Wikier

Kvalitetssystem for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Her er en oversikt over roller og oppgaver i dette arbeidet, hvilke verktøy som er tilgjengelige og hvilke dokumenter som hører med i arbeidet.

Et årshjul for de løpende prosessene på utdanningsområdet er under utvikling, og milepæler i utdanningskvalitetsprosessene finnes her: Tidslinje for 2021/2022.


Se også: Alle roller - kvalitetssystem for utdanning
In English: Quality assurance of education


For studenter

For emneansvarlig

For studieprogramleder

For faglærer

For ledelsen

For råd og utvalg

Finn tidligere rapporter

Undersøkelser og statistikk

Applikasjonen for karakterdata (karstat) er nå lagt ned da løsningen ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet og GDPR. Andre kilder til karakterstatistikk og relevante data:

Kvalitetssystemet i pdf-format

NTNUs kvalitetssystem for utdanning (pdf) vedtatt 9.3.2016, revidert 10.3.2017

NTNU's Quality System for Education

Lenkeliste kvalitetssystemet

 1. Bestemmelser med relevans for kvalitetssikring av utdanning
 2. Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning
 3. Lede studieprogram
 4. Referansegruppemetodikk - for studenter
 5. Skrive emnerapport
 6. Evaluere studieprogram
 7. Råd og utvalg

Presentasjon av kvalitetssystemet

Presentasjon av kvalitetssystemet (ppt)

Presentation of the Quality System for Education (ppt)

Kontakt

For spørsmål om kvalitetssystemet - kontakt studieseksjonen ved ditt fakultet.

Child Pages (16)

 • Evaluere emne - for emneansvarlig

  Som en del av kvalitetssystemet for utdanning skal du som emneansvarlig evaluere emnet og rapportere til instituttleder. Her finner du støtte til arbeidet med å evaluere og skrive rapporten....

 • Evaluere emne - for studenter

  Som student har du en viktig rolle i arbeidet med å forbedre emner og studieprogram på NTNU. Du kan bidra på ulike måte og gjennom ulike kanaler, det vanligste er å delta i en referansegruppe, men...

 • Evaluere studieprogram

  Som studieprogramleder skal du evaluere studieprogrammet du har ansvar for og rapportere til dekanen. Her er en oversikt over hvilke oppgaver du har i kvalitetssikringen, når du skal utføre dem og...

 • Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet

  Som faglærer har du ansvar for gjennomføring og oppfølging av undervisning- og læringsaktiviteter på et emne. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning English version: Course teacher's role and...

 • Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning

  Rutiner for deg som skal behandle saker som studentene melder inn i Sifra-systemet. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se også: Si fra! | Saksbehandling for HMS-avvik In English: Following up...

 • Kvalitetsmelding om utdanning

  Finn kvalitetsmeldinger og se oversikt over kvalitetsmeldingsprosessen. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se også: Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Table of Contents [-] Om...

 • Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen

  Her finner du retningslinjer som beskriver hvordan forslag om nye studieprogram skal utformes, samt hva som er viktig når studieprogram skal revideres og studieporteføljen utvikles. Et årshjul for...

 • Kvalitetssikring av utdanning - MH

  Lokale utfyllende rutiner ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU.  Table of Contents [-] Evaluering av emner på Bachelor, master og...

 • Lage spørreskjema - kvalitetssystemet

  Merk at NTNU har tatt i bruk ny løsning for spørreundersøkelser ved NTNU: Nettskjema.  Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning English version: Create a survey about educational quality for...

 • Lede studieprogram

  Her finner du oversikt over ulike modeller for ledelse av studieprogram. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se også: Ledelsens oppgaver | Alle roller In English: Leadership for programmes of...

 • Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning

  Instituttledere, dekaner, rektor og NTNU-styret har egne oppgaver i kvalitetssikringen av utdanningen ved NTNU. Her finner du en oversikt over oppgavene. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se...

 • Metoder for evaluering av emne

  Alle emneevalueringer skal inneholde en evaluering utført av studentene. Her finner du metoder for gjennomføring av evalueringer. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se også: Evaluere emne -...

 • Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning

  Her finner du beskrivelser av NTNUs råd og utvalg sine roller i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningen. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se også: Råd og utvalg ved NTNU In English:...

 • Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging

  For deg som jobber med planlegging av studieprogram. Her finner du verktøy for hvordan du bygger opp studiet med emner.  Sider er i arbeid. 12.11.2019

 • Studieprogramråd

  På denne siden finner du informasjon om studieprogramrådets funksjon, mandat og sammensetning. Temaside om råd og utvalg | Kvalitetssystem for utdanning In English: Programme Council Table of...

 • Undersøkelser om utdanning

  Her finner du undersøkelser om utdanningskvalitet. Undersøkelsene kan brukes som datagrunnlag for kvalitetssikring av utdanning. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Table of Contents [-]...