Wikier

Forsidemal eksamensoppgaver - for ansatte

Siden inneholder standard forsidemaler som faglærere skal benytte når de utarbeider eksamensoppgavesett. Malene skal sikre at alle eksamenskandidater får tilnærmet samme informasjon på eksamensdagen.

English version: Cover page template for examinations

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Forsidemaler digital eksamen

Slik bruker du malene

  • Kopiér malen inn i en oppgave av typen "Dokument" i Inspera.
  • Fyll inn informasjonen som mangler, og fjern/tilpass teksten i rødt/versaler.
  • All informasjon som er relevant for din eksamen skal stå på forsiden. Irrelevant informasjon skal fjernes. Supplér med ytterligere informasjon ved behov.

Hjemmeeksamen

  • Alle hjemmeeksamener, både inntil seks timers varighet og mer, administreres i sin helhet av institutt.
  • Avdeling for utdanning og sentral IT, håndterer brukerstøtte for kandidater ved eksamen av inntil seks timers varighet, samt henvendelser om forsinket innlevering.

Velg den malen som er aktuell for ditt emne ut fra eksamenens varighet.

Gjeldende versjon: V1

Skoleeksamen

Gjeldende versjon: V1.2

Forsidemaler analog eksamen

Gjeldende versjon: V1

Docx-format (word)

ODT-format

Koder til omslaget

Koder for tillatte hjelpemidler på eksamen

42453 Visninger
Vedlegg