Wikier

Sider med tagg kvalitetssikring .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 10.0 (Mindre endring) Lars T. Grønflaten 14 dager siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 6.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 2.7 Ingvild Strand 2 Måneder siden Skriv ut
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 4.1 Laila Merete Nordli 3 Måneder siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring - IES Godkjent 2.0 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden Skriv ut
Studentdemokratiet Godkjent 2.5 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden Skriv ut
Navngivning av studieprogram Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 5 Måneder siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 2.4 Kirsti Jensen 8 Måneder siden Skriv ut
EpN - Brukerveiledning for fagperson Godkjent 2.0 Gunvor Elise Hanssen 8 Måneder siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ingvild Strand 9 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.7 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 5.8 Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 År siden Skriv ut