Wikier

Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning

Informasjon angående søknad om endelig godkjenning av utdanning fullført i utlandet.

Final approval of education abroad.

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Søknad om endelig godkjenning av utdanning i utlandet

Når du kommer tilbake fra utveksling må du søke om endelig godkjenning for å få fagene inn i graden din ved NTNU. Dette er også nødvendig for at Lånekassen skal få beskjed om at studiene dine er blitt godkjent av NTNU. Søknaden rettes til fakultetet du tilhører. Skriftlig svar på søknaden gis fra fakultetet som foretar det endelige vedtaket.

Slik søker du

Dette skal med i søknaden:

  • Navn
  • Adresse
  • Land
  • Navn på utenlandsk lærested
  • Hvilket fakultet du tilhører
  • Hvilket studieprogram studiet skal innpasses i
  • Om emnene skal inngå som valgfrie emner, fordypning eller emner i mastergrad
  • Attestert kopi av karakterutskrift (kopi på begge sider)
  • Kursbeskrivelser og pensumlister (krav ved fordypning og mastergrad)

Dokumentere gradsoppbygging og belastningssystem

I noen tilfeller vil fakultetet be om beskrivelse av gradsoppbygging og belastningssystem. Dette gjelder spesielt for søkere som avlegger studiet ved lærested som ikke tidligere har vært vurdert av NTNU. Søkere som tidligere har fått forhåndsgodkjenning vil vanligvis ikke bli bedt om dette.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil variere avhengig av hvor komplisert saken din er. Dersom flere instanser ved NTNU må bistå i vurderingen kan det ta opp til 2-3 måneder før søknaden er ferdigbehandlet.

Søknadsskjema

Velg fakultetet du tilhører og ønsker utdanningen godkjent hos her:

Ta kontakt med fakultetet ditt dersom søknadsskjemaet over ikke dekker dine spesifikke behov.