Wikier

Finansiering av utvekslingsopphold

Informasjon om stipend- og finansieringsordninger som kan være aktuelle for deg som skal reise på utveksling.

English version - Financing for exchange studies

Temaside om utveksling.


Utvekslingsstipend administrert av NTNU

Mange som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som NTNU administrer: NTNU- eller Erasmus-stipend.

  • Du trenger ikke søke på disse stipendene; du vil automatisk bli vurdert etter at du har sendt inn søknad om utveksling.
  • Studenter som skal på praksisopphold i utlandet må ha søkt om utenlandsopphold innen søknadsfristen for å bli vurdert for stipend
  • Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen har gode støtteordninger for finansiering av utveksling:

Grønn Erasmus

Skal du på utveksling til Europa? Da kan du søke om å få reisekostnadene dine dekket hvis du reise på miljøvennlig vis. Les mer om grønn reisestøtte/Grønn Erasmus her.

Andre stipend og legater

Det finnes mange muligheter for å søke om ulike stipend og legater (pengegaver). Noen er geografisk betinget, andre er fagspesifikke, mens andre igjen er åpne for alle. Her er en oversikt over noen stipend som kan være aktuelle.

Finansiering av tilrettelegging

Ved behov for tilrettelegging kan det gis ekstrastipend også under utenlandsopphold.

Child Pages (2)

  • Andre utvekslingsstipend

    Oversikt over noen stipend som kan være aktuelle for å finansiere et utvekslingsopphold i utlandet. Les mer om finansiering av utvekslingsopphold. Se også temasiden om utenlandsstudier Når du...

  • Utvekslingsstipend administrert av NTNU

    Mange som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som NTNU administrer. Disse inkluderer blant annet NTNU-, Erasmus-, Nordplus- og sponsorstipend. This page in English Se mer om finansiering...