Wikier

Finansiering av...

Andre utvekslingsstipend

Oversikt over noen stipend som kan være aktuelle for å finansiere et utvekslingsopphold i utlandet. 

Les mer om finansiering av utvekslingsopphold. Se også temasiden om utenlandsstudier


Når du søker om utveksling vurderes du automatisk som en kandidat til stipend som administreres av NTNU. Dette inkluderer Erasmus-, Nordplus- og NTNU-stipend. Foruten om disse stipendene finnes det mange andre muligheter. Det er derfor lurt å undersøke om det finnes andre stipend som kan være aktuelle for deg. På denne siden har vi listet noen av mulighetene som finnes. 

Stipend og legater for utvekslingsstudier

 1. Inkluderingsstøtte / Tilleggsstipend for studenter med færre muligheter: Tilleggsstipend fra Erasmus+ for studenter med ekstra behov eller nedsatt funksjonsevne. Dette kan være så mangt, bl.a.
  1. Studenter med barn eller omsorgsansvar
  2. Studenter med varig nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom
  3. Studenter med flyktningsstatus
  4. Førstegenerasjonsstudenter (studenter som er den første i sin familie til å ta høyere utdanning)
  5. Studenter tilhørende urbefolkning eller nasjonale minoriteter
 2. Legat til Henrik Homans minne: Reisestipend til studenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU
 3. Norges tekniske høgskoles fond: Reisestipend til doktorgradsstudenter ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU
 4. Internasjonale stipend fra Forskningsrådet: Doktorgradsstudenter, men unntaksvis finnes det stipend for studenter på bachelor- og masternivå
 5. Aker Scholarship er et stipend for mastergrads- og phd-studenter som tar full grad ved noen av verdens ledende universiteter i USA, Storbritannia og Singapore
 6. Johan Helmich Janson and Marcia Jansons legat

Kina og Japan

 1. Reisestipend for sommerkurs ved Fudan University, Kina
 2. Statsstipend til Kina
 3. JASSO Short-term Student Exchange: Stipend for alle fagområder
 4. Japanese Studies Scholarships: Studenter på Japan-studier
 5. Samleside for Japan-stipend

USA og Canada

Det fins flere muligheter til å finansiere studieoppholdet ditt i USA. Spesielt bør du sjekke ut:

 1. The Norway-America Association (NORAM)
 2. The U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange (Fulbright)
 3. Legathåndboken

Tyskland 

 1. Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)

Norden

 1. Nordisk Kontaktstipend: Hovedformålet er å øke den faglige og kulturelle kontakten mellom NTNU-studenter og studenter ved høgskoler og universiteter i Norden gjennom arrangement tilknyttet like fagfelt.