Wikier

Sider med tagg kvalitetssystem .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 9.8 Lars Trovatten Grønflaten 29 dager siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 2.6 Thomas Tessem Knudsen 1 Måned siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 2.4 Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ingvild Strand 6 Måneder siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingvild Strand 6 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - opprette nytt studieprogram Godkjent 2.3 (Mindre endring) Julie Aune Ingvaldsen 7 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 10 Måneder siden Skriv ut
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 11 Måneder siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Prosedyre - håndtering og oppfølging avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Prosedyre - melde avvik - utdanningskvalitet Godkjent 1.8 Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 5.8 Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Utlysninger utdanningskvalitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut