Språkvelger

English

Lage eksamen og vurdering

Lage eksamen og vurdering

For faglærere

Eksamen/vurdering

Gjelder for alle unntatt eksamen ved medisinstudiet

A.Forberede eksamen

B.Lage og levere eksamensoppgave

 • Frist for å levere/dele eksamensoppgave og sensorveiledning til instituttet er senest 7 virkedager før eksamensdato. Bruk gjeldende forsidemaler.
 • Digital eksamen: Slik lager du oppgavesett i Inspera Assessment. Sensorer kan få tilgang på sensorveiledninger i Inspera. Se punktet «Forberedende informasjon om sensur ved NTNU» på wikisiden Sensurere i Inspera Assessment for mer informasjon.
 • Sørg for at oppgavesettet er tilgjengelig på alle relevante målformer
 • Sørg for at oppgavesettet er kvalitetssikret i henhold til gjeldende retningslinjer ved ditt institutt. Både oppgaven, eventuelle vedlegg, og sensurveiledningen skal drøftes med og kvalitetssikres av en annen fagperson innen fagområdet.
 • Sørg for sikker sending/overlevering av oppgavesett, i henhold til rutinene ved ditt institutt.
 • Ved digital eksamen i Inspera Assessment, husk å avklare med administrativt ansvarlig hvilke innstillinger prøven skal ha.

  Dersom du ønsker at kandidatene skal kunne levere håndtegninger på skriftlig, digital skoleeksamen, må dette meldes til administrasjonen siden det krever aktivering av InsperaScan i prøveinnstillingene.

C.Under eksamen

D.Etter eksamen

 • Sensurfristen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
  • For masteroppgaver/hovedoppgaver er sensurfristen 3 måneder
  • Dersom bevegelige helligdager kommer i sensurperioden, forlenges fristen med tilsvarende antall dager
  • Dersom jule- og nyttåershelgen kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med 10 dager
  • Ved sykdom hos sensor (intern og ekstern) kan sensurfristen etter søknad forlenges. Fakultetene avgjør søknad om forlengelse fra sensor på grunn av sykdom
 • Sensurere i Inspera Assessment
 • Karakterskala - inkludert prosentvurderingsmetoden og fagspesifikke beskrivelser.
 • Gjør sensurveiledningen tilgjengelig for studentene, normalt legges denne i Blackboard. Det er ikke mulig å gjøre sensurveiledningen tilgjengelig for studentene i Inspera.
 • Sjekk besvarelsene for plagiat
 • Les om begrunnelse og klage – side for studenter
 • Begrunnelse og klage i Inspera Assessment

E.Utsatt eksamen – "kont"

 • Utsatt eksamen har samme vurderingsform som ordinær eksamen, med mindre emnebeskrivelsen åpner for omgjøring til muntlig. Omgjøring til muntlig må meldes inn innen gjeldende frist. Følg med på informasjon fra ditt institutt/fakultet.
 • Hvorvidt det skal arrangeres utsatt eksamen reguleres av § 5-6 i studieforskriften.
 • Utsatt eksamen gjennomføres som hovedregel i uke 32-33. Eksakt dato og tidspunkt publiseres på emnesiden rundt 15. juli.
 • Studentenes frister: Oppmeldingsfrist 9. juli, trekkfrist 20. juli.
 • Infoside for studenter - med reglement.
 • De samme rutinene og retningslinjene gjelder for utsatt eksamen som for ordinær eksamen.