Wikier

Sider med tagg kvalitetssikring .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 4.3 Lars Trovatten Grønflaten 5 dager siden Skriv ut
Om NTNUs kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 17 dager siden Skriv ut
NTNUs kvalitetssystem for utdanning – styrevedtak Godkjent 3.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 23 dager siden Skriv ut
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 24 dager siden Skriv ut
Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 24 dager siden Skriv ut
Årshjul og frister – utdanningskvalitet Godkjent 1.9 Ingvild Strand 25 dager siden Skriv ut
Metoder for studentevaluering av emne Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 25 dager siden Skriv ut
Utlysninger utdanningskvalitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 26 dager siden Skriv ut
Skrive emnerapport Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anniken Langøigjelten 26 dager siden Skriv ut
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Metoder for evaluering av emne Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Undersøkelser om utdanning Godkjent 1.1 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.4 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd Godkjent 1.5 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 1.2 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 2.3 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Studentdemokratiet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kirsti Jensen 1 Måned siden Skriv ut
Referansegruppe - for studenter Godkjent 2.1 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Arkiv – undersøkelser om utdanning Godkjent 1.8 Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut