Wikier

Prosentvurderingsmetoden

Temaside Administrere eksamen | Temaside Planlegge og gjennomføre undervisningen | Sider merket med karakter

Engelsk verion - Grading scale using percentage points

Karakterskala for prosentvurderingsmetoden

A: 89–100 poeng

B: 77–88 poeng

C: 65–76 poeng

D: 53–64 poeng

E: 41–52 poeng

F: 0–40 poeng

Skalaen benyttes først og fremst på teknologiemner, masteroppgaver innenfor matematikk, naturvitenskap, teknologi, lektorutdanning i realfag og 2-årige masterprogram ved Det medisinske fakultetet. Sensor er ikke pålagt å bruke prosentvurderingsmetoden.

Karaktergrensene er veiledende.

Se også