Wikier

Sider med tagg kvalitetssikring .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 7.2 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring - IES Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.7 Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Måneder siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 3 Måneder siden Skriv ut
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 3.1 Laila Merete Nordli 4 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Måneder siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 6.0 (Mindre endring) Kirsti Jensen 5 Måneder siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 5.8 Kirsti Jensen 5 Måneder siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kirsti Jensen 5 Måneder siden Skriv ut
EpN - Brukerveiledning for fagperson Godkjent 1.9 Anette Knutsen 6 Måneder siden Skriv ut
Studentdemokratiet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 6 Måneder siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 6 Måneder siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 6 Måneder siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 6 Måneder siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kirsti Jensen 6 Måneder siden Skriv ut
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 7 Måneder siden Skriv ut