Wikier

Sider med tagg fs .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
FS - Innpassing av realkompetanse Godkjent 2.1 Anette Sofie Knutsen 4 dager siden Skriv ut
FS - Innføring Godkjent 4.5 Anette Sofie Knutsen 12 dager siden Skriv ut
FS - Knytte fagpersoner til Fagpersonweb Godkjent 3.4 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
FS - Registrere obligatorisk aktivitet i Fagpersonweb Godkjent 2.0 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
Fagpersonweb Godkjent 1.8 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
FS - Felles Studentsystem Godkjent 2.9 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
FS - Klage på karakter og vitnemål Godkjent 2.8 Anette Sofie Knutsen 2 Måneder siden Skriv ut
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.3 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Godkjenning av utdanning Godkjent 2.0 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Fritak for Eksperter i Team Godkjent 2.6 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Godkjenning av fagskole Godkjent 2.0 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Innpassing uten godkjenningssak Godkjent 2.3 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Innpassing av utdanning Godkjent 3.5 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Forhåndsgodkjenning av utdanning Godkjent 3.4 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 2.4 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Registrere begrunnelse for karakter Godkjent 1.4 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Kontroll av forkunnskapskrav Godkjent 1.1 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Tap av studierett ved manglende studieprogresjon og -poeng Godkjent 1.1 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Tap av studierett ved manglende betaling av semesteravgift Godkjent 4.5 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut
FS - Produsere kvalifikasjonsbevis Godkjent 1.7 Anette Sofie Knutsen 3 Måneder siden Skriv ut