Wikier

Sider med tagg kvalitetssystem .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.1 Ingvild Strand 12 timer siden Skriv ut
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 5.6 (Mindre endring) Ingvild Strand 1 Dag siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 4.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 1.9 Ingvild Strand 2 Måneder siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Utlysninger utdanningskvalitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.4 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.3 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 2.1 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.8 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut