Wikier

Sider med tagg studieprogram .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer i kvalitetssystemet Godkjent 6.5 (Mindre endring) Ingvild Strand 7 timer siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - Legge ned studieprogram Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 8 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.5 Lars Bugge Aarset 8 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.6 Øystein Indergård 9 dager siden Skriv ut
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 4.8 Cicilie Nordvik 13 dager siden Skriv ut
Liferay - maler for studieprogram Godkjent 1.9 Ingrun Furuhaug 13 dager siden Skriv ut
Liferay - maler for EVU Godkjent 3.2 Ingrun Furuhaug 14 dager siden Skriv ut
Liferay - studieprogram forsidemal Godkjent 3.7 Cecilie Aune 28 dager siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - opprette nytt studieprogram Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kristian V. Kvamsøe 29 dager siden Skriv ut
Overgang mellom studieprogram Godkjent 3.1 Imke Nijhuis 1 Måned siden Skriv ut
Studieprogramråd - NV Godkjent 4.4 Sølvi Seljeflot 2 Måneder siden Skriv ut
Studieprogram Landing - forsidemal - Liferay Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden Skriv ut
Lede studieprogram Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 Måneder siden Skriv ut
Oppdatere studieprogramnettside med informasjon om studiestart Godkjent 3.3 Maiken Skogstad 6 Måneder siden Skriv ut
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 1.1 Per Henning 10 Måneder siden Skriv ut
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 1.1 Tone Kvenild 10 Måneder siden Skriv ut
FAQ - malverk studieprogramnettsider Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 11 Måneder siden Skriv ut
Studieprogram - forsidemal - FAQ Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden Skriv ut
Studieprogram - forsidemal - Liferay Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden Skriv ut