt 15 studiepoeng;
  2. godkjennes i studieprogrammet ditt ved NTNU;
  3. er avlagt ved et akkreditert universitet eller høgskole;
  4. avsluttetes med eksamen og karakter; og det
  5. er oppgitt studiepoengbelastning på kurset.
  6. Det gis ikke uttelling for kurs som avlegges på språkskoler
  7. Merk: Lånekassens språkstipend gis kun for forberedende språkkurs som tasi tillegg til forhåndsgodkjente emner

Her finner du en oversikt over tidligere vurderinger ved NTNU på hvor mange studiepoeng som må avlegges ved et gitt utenlandske læresteder for at dette skal tilsvare 60 studiepoeng ved NTNU. Her er noen punkter du må være oppmerksom på når du bruker denne databasen:

 1. De aller fleste land utenom Europa har ikke et ensartet studiepoengsystem, og dette betyr at hvert lærested kan ha sitt eget system for å regne belastningen på sine emner. Det er dessverre ikke mulig å lage en fullstendig liste for alle lærested.
 2. ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard i mange land i Europa, men ikke av alle. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.
 3. Det er kun læresteder i europeiske land som kan benytte seg av ECTS-systemet.
 4. I enkelte land og læresteder er det vanlig med forskjellige krav til antall credits avhengig av om de avlegges på bachelor- eller masternivå, eller om de er på tekniske eller ikke tekniske fag. I oversikten vil du derfor finne om kravet gjelder alle fag og nivå, eller om det er forskjeller.
 5. For noen land og læresteder er det svært vanskelig å oppgi belastningen ettersom variasjonen er så stor. For eksempel betyr dette at det kun unntaksvis legges ut informasjon om læresteder i Latin-Amerika. Dette skyldes at læresteder i Latin-Amerika ikke i særlig grad benytter vanlige belastningstyper i form av credits/units eller lignende, men gjerne oppgir kun antall timer eller antall emner. I tillegg er det ofte forskjellige system fra fakultet til fakultet.
 6. Freshman nivå/førsteårskurs: For studenter som planlegger studier i USA, bør man også være klar over at studier på Freshman nivå, ofte 100-199 eller 1000-1999 kurs, normalt ikke kan inngå som del av norsk grad, ettersom disse kursene er på norsk videregående skole nivå. Førsteårskurs kan vanligvis heller ikke inngå fra land i Latin-Amerika, eller en del land i Øst-Europa.
 7. Vi gjør oppmerksom på at lærestedene endrer sine krav med jevne mellomrom, og at listen derfor kun må sees på som veiledende

Kontakt

Ta kontakt med en internasjonal veileder ved behov