Wikier

Sider med tagg kvalitetssystem .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.6 Ingvild Strand 3 timer siden Skriv ut
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut