Wikier

Sider med tagg eksamen .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Plagieringskontroll ved NTNU Godkjent 2.5 (Mindre endring) Xinyi Melissa Wang 17 dager siden Skriv ut
Begrunnelse og klage Godkjent 2.5 Anette Sofie Knutsen 17 dager siden Skriv ut
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 4.2 Cicilie Nordvik 22 dager siden Skriv ut
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Eksamen med programvare - for ansatte Godkjent 2.6 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.9 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.0 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Faglærers oppmøte under eksamen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Mappevurdering i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 3.0 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 1.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 5.2 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Forsidemal eksamensoppgaver - for ansatte Godkjent 5.7 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 23 dager siden Skriv ut
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 20.9 Senobia Cuno Calloapaza 24 dager siden Skriv ut
Eksamensoppgaver OSKE – muntlig stasjonseksamen medisin Godkjent 5.9 Julie Asklund 1 Måned siden Skriv ut
Syk på eksamen Godkjent 2.4 Marit Elisabeth Godager 1 Måned siden Skriv ut
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 6.7 (Mindre endring) Kari Langseth 1 Måned siden Skriv ut
Eksamen - Ofte stilte spørsmål for studenter Godkjent 3.2 Anette Sofie Knutsen 1 Måned siden Skriv ut
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 3.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut