Wikier

Sider med tagg kvalitetssystem .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 10.0 (Mindre endring) Lars T. Grønflaten 29 dager siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 6.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 2.7 Ingvild Strand 3 Måneder siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 2.4 Kirsti Jensen 8 Måneder siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ingvild Strand 9 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - opprette nytt studieprogram Godkjent 2.3 (Mindre endring) Julie Aune Ingvaldsen 11 Måneder siden Skriv ut
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Prosedyre - håndtering og oppfølging avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Prosedyre - melde avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.8 Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 5.8 Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Utlysninger utdanningskvalitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 År siden Skriv ut
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 År siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 År siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 År siden Skriv ut