Wikier

Forsidemal eksamensoppgaver - for ansatte

(Videresendt fra Forsidemal eksamen)

Siden inneholder standard forsidemaler som faglærere skal benytte når de utarbeider eksamensoppgavesett. Malene skal sikre at alle eksamenskandidater får tilnærmet samme informasjon på eksamensdagen.

English version: Cover page template for examinations

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Forsidemaler digital eksamen

Slik bruker du malene

  • Kopiér malen inn i en oppgave av typen "Dokument" i Inspera.
  • Fyll inn informasjonen som mangler, og fjern/tilpass teksten i rødt/versaler.
  • All informasjon som er relevant for din eksamen skal stå på forsiden. Irrelevant informasjon skal fjernes. Supplér med ytterligere informasjon ved behov.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamener som har ordinær varihet til og med 6 timer administreres av Eksamenskontoret/IT med tanke på brukerstøtte. Hjemmeeksamener med varighet over 6 timer administreres i sin helhet av instituttene.

Malene gjenspeiler denne ansvarsfordelingen, og innholdet er litt ulikt.

Velg den malen som er aktuell for ditt emne ut fra eksamenens varighet.

Skoleeksamen

Gjeldende dato/versjon: 2023-11-23, V1.2

Forsidemaler analog eksamen

Gjeldende dato/versjon: 2023-11-14, V1

Docx-format (word)

ODT-format

Koder til omslaget

Koder for tillatte hjelpemidler på eksamen