Wikier

Sider med tagg fs .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.1 Thomas Tessem Knudsen 3 dager siden Skriv ut
FS - Innpassing av realkompetanse Godkjent 1.9 Anette Sofie Knutsen 6 dager siden Skriv ut
FS - Innpassing uten godkjenningssak Godkjent 2.2 Anette Sofie Knutsen 6 dager siden Skriv ut
FS - Innpassing av utdanning Godkjent 3.4 Anette Sofie Knutsen 6 dager siden Skriv ut
FS - Forhåndsgodkjenning av utdanning Godkjent 3.3 Anette Sofie Knutsen 6 dager siden Skriv ut
FS - Fritak for Eksperter i Team Godkjent 2.5 Anette Sofie Knutsen 16 dager siden Skriv ut
FS - Godkjenning av fagskole Godkjent 1.9 Anette Sofie Knutsen 16 dager siden Skriv ut
FS - Godkjenning av utdanning Godkjent 1.6 Anette Sofie Knutsen 16 dager siden Skriv ut
FS - Oppmøteregistrering i Fagpersonweb Godkjent 1.6 Anette Sofie Knutsen 16 dager siden Skriv ut
FS - Knytte fagpersoner til Fagpersonweb Godkjent 2.0 Anette Sofie Knutsen 16 dager siden Skriv ut
FS - Felles Studentsystem Godkjent 2.2 Anette Sofie Knutsen 16 dager siden Skriv ut
FS - Registrere obligatorisk aktivitet i Fagpersonweb Godkjent 1.9 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
FS - Tap av studierett ved manglende betaling av semesteravgift Godkjent 4.4 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
FS - Praksisrelelvant utdanning etter fullført grad og individuell merknadstekst på DS Godkjent 1.8 Anette Sofie Knutsen 2 Måneder siden Skriv ut
Navngivning av studieprogram Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kirsti Jensen 2 Måneder siden Skriv ut
FS - Vitnemålstekster Godkjent 3.5 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 2.3 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Registrere begrunnelse for karakter Godkjent 1.3 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS Programkiosk Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carl Christian Storvold 4 Måneder siden Skriv ut
FS - Klage på karakter og vitnemål Godkjent 2.6 Anette Sofie Knutsen 4 Måneder siden Skriv ut