Wikier

Sider med tagg kvalitetssikring .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.6 Ingvild Strand 4 timer siden Skriv ut
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring - IES Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
EpN - Brukerveiledning for fagperson Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 14 dager siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Studentdemokratiet Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Evaluere emne - for studenter Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut
Evaluere studieprogram Godkjent 1.0 Migrerte Artikkel 15 dager siden Skriv ut