Wikier

Sider med tagg kvass .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 8.6 Sølvi Seljeflot 4 Måneder siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 2.4 Kirsti Jensen 7 Måneder siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ingvild Strand 8 Måneder siden Skriv ut
Get involved in student government Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.7 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Management of study programmes Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 2 År siden Skriv ut
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 2 År siden Skriv ut