Wikier

Sensurere i Inspera Assessment

NTNU benytter eksamenssystemet Inspera Assessment. På denne siden finner du som sensor informasjon om hvordan du vurderer og setter karakterer i eksamenssystemet.

English version: Grading in Inspera Assessment

Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen | Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

Logg inn Inspera

Om vurderingsverktøyet i Inspera Assessment

Som sensor har du tilgang til modulen Vurdering i Inspera Assessment. Inspera har de siste årene utviklet et nytt vurderingsverktøy, heretter kalt Vurdering 2.0, men det gamle verktøyet er fremdeles tilgjengelig. Dette innebærer at du vil kunne møte to helt ulike brukergrensesnitt i Inspera, avhengig av hvilket verktøy som er aktivert i prøven du skal sensurere.

Brukergrensesnitt gammelt vurderingsverktøy

Dersom Vurdering 2.0 ikke er aktivert i en prøve, vil brukergrensesnittet som møter deg se slik ut:

Du som sensor kan ikke selv aktivere Vurdering 2.0 i en prøve. Dersom du ønsker det, ta kontakt med administrasjonen. Dette kan gjøres når som helst, også etter at sensurarbeidet har startet.

Brukergrensesnitt Vurdering 2.0

Når Vurdering 2.0 er aktivert på en prøve, vil brukergrensesnittet som møter deg se slik ut:

Dersom du ønsker å bytte tilbake til gammelt vurderingsverktøy, kan du enkelt gjøre det ved å klikke pilsymbolet oppe til høyre, som vist under.

Viser hvor du klikker for å bytte til gammelt vurderingsverktøy.

 

Vil du tilbake til det nye verktøyet igjen? Trykk "Åpne i Vurdering 2.0" i øvre høyre hjørne.

Forutsetninger for sensur

Tilgang til Inspera Assessment - for eksterne sensorer

For å kunne sensurere i Inspera Assessment, må du ha en aktiv NTNU-bruker og brukerrollen Sensor i Inspera Assessment.

Du får tilgang til NTNUs IT-systemer via NTNU sin tilgangsavtale. Dette gjøres første gangen du er sensor, eller potensielt på nytt hvis det er lenge siden du sist hadde sensoroppdrag ved NTNU. For å få tilgang må du:

 • Fylle ut tilgangsavtalen, som du får tilsendt fra instituttet du skal utføre sensoroppdrag for.
 • Ha mulighet til å benytte ID-porten for pålogging i Inspera. Dersom du ikke kan eller ønsker å benytte ID-porten må du aktivere din NTNU-bruker. Sensorer uten norsk ID-nummer må aktivere sin NTNU-bruker.

Tilgang til besvarelser | Arbeidsflyt for kommisjoner

For å få tilgang til besvarelsene du skal sensurere, må du være tilknyttet en kommisjon. En kommisjon er en gruppe sensorer som skal sensurere en eller flere besvarelser sammen. Det er instituttadministrasjonen som sørger for å knytte deg som sensor til riktig kommisjon, og fordele kandidater til kommisjonen.

En prøve som skal sensureres i Inspera Assessment kan settes opp med ulik arbeidsflyt, avhengig av sensorenes preferanser og prøvens art. Det er særlig innstillingene privat vurdering og sammenligning av resultater versus delt vurdering det er viktig å ha et bevisst forhold til.

 • Privat vurdering og sammenligning av resultater: Hver besvarelse vurderes i sin helhet av hver sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles/delt vurdering ("sensurmøte"). Dersom sensorene har satt motstridende karakterer, må disse kandidatene gjennomgås i felles vurdering. Sensorene får ikke godkjent felles vurdering før sensorenes karakterer stemmer overens for alle kandidater. 
 • Delt vurdering: Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Denne innstillingen er anbefalt dersom sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i besvarelsene (eks. Sensor1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor2 sensurerer oppg. 4-6). Vær klar over at alle poeng og karakterer kan overstyres av alle sensorene i kommisjonen.

Det skilles også på om sensor godkjenner sensuren samlet eller per kandidat, og om bare én eller alle sensorer i kommisjonen må godkjenne felles vurdering.

Det er administrasjonen som setter innstillingene for arbeidsflyt; ta kontakt med instituttadministrasjonen hvis du ønsker å endre innstillingene.

Forberedende informasjon om sensur ved NTNU

Følgende informasjon kan være relevant for ditt oppdrag som sensor. Du kan også få utfyllende informasjon fra instituttet du utfører sensoroppdrag for.

 • Oversikt over emner med emnebeskrivelse
 • Beskrivelse av karakterskala
 • Prosentvurderingsmetoden er en veiledende karaktergrenser som først og fremst benyttes innen teknologiemner
 • Det skal utarbeides sensurveiledning eller løsningsforslag i forbindelse med sensur. Dette skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger. Sensorveiledningen skal som hovedregel tilgjengeliggjøres i Inspera. Som faglærer/sensor kan du finne/legge til sensorveiledning i Vurderingsmodulen i Inspera.

  I gammelt vurderingsverktøy finner du sensorveiledning/mulighet for å legge til sensorveiledning under "Detaljer", som vist her:

   

   

  I Vurdering 2.0 finner du sensorveiledning/mulighet for å legge til sensorveiledning under "Valg", som vist her:

   

   

Sensurprosessen i Inspera Assessment

I denne seksjonen vil du finne lenker til brukerveiledninger som tar for seg det du trenger å vite for å gjennomføre sensur i Inspera Assessment. Brukerveiledningene er en blanding av videoer og tekst. Videoene i denne artikkelen er hentet fra e-læringskurset "Vurdere i Inspera Assessment", som kan ses i sin helhet ved å klikke på knappen under. Merk at e-læringskurset viser brukergrensesnittet i Vurdering 2.0.

Vurdere i Inspera Assessment

Vurdere besvarelser - inkl. VIDEO

Under ser du en oversikt over noen av funksjonene som er tilgjengelige i Inspera Assessment, og lenke til brukerveiledningene for henholdvis gammelt vurderingsverktøy og Vurdering 2.0.

Funksjonalitet Gammelt vurderingsverktøy Vurdering 2.0
Brukergrensesnitt Brukerveiledning Brukerveiledning
Sensurere kandidater Brukerveiledning Brukerveiledning - én sensor
Brukerveiledning - flere sensorer
Sensurere med Excel - laste inn karakterer Brukerveiledning Brukerveiledning
Sensurere med poeng - terskelverdier Brukerveiledning Brukerveiledning
Redigere terskelverdier Brukerveiledning Brukerveiledning
Overstyre automatisk gitte poeng Brukerveiledning Brukerveiledning
Endre vekting av oppgaver etter at en prøve er gjennomført Ikke mulig Brukerveiledning
Endre fasit på flervalgsoppgaver (ett svar) etter at en prøve er gjennomført Ikke mulig Brukerveiledning
Kommentere besvarelser Brukerveiledning Brukerveiledning
Sensorveiledning Brukerveiledning Brukerveiledning
Private notater Brukerveiledning Brukerveiledning
Nivå og kriterier (forutsettes aktivert i oppgavesett) Brukerveiledning Brukerveiledning
InsperaScan Brukerveiledning Brukerveiledning
Laste ned og skrive ut besvarelser Brukerveiledning Brukerveiledning

 

Sensurere i Vurdering 2.0 - videoer

Ved å følge denne lenken vil du finne du en video som viser hvordan du finner prøven du skal sensurere.

Ved å følge denne lenken finner du en video som viser hvordan du setter poeng og karakterer på besvarelsene du skal sensurere.

Dele og godkjenne sensur - inkl. VIDEO

Etter at du har satt karakterer på kandidatene dine, må sensuren godkjennes. Den videre prosessen avhenger av om det er én eller flere sensorer i kommisjonen, og hvilken arbeidsflyt som er valgt. Tabellen under viser hvilke steg man må gjennom i de ulike tilfellene.

 
Gammelt verktøy
Vurdering 2.0
Arbeidsflyt|Antall sensorer Én sensor Flere sensorer Én sensor Flere sensorer
Privat vurdering
 1. Godkjenn din vurdering
 2. Godkjenn felles vurdering
 1. Godkjenn din vurdering
 2. Samstem karakterer med medsensor(er)
 3. Godkjenn felles vurdering
 1. Godkjenn vurderingen
 1. Del din vurdering med medsensor(er)
 2. Samstem karakterer med medsensor(er)
 3. Godkjenn vurderingen
Delt vurdering
 1. Godkjenn felles vurdering
 1. Godkjenn felles vurdering*
 1. Godkjenn vurderingen
 1. Godkjenn vurderingen*

*Vær oppmerksom på om én eller alle sensorer i kommisjonen må godkjenne vurderingen. Dersom det bare er påkrevd at én sensor godkjenner, er det viktig at det ikke gjøres før alle sensorer har medvirket.

Dele og godkjenne sensur i Vurdering 2.0 - VIDEO

Ved å følge denne lenken vil du finne en video som viser hvordan du deler og godkjenner sensur i Vurdering 2.0.

Sensurregistrering i prøver uten besvarelser - VIDEO

Inspera skal benyttes til å registrere karakterer, også på vurderingsdeler hvor eksamen ikke er avholdt i Inspera. Dette gjøres i en såkalt Sensurregistreringsprøve. Dette kan f.eks. gjelde muntlig eller praktisk eksamen, analog eksamen eller samlet karakter for en mappevurdering. I sensurregistreringsprøven vises alle kandidatene som er meldt til vurdering, men du skal kun sette karakter på de kandidatene som har møtt/levert. Øvrige kandidater skal ikke gis karakter.

Denne videoen viser hvordan du registrerer sensur i en prøve uten besvarelser i gammelt vurderingsverktøy.

Denne videoen viser hvordan du registrerer sensur i en prøve uten besvarelser i Vurdering 2.0.

Sette karakterer ved bruk av Excel

På sensurregistreringsprøver, er det mange som velger å laste inn karakterer fra Excel framfor å registrere dem i Inspera, som vist i videoene over. Dette er særlig utbredt i emner der karakteren som skal registreres baserer seg på flere vurderingsdeler, og beregningen av den samlede karakteren uansett er foretatt utenfor Inspera.

Ved import av karakterer fra Excel, merk at:

 • Bokstavkarakterer (A-F) må skrives med store bokstaver og bestått/ikke bestått må skrives på formen Pass/NotPass.
 • Karakterer i Excel-fila vil erstatte karakterer som eventuelt er registrert i Inspera Assessment fra før.
 • Du kan laste opp ny Excel-fil når du vil. Nye opplastinger overskriver den forrige.
 • Tomme celler i karakter-kolonnen i Excel vil ikke overskrive karakterer som eventuelt er registrert i Inspera Assessment fra før. Fjerning av karakterer må derfor gjøres i Inspera Assessment.
 • Når en karakter først er lastet inn fra Excel, kan du endre karakteren som er gitt ved å klikke på en annen karakter.
 • Husk at du må godkjenne vurderingen når alle karakterer er satt.

Sensurere bachelor-, master- og andre oppgaveinnleveringer - VIDEO

Stegene i sensurprosessen for bachelor, master- og andre oppgaveinnleveringer er de samme som beskrevet over. Som sensor på en større oppgaveinnlevering vil mange imidlertid foretrekke å hente ut besvarelsene fra Inspera. Vi har derfor laget en egen video som viser hvordan du enklest kan gå frem uten å møte for mange hinder på veien når du skal sensurere besvarelser som kun består av opplastede filer.

Denne videoen viser hvordan du sensurerer bachelor-, master- og andre oppgaveinnleveringer i Vurdering 2.0.

På grunn av funksjonalitet og brukervennlighet anbefaler vi å benytte Vurdering 2.0 som vurderingsverktøy på bachelor- og masteravhandlinger.

Andre nyttige lenker

Under finner du en liste over lenker til andre relevante brukerveiledninger.

Hjelp og brukerstøtte

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med sensurarbeidet kan du ta kontakt med følgende instanser:

 • Orakeltjenesten - Kan besvare spørsmål knyttet til brukerkonto/innlogging.
 • Eksamenskontoret - Kan besvare spørsmål knyttet til Inspera, samt tilbakemeldinger på denne artikkelen.
 • Institutt - Kan besvare spørsmål angående kandidater, kommisjoner, frister, godtgjørelse, og andre formaliteter.