Wikier

Forsidemal eksamen

Siden inneholder standard forsidemaler for eksamensoppgaver.

English version: Cover page template for examinations

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Forsidemaler digital eksamen

Hjemmeeksamen

Eksamenskontoret har utarbeidet forsidemaler til bruk ved hjemmeeksamener for å sikre at alle eksamenskandidater får tilnærmet samme informasjon på eksamensdagen.

Hjemmeeksamener som har ordinær varihet til og med 6 timer administreres av Eksamenskontoret/IT med tanke på brukerstøtte. Hjemmeeksamener med varighet over 6 timer administreres i sin helhet av instituttene.

Malene gjenspeiler denne ansvarsfordelingen, og innholdet er litt ulikt.

Velg den malen som er aktuell for ditt emne ut fra eksamenens varighet.

Skoleeksamen

Kopier innholdet fra forsidemalen og lim inn teksten i oppgavetype "Dokument" i Inspera.

Forsidemaler analog eksamen

Docx-format (word)

ODT-format

Koder til omslaget

Koder for tillatte hjelpemidler på eksamen

Se også

8406 Visninger
Vedlegg