Wikier

Sider med tagg kvalitetssystem .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
KASPER - Portefølje - opprette nytt studieprogram Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 20 dager siden Skriv ut
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 21 dager siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kirsti Jensen 24 dager siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Prosedyre - håndtering og oppfølging avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Prosedyre - melde avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.8 Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 6.0 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 5.8 Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.8 Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 6.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Utlysninger utdanningskvalitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 9 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.1 Tone Kvenild 10 Måneder siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 10 Måneder siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.1 Tone Kvenild 10 Måneder siden Skriv ut