Wikier

Sider med tagg kvass .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 2.8 Elizabeth Bogal-Allbritten 2 dager siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 3.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 23 dager siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 24 dager siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 25 dager siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anniken Langøigjelten 26 dager siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.4 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.5 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 1.2 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.3 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 2.1 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Get involved in student government Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Management of study programmes Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut