Wikier

Utenlandsstudier...

Sommerkurs i Kina ved Fudan University

Denne siden er for deg som er interessert i sommerkurs ved Fudan University, Kina.

This page in English

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om sommerkurset

Søknadsfrist: 15. mars

Nordic Centre Fudan University arrangerer hvert år sommerkurs på engelsk for cirka 70 nordiske studenter.

Hvert kurs har 2-ukers varighet og består av forelesninger, samt bedriftsbesøk. I utgangspunktet har NTNU 3 plasser til disposisjon, men vi kan som regel sende 1-2 studenter ekstra dersom andre medlemmer i Nordic Centre ikke bruker opp sin kvote. NTNU-studenter får rabatert pris på kurset: deltakerkostnad i 2020 er på 1200 RMB (rundt 1 500 NOK).

Kurset tar for seg dagens Kina og gir førstehåndskunnskap om det kinesiske samfunn som er i rask endring. Du kan velge mellom. 

Kursdeltagere får 5 ECTS etter avlagt prøve. Vi anbefaler at du undersøker med ditt fakultet om studiepoengene kan inngå som del av din grad ved NTNU. Sommerkurset har også et sosialt program.

Se film om sommerkursene


Hvem kan søke

Både bachelor- og masterstudenter ved NTNU kan søke uavhengig av fagretning, men som hovedregel må du ha avlagt 60 studiepoeng ved NTNU ved kursets start, samt være NTNU student den påfølgende høsten. 


Stipend

NTNU deler ut 3 stipender på kr 5 000. Du er selv ansvarlig for å dekke kursavgiften (1200 RMB), utgifter til flyreise, bolig- og andre levekostnader. Nordic Center kan være behjelpelig med å finne bolig til en rimelig pris i nærheten av campus. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis støtte fra Lånekassen for deltagelse på kurset. 


Slik søker du

Søknadsfrist er 15. mars. Du søker til Internasjonal seksjon med en papirsøknad (Word). 

Sammen med søknadsskjemaet må du legge ved et motivasjonsbrev på maks én side på engelsk, samt en karakterutskrift fra NTNU. Motivasjonsbrevet bør inneholde motivasjon for å søke kurset, eventuelt tidligere utenlandsopphold/erfaring, samt en kortfattet presentasjon av søker.

Karakterer og motivasjon for å søke kurset vil vektlegges i vurderingen. Send søknaden til julie.c.m.park@ntnu.no eller print og lever den på Internasjonalt Hus, Gløshaugen.


Nordic Centre i Shanghai

Nordic Centre i Shanghai er et samarbeid mellom Fudan University, The Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) og 25 universiteter fra Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island. Senteret er en møteplass for kinesiske og nordiske forskere og studenter. 


Nyttige lenker


Kontakt

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til sommerkurset ved Fudan?